Kurs: Grunnleggende sikkerhets- og beredskapsopplæring Offshore
RS Sjøredningsskolen