Kurs: E-lærngskurs i reglene for bruk at tvang og makt etter HOL kap 9
Helsekursportalen.no