Carl-Martin Sandvold
For den beste instruksjonen i Portrettmaling i et godt lærerikt miljø!