Diameta kursholder Katrin Skari
Barnekurs for god selvfølelse, mestring, trygghet, livslede, motivasjon, sette seg mål, konflikthåndtering, selvhjelpsteknikker, bevisstgjøring av verdier, selvutvikling, mindfulness, sinnemestring