RETORINGDAL AS
Kunsten å overbevise, retorikk, presentasjonsteknikk