Utdanning Eiendomsmegler

Velg Kategori

Fant 12 kurs!
Sorter på søkerangering, Kursnavn, pris

Når leietaker flytter

Oslo 1 450 kr
Senter for eiendomsfag og Wiersholm har gleden av å gjenta vårt populære ettermiddagskurs om temaet Når leietaker flytter. Les mer

Strategi i plan- og byggesaker

Oslo 2 dager 7 950 kr
Målgruppene for kurset er eiendomsutviklere, byggherrer og deres rådgivere samt saksbehandlere i offentlig sektor. Les mer

Praktisk bruk av utbyggingsavtaler

Oslo 2 dager 7 950 kr
Målgruppene er utbyggere, kommuner, rådgivere for både privat og offentlig sektor, samt andre aktører som har interesser av utbyggingsavtaler. Les mer

Praktisk husleierett for næringseiendom

Oslo 2 dager 7 950 kr
Formålet med kurset er å tilby strukturert og anvendbar kunnskap med faglig dybde innen praktisk husleierett, rettet spesifikt mot praktikernes behov i hverdagen. Les mer

Byutvikling21: Skala og byutvikling

Oslo 1 450 kr
Senter for eiendomsfag, Hjellnes Consult og Adept Arkitekter inviterer til ettermiddagskurs om Skala og byutvikling. Les mer

Excel for eiendom - Avansert kurs

Oslo 2 dager 7 950 kr
Deltageren skal etter kurset kunne utføre avanserte beregninger knyttet til eiendomsinvestering og –finansiering ved hjelp av Excel. Les mer

Eiendomsserviceskolen

Nettstudier 1 semester 21 950 kr
Eiendomsserviceskolen er utviklet for deg som arbeider i eller som ønsker å arbeide i en bransje som tilbyr drift- og vedlikeholdstjenester innen eiendomsbransjen. Stud... Les mer

Avhending av offentlige eiendommer

Oslo 1 dag 2 900 kr
Mange offentlige organ ønsker av ulike grunner å avhende offentlig eiendom. I den forbindelse vil NJKF invitere til et dags seminar der vi ser på regelverket rundt avh... Les mer

Brannsikkerhet i bygninger

Trondheim 2 dager 8 880 kr
Ulykkeshendelsen brann kan medføre store konsekvenser med tap av liv og verdier. Les mer

Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning

Trondheim 2 dager 7 900 kr
Kravene til gjennomføring av byggeprosjekter blir stadig mer omfattende og det er avdekket et fortsatt stort etterslep på vedlikeholdssiden. Les mer

Berginjeksjon i praksis

Trondheim 2 dager 6 500 kr
Å holde seg oppdatert på utviklingen innenfor berginjeksjon blir stadig viktigere for alle med tilknytning til tunnelbransjen. Les mer

Ny byggherreforskrift

Trondheim Oslo 1 dag 4 500 kr
Hvilket ansvar har byggherren i forhold til entreprenør og prosjekterende? Les mer