Fagskole: Kunstfaglig Utdanning i kunst og maleri

Einar Granum Kunstfagskole

Annet2 årHeltidFagskoleNorsk

Dette kurset har ikke oppført noen dato for studiestart. Bruk skjemaet under for å kontakte leverandør for nærmere informasjon.


 

Basisåret er felles for alle de påfølgende fordypningsområdene i påbyggingsåret. Faglig bredde og individuell utvikling ivaretaes gjennom en variasjon mellom teori og praktisk utprøving. Undervisningen det første året er lagt opp med logisk progresjon og veksling mellom grunnleggende ferdighetsfag. I andre semester skal studenten nyttiggjøre seg av sine kunnsklaper og erfaringer gjennom ulike prosjekter. Den enkeltes kreativitet stimuleres i møte med ulike materialer og temaer.

 

Undervisningen

Undervisningen foregår i arbeid med tematiske prosjekt der teori og praksis veves sammen. Arbeidsformer kan for eksempel være individuelt studium, gruppearbeid, prosjektarbeid kombinert med feltstudier og utstillingsbesøk.

 

Undervisningens mål er å danne et fundament for å oppøve grunnleggende ferdigheter i ulike uttrykksformer.

 

- kunnskap om metodikk og arbeidsmetoder.
- å stimulere til prosessorientert oppgaveløsning. Det legges vekt på den enkeltes personlige og kreative utvikling.
- å utforske teknikker, håndverket.
- praktisk undervisning gjennom en problematisering av formbegreper, fargeteorier, komposisjonslære og billedoppbygging.
- samarbeid og kommunikasjon i det praktiske arbeidet i verkstedene, med tegning og modellstudier, maleri, grafikk og modellering.
teknikkutvikling.
- kunstteori og i diskusjoner av faglig art.
- individuell og/eller felles korrektur, samtale og evaluering.
- økt materialkunnskap.

Den er en kunstskole med «omstridt bruk» av antroposofisk kroppstegning som læringsmetode.Varighet


2 år 

Åpen deltakerdiskusjon om kurset eller emnet

Del gjerne din erfaring eller tanker om dette kurset eller temaet med andre!Anbefalinger fra andre brukere