Økonomikurs
Du har valgt: Risiko
Nullstill
Filter
Ferdig

-

1 treff i Risiko

Sorter på søkerangering, kursnavn, pris, sted, kursdato


1 dag 3 100 kr
Kurset gir deg en grundig innføring i risikostyringsforskriftens krav. [+]
Vi drøfter hvordan vi organiserer arbeidet for å sikre både en god kvalitet og en god dokumentasjon, så vel internt i virksomheten som i det kunderelaterte arbeidet. Kurset gir et godt innblikk i hvordan vi rent praktisk skal få risikostyring og internkontroll til å bli en del av vår hverdag.   • Risikostyringsforskriftens krav til regnskapsbyråer  - Hva er forskriftens formål?  - Hva skal vi etter forskriften fokusere på?  - Styrets oppgaver og ansvar  - Daglig leders oppgaver og ansvar  - Medarbeideres oppgaver  - Etablering av system for risikostyring og internkontroll  - Løpende oppfølging  - Årlig evaluering av internkontrollen  - Forholdsmessighet  - Dokumentasjon  - Uavhengig bekreftelse • Risikostyring i praksis  - Fokus på vesentlighet  - Hva er byråets risikoområder?  - Hva er viktig for kundene?  - Når og hvordan fange opp nye risikoer?  - Hensiktsmessige tiltak • Internkontroll i praksis  - Hvordan få tiltakene til å fungere?  - Oppfølging av avvik [-]
Les mer