Alle kategorier
Du har valgt: Samfunnsfag
Nullstill
Filter
Ferdig

-

55 treff i Samfunnsfag

Sorter på søkerangering, kursnavn, pris, sted, kursdato


Nettstudier 3 700 kr
Samfunnsfag med ASK Videoundervisning [+]
Samfunnsfag med ASK Videoundervisning Samfunnsfag er lettere å lære som voksen. Derfor er det et fint fag å ta opp hvis du trenger bedre karaktersnitt. På videregående tar man faget på vg1 eller vg2. Samfunnsfag er bygd opp rundt faget sosiologi, sosialantropologi og statsvitenskap. Du får kunnskaper om hva som definerer et samfunn og hvordan vi mennesker lever sammen. Du lærer om det norske politiske systemet og nærings- og arbeidslivet i Norge. Vi ser også på hvordan det internasjonale samfunnet fungerer, og hvordan Norge er en viktig del av det globale samfunnet. Samfunnsfag inngår som et av minstekravs fagene til generell studiekompetanse og 23/5-regelen for privatister. Undervisningen Pensum i samfunnsfag har en temainndeling som gir deg god oversikt og som er tett knyttet til målene i læreplanen. Selve undervisningen blir gitt gjennom spillelister med videoforelesninger. Med videoforelesningene tar læreren deg med gjennom hele pensum. Mens du ser videoforelesningen kan du ta notater som lagres og som du kan skrive ut. I fagprat stiller du spørsmål og får svar fra din faglærer og dine medelever. Du får god eksamenstrening gjennom et sett med innleveringer og personlig tilbakemelding fra faglærer. Med ASK studerer du hvor og når som helst, og du bestemmer selv tempoet. ASK fungerer like godt på PC, nettbrett og mobiltelefon. [-]
Les mer
Nettbasert kurs Hele landet 8 uker 2 900 kr
Lingu tilbyr det mest fleksible og brukervennlige kurset med 50 timer samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Du lærer om norsk kultur, om arbeidslivet i Norge, skolesy... [+]
Samfunnskunnskapskurset har syv emner som er fastlagt i Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere: Ny innvandrer i Norge Historie, geografi og levesett Barn og familie Helse Utdanning og kompetanse Arbeidsliv Demokrati og velferdssamfunn   Hvordan gjennomføres kurset? Kurset er et nettbasert kurs som kombinerer ulike undervisningsmetoder fra presentasjon av tekstbasert innhold, videosnutter, quiz, innspilte leksjoner og undervisning i virtuelle klasserom. Kurset går over 8 uker. Hver uke presenteres en ny modul med innhold for deltakerne gjennom læringsplattformen. Modulene er sammenfallende med emnene fra læreplanen som nevnt over. Modulene forblir tilgjengelige for deltakerne i 6 måneder regnet fra kursstart, og deltakerne kan gjennomføre kurset i eget tempo. Læringsplattformen følger deltakernes progresjon og tidsbruk gjennom kurset. Det kreves både fullført kurs og 50 timer deltakelse før kursbevis deles ut. Kursbevis sendes per post til deltakerens oppgitte adresse.   Læringsmål Hentet fra læreplanen for 50 timer samfunnskunnskap. Opplæringen skal bidra til at deltakerne: får kunnskap om viktige historiske, sosiale, økonomiske, kulturelle, rettslige og politiske forhold I Norge – og at de kan uttrykke kjennskap til disse forholdene. utvikler kunnskap om egne rettigheter, muligheter og plikter i det norske samfunnet – og at de kan bruke denne kunnskapen i hverdagen. reflekterer over og samtaler om grunnleggende verdier og utfordringer i det norske samfunnet knyttet til demokrati, likestilling og menneskerettigheter – og at de kan uttrykke egne meninger om slike spørsmål. [-]
Les mer
Nettbasert kurs 3 900 kr
Samfunnsfag, studieforberedende Vg2 gir deg kunnskap innen samfunnsfag på videregåe... [+]
Samfunnsfag, studieforberedende Vg2 gir deg kunnskap innen samfunnsfag på videregående skole. Det inngår i generell studiekompetanse og som fellesfag i Vg2 på samtlige yrkesfaglige utdanningsløp.   Du oppnår Nivå: Videregående skole Program Samfunnsfag, Studieforberedende Vg2 - 4648E - 5173 Krav til deg   Studietid Du kan bruke inntil 6 måneder på å gjennomføre dette studiet. Dersom du ser at du trenger lenger tid på å fullføre kan du søke om forlengelse. Hvis du søker om forlengelse før studietiden har gått ut koster det 350 kroner pr. måned. Hvis du søker om forlengelse etter at den ordinære studietiden har gått ut koster det først 500 kroner i oppstartsgebyr og så 350 kroner pr. måned. Du kan utvide din studietid ved å sende en søknad om forlengelse pr. e-post til studietid@nki.no Studiestart NKI Nettstudier har studiestart hver dag, hele året. Når vi har registrert din bestilling, mottar du passord til Nettskolen - og du er i gang! Eksamen Eksamen Privatisteksamen arrangeres normalt to ganger i året over hele landet, ved videregående skoler som har den studieretningen du tar utdanning på. Du må selv melde deg opp til eksamen ved Privatistkontoret i hjemfylket ditt, eller via www.privatistweb.no Frister for oppmelding varierer, men er vanligvis 5. -15. januar for eksamen til sommeren og 5. - 15. september for eksamen til jul. Eksakt dato får du ved å kontakte fylkeskommunen. All informasjon om eksamen. Priser og finansiering Pris kontant Pris 3 900,- Studiemateriell Studiemateriell fåes kjøpt hos NKI Forlaget. Etter bestilling av nettstudiet får du en link til NKI Forlaget hvor du finner pensumlitteratur og tilbud om å kjøpe de bøkene du trenger. Finansiering Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller annen betaler. Dette velger du i bestillingen. Tips til finansiering Du kan få støtte fra arbeidsgiver, NAV, fagforeninger eller søke om stipender. [-]
Les mer
Trondheim Ålesund Og 6 andre steder 11 900 kr
29 Aug
29 Aug
29 Aug
Sosiologi og sosialantropologi er et programfag på studiespesialiserende utdanningsprogram. [+]
Sosiologi og sosialantropologi er et programfag på studiespesialiserende utdanningsprogram.Hvorfor ta dette fagetSosiologi og sosialantropologi er programfag på lik linje med andre programfag som for eksempel fysikk, matematikk, samfunnskunnskap og økonomi, når det gjelder generell studiekompetanse. Dette innebærer at du kan erstatte ett eller flere programfag du ikke er fornøyd med og i stedet ta dette faget.Om fagetSosiologi og sosialantropologi skal gi basiskunnskaper om samfunnsvitenskapelige tenkemåter, kulturforståelse, sosialisering, produksjon og arbeid samt gi innsikt i makt-og fordelingsspørsmål. Kurset er lagt opp etter gjeldende læreplan for videregående skole. [-]
Les mer
Oslo 9 900 kr
31 Aug
25 Jan
Sosialkunnskap er et programfag i Kunnskapsløftet. [+]
Sosialkunnskap er et programfag i Kunnskapsløftet.Hvorfor ta dette fagetSosialkunnskap er et programfag på lik linje med andre programfag som for eksempel fysikk, matematikk, samfunnskunnskap og økonomi, når det gjelder generell studiekompetanse. Dette innebærer at du kan erstatte ett eller flere programfag du ikke er fornøyd med og i stedet ta dette faget. Sosialkunnskap er et programfag innen programområdet for samfunnsfag på studiespesialisering. Sammen med enten Samfunnsgeografi, Sosiologi og Sosialantropologi eller Politikk og menneskerettigheter dekker faget én fordypning i programfag.Om fagetSosialkunnskap fokuserer på samspillet mellom individ og samfunn og tar opp viktige etiske dilemma. Faget bidrar til kompetanse som kan danne grunnlag for deltakelse i arbeidslivet og for videre studier i samfunnsvitenskapelige fag. Kurset er lagt opp etter gjeldende læreplan for videregående skole. [-]
Les mer
Oslo Ålesund Og 6 andre steder 5 950 kr
21 Aug
24 Aug
30 Aug
Samfunnsfag er ett av de seks minstekravsfagene som gir generell studiekompetanse. Det er et obligatorisk fag. [+]
Samfunnsfag er ett av de seks minstekravsfagene som gir generell studiekompetanse. Det er et obligatorisk fag.Hvorfor ta dette fagetDu må ha faget for å oppnå generell studiekompetanse.Om fagetHvordan fungerer samfunnet? På hvilken måte kan du selv bidra til å forme samfunnet rundt deg? Undervisningen i samfunnsfag skal sette søkelyset på naturlige og menneskeskapte forhold på jorda. Arbeid i faget skal stimulere til å drøfte sammenhenger mellom produksjon og forbruk. Samfunnsfaget skal og utvikle kunnskap om arbeidsliv og økonomi. Faget skal videre gi innsikt i det politiske systemet i Norge og i det internasjonale samfunnet. [-]
Les mer
Oslo 1 år
På forespørsel
Sør-Afrika linja tar deg på reise til et av Afrikas vakreste land, fra Cape Town i syd til ørkenlandskap og høysletten nordover med storbyene Johannesburg og Pretoria... [+]
Sør-Afrika linja tar deg på reise til et av Afrikas vakreste land, fra Cape Town i syd til ørkenlandskap og høysletten nordover med storbyene Johannesburg og Pretoria.   Du opplever Mandelas township, Soweto og besøker beryktede Robben Island. Og selvsagt drar du på safari. I tillegg kan Sør-Afrika turen bli din store reise inn i en helt ny kulturforståelse og utfordre dine evner til interkulturelt felleskap. I seks uker av det to måneder lange oppholdet bor og arbeider du sammen med sør-afrikanere og opplever hverdagen deres på godt og vondt.   Sør-AfrikaSør-Afrika linja tar deg på reise til et av Afrikas vakreste land. Du får med deg noen av de typiske turistattraksjonene i Cape Town, Pretoria og Johannesburg: Table Mountain, og Cape Peninsula, safari og Mama Africa, kaféen med spennende mat og musikk.   Du lærer Sør-Afrikas spesielle historie å kjenne når du besøker Robben Island der Nelson Mandela satt fanget, Desmond Tutus fredssenter, Mandelas hus i Soweto og Apatheidmuseet i Johannesburg.   Men hovedmålet med reisen er ikke en turistopplevelse på et par uker. Sør-Afrika linja kan bli din store reise inn i en helt ny kulturforståelse og utfordre dine evner til interkulturell kommunikasjon og fellesskap. Du oppholder deg i landet i hele to måneder, (februar og mars) bor og arbeider sammen med sør-afrikanere.   Under apartheidregimet ble det opprettet townships for den afrikanske befolkningen, og disse eksisterer fortsatt. I bydelen Mamelodi i hovedstaden Pretoria får du opptil seks ukers praksis som lærerassistent. På fritida reiser vi en del, men knytter også kontakter til ungdomsmiljøet i byen. Sør-Afrikalinja gir deg store opplevelser og utfordringer. Gjennom hele høstsemesteret setter vi Sør-Afrika på timeplanen: innføring i landkunnskap, utviklingen av og bekjempelse av hiv/aids og fattigdomsproblematikk. Andre temaer er interkulturell kommunikasjon, menneskerettigheter, selvforståelse, livssyn og etikk.   God dokumentasjon av reisen er viktig. Det gjør det lettere å "mimre" og bearbeide både gode og mindre gode minner når du kommer hjem. Samtidig gir det deg mulighet til å dele minnene med andre unge som ikke kan gjøre den samme reisen. Dokumentasjonsverktøy som foto, video og web har plass på timeplanen.   Etter hjemkomsten vil du kanskje fortelle om problemene landet fortsatt står overfor, men også om alt det positive, rikdommen og mangfoldet i et særpreget land, midt mellom den tredje og den vestlige verden.   Lærer er Karin Suizu. Karin er hovedlærer og koordinator på linja. Hun har engelsk, samfunnsfag og medievitenskap fra Universitetet i Oslo. Hun har også to års mediestudier fra annen høyskole. [-]
Les mer
Bergen 1 år
På forespørsel
  Opptak til årsstudium gir studierett i eitt år (60 studiepoeng). Du tek til sama... [+]
  Opptak til årsstudium gir studierett i eitt år (60 studiepoeng). Du tek til saman 30 studiepoeng kvart semester. Du kan studere alle opne emne innan samfunnsfaga våre. Det er tre måtar å fylle eit årsstudium på: Du kan studere emne frå eitt fag. Du kan setje saman emne som gir deg undervisningskompetanse i eit fag i vidaregåande skole. Du kan fritt setje saman opne emne frå ulike fag ved Universitetet i Bergen. Fagstudium 1. Fagstudium I eit eittårig fagstudium kan du velje å konsentrere deg om berre eitt av dei samfunnsvitskaplege faga i begge semestra (til saman 60 studiepoeng). Alle faga våre har laga forslag til eittårige fagstudium der du kan velje om du vil inkludere ex.phil. eller ikkje. Da ex.phil. er obligatorisk i bachelorprogramma, vil desse studentane få forrang til plassar på ex.phil.   Administrasjon og organisasjonsvitskap er eit spesialisert statsvitskapleg fag. Det er eit samanliknande studium av politikk, forvalting og organisasjon. Fokus blir retta særleg mot utforminga og iverksetjinga av offentleg politikk, korleis innhaldet og organiseringa av denne politikken blir til, og kva konsekvensar dette har for verdifordelinga i samfunnet. Samanlikning mellom det norske styresettet og styresett i andre land står sentralt i fleire av emna som blir tilbodne. Søknadsalternativ: Årsstudium, samfunnsvitskapelege fag   Geografifaget er tverrfagleg og dreier seg om verdsbiletet - om mangfald, variasjon og samspel i det naturgitte og det menneskeskapte på jordoverflata. Studiet tilbyr innføring og spesialisering innanfor dei tre tradisjonane naturgeografi, samfunnsgeografi og miljøgeografi. Søknadsalternativ: Årsstudium, samfunnsvitskaplege fag   Informasjonsvitskap er studiet av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) i forhold til individ, grupper, organisasjonar og samfunn. Informasjonsvitskapen studerer dermed korleis behandling av kunnskap, informasjon og data kan bli, bør bli og faktisk blir støtta av IKT, der IKT kan vere informasjonssystem, program, databasar, datamaskiner, datanettverk eller Internett. Sentrale oppgåver i informasjonsvitskapen er å utvikle teoriar, modellar, metodar, teknikkar og verktøy. Søknadsalternativ: Årsstudium i informasjonsvitskap   Medievitskap tek sikte på ein systematisk analyse og omtale av medieinstitusjonane, av forholdet mellom publikum og medieinnhald og mellom media og samfunnet. Gjennom eit årsstudium i medievitskap vil du få kjennskap til dei historiske og samfunnsmessige vilkåra som media har, kva for funksjonar dei har når vi ser dei i eit samla perspektiv, og dei spesielle eigenskapane som enkelte medier har. Søknadsalternativ: Årsstudium i medievitskap   Samanliknande politikk er statsvitskap på ein annan og spennande måte, og studiet passar for deg som er interessert i politikk og samfunnsspørsmål. Emna vi tilbyr vil gi deg innsikt i politiske system i andre land og i deira politiske historie. Utgangspunktet vårt er komparativt. Politiske system og institusjonar har ulik utforming og funksjon, til liks med at den politiske åtferda blant borgarane varierer etter kva politiske kulturar dei lever i. Variasjonar finn vi innanfor det enkelte landet over tid, men også mellom land. Søknadsalternativ: Årsstudium, samfunnsvitskaplege fag   Samfunnsøkonomi dreiar seg om korleis vi bruker ressursane våre, anten det gjeld naturressursar, arbeidskraft eller produksjonsutstyr. Vi undersøkjer korleis økonomien eigentleg fungerer, både vår heimlege blandingsøkonomi, dei økonomiske tilhøva i andre land og verdsøkonomien. Søknadsalternativ: Årsstudium i samfunnsøkonomi   Sosialantropologi er eit samanliknande studium av kultur og samfunn. Det er vitskapen om det kulturelle mangfaldet som menneska ber med seg, og om dei sosiale prosessane som utfaldar seg i dette globale mangfaldet. Antropologar studerer mellom anna sosiale fellesskap, rituelle handlingar, etniske grenser, politiske konfliktar og relasjonar mellom natur og samfunn, så vel som lokale responsar på globale prosessar. Søknadsalternativ: Årsstudium, samfunnsvitskaplege fag   Sosiologi er vitskapen om samfunnslivet i vid forstand. Sosiologar studerer relasjonane mellom menneske i små og store sosiale fellesskap, mellom individ, grupper og organisasjonar både på det lokale, nasjonale og globale plan. Sosiologar er opptekne av at menneskelege aktivitetar og handlingar gjerne har eit mønster eller ein struktur som er relativt uavhengig av enkeltindivida. Sosiologar arbeider med å forklare og fortolke korleis menneska blir forma av samfunnstilhøva, samstundes som dei sjølve kan endre desse vilkåra gjennom handlingane og reaksjonane sine.Søknadsalternativ: Årsstudium, samfunnsvitskaplege fag   Utviklingsstudiar. Årsstudiet i utviklingsstudiar gir ei innføring i problemstillingar som gjeld sosiale, kulturelle, politiske og økonomiske endringsprosessar i såkalla utviklingsland eller land i sør. Utviklingsstudiet er eit hovudsatsingsområde for Universitetet i Bergen, og dette årsstudiet skal gi deg innsikt i ulike samfunnsvitskaplege fag sine tilnærmingar til denne spennande, globalt orienterte forskingstematikken. Søknadsalternativ: Årsstudium i utviklingsstudiar   2. Undervisningskompetanse Alle samfunnsvitskaplege fag gir undervisningskompetanse i den vidaregåande skolen dersom du fyller eit heilt år (60 studiepoeng) med ein tilrådd kombinasjon av emne frå det aktuelle faget. Dersom du berre skal studere eitt år ved universitetet for å få undervisningskompetanse i eit samfunnsfag, vel du ikkje ex.phil. i løpet av studieåret. Følgjande samfunnsvitskaplege fag gir undervisningskompetanse i samfunnsfag i vidaregåande skole: Administrasjon og organisasjonsvitskap Samanliknande politikk Sosialantropologi Sosiologi Følgjande samfunnsvitskaplege fag gir undervisningskompetanse i sine fag: Geografi Informasjonsvitskap Medievitskap Samfunnsøkonomi 3. Fritt valde emne Ein tredje måte å setje saman eit årsstudium på er at du vel heilt fritt kva emne du vil studere i løpet av studieåret. Det kan inkludere eller ekskludere ex.phil. og andre førstesemesteremne, det kan bestå av emne frå berre eitt av dei samfunnsvitskaplege faga, eller det kan innehalde ein kombinasjon av emne frå fleire fag. Du kan også velje blant andre opne emne ved Universitetet i Bergen. Viss du er usikker på om du vil gå vidare på eit bachelorprogram på eit seinare tidspunkt, kan det vere lurt å ta ex.phil. og andre førstesemesteremne. Dette er obligatoriske emne dersom du vil ha ein bachelorgrad, i tillegg til at det kan vere ein grei måte å starte livet som student på, både fagleg og sosialt. [-]
Les mer
Nord-Aurdal Utlandet 1 år 79 000 kr
På forespørsel
På forespørsel
Har du lyst på ditt livs store eventyr? Naturopplevelser og aktiviteter, en innholdsrik og spennende studiereise, møte med ukjente kulturer, læring av et nytt språk, ... [+]
På høsten er fokuset å forberede oss til studiereisen. Vi lærer om landene og kulturene vi skal til, prøver å få de spanske frasene til å sitte, og er en del ute i naturen.   I januar reiser vi på en seks ukers studietur spekket med inntrykk og opplevelser. De første ukene tilbringer vi blant vulkaner og indianere i Guatemala. Her går dere på språkskole, møter organisasjoner som arbeider for urbefolkningens rettigheter, og deltar på aktiviteter som bestiging av vulkaner, kajakkpadling, ridning og vandreturer.   I El Salvador bor vi hjemme hos lokale bønder og deltar i dagliglivet deres. Her får dere testet ut spansken, arbeidet på maisåkeren, lært om borgerkrigen, utforsket salvadoransk natur og knyttet nye vennskap.   Før vi i februar sette nesa mot vinterlige Valdres avslutter vi med noen dager i bølgene på en stillehavsøy.   Hjemme i Norge bearbeider vi inntrykk gjennom film, artikler og foredrag. Vi holder seminar for resten av skolen, og reiser på en foredragsturné.   I løpet av året - både i Valdres og i Latin-Amerika - blir det en del aktiviteter og opplevelser i naturen. Noe sammen med resten av skolen, men også som klasse. Dagsturer til fots og på ski, hytteturer, rafting, ballspill, Ekspedisjon Hardhaus, overnatting i gapahuk, kanotur og solodøgn, er noe av det dere kan få oppleve.     Spansk- og kulturkunnskap: temabasert språklæring på skolen og i naturenlatinamerikansk filmspråkspill og sangteksterforedrag og møter med organisasjonerprosjekt"Film fra Sør" i Oslo   6 ukers studietur: Guatemala og El Salvadorspråkskole i Guatemalamøte med indianerebo med lokale bønder i El Salvadorvulkaner og stillehavsbølgerridning, kajakk og fotturer   Spansk: for nybegynnere og viderekommende i klasserommet og ute i naturenmusikk, nyheter og diktfokus på dialogNaturopplevelser og aktivitetergapahukraftinghytteturersolodøgnEkspedisjon Hardhausdagsturer til fots og på skikanoturballspill [-]
Les mer
Bergen 2 år
På forespørsel
Masterprogrammet i administrasjon og organisasjonsvitskap tek sikte på utvikle evna til sjølvstendig analyse av organisasjonar, politiske og administrative strukturar, ... [+]
Masterprogrammet i administrasjon og organisasjonsvitskap tek sikte på utvikle evna til sjølvstendig analyse av organisasjonar, politiske og administrative strukturar, prosessar og offentleg politikk. Masterstudiet skal gi deg øving i vitskapleg arbeid og framstilling. Studiet tek sikte på å gi ei allsidig metodeopplæring og styrkje dei analytiske evnene og den analytiske dugleiken til studentane. Oppbygging av studiet Masterprogrammet i administrasjon og organisasjonsvitskap ser slik ut: 1. semester AORG320 Organisasjon og politikkAORG321 Metodelære 2. semester AORG322 ForskingsdesignAORG323 Forskingsfelt 3. og 4. semester AORG350 - Masteroppgåve Masteroppgåve Arbeidet med masteroppgåva har naturleg tilknyting til ei av forskingsgruppene til instituttet, og er eit sjølvstendig forskingsprosjekt som munnar ut i ei avhandling. Når du skriv på oppgåva, har du rett på regelmessig rettleiing frå ein rettleiar frå den vitskaplege staben. I tilknyting til arbeidet med AORG322 Forskingsdesign inngår du kontrakt med rettleiaren. Metode Administrasjon og organisasjonsvitskap er karakterisert ved metodepluralisme. På alle nivå legg metodeundervisninga vekt på både vitskapsteori og trening i å velje metode i forhold til problemstilling. Du får høve til å spisse metodekunnskapen din ved å velje blant ulike aktuelle metodar. Yrkesvegar Mange med eksamen i administrasjon og organisasjonsvitskap arbeider i offentlege verksemder som departement og direktorat og i store nasjonale og internasjonale organisasjonar. Mange kandidatar finn også vegen til massemedia, forsking, utgreiing og undervisning. Det er ein aukande tendens til at kandidatar med eksamen i faget går inn i jobbar i privat sektor - særleg i store, internasjonalt retta selskap. [-]
Les mer
Kristiansand 3 år
På forespørsel
Studiet vil gi god bakgrunn for arbeid i utviklingsprosjekter, for nasjonale og internasjonale bistandsorganisasjoner, i administrasjon av bistandsarbeid, internasjonalt ... [+]
Studiet er et tverrfaglig, samfunnsvitenskapelig bachelorprogram som fokuserer på utviklingsprosesser både globalt og lokalt. Det skal skape økt forståelse for forhold som fører til forskjeller i sosial og økonomisk utvikling mellom ulike land og regioner.     Studiet vil gi god bakgrunn for arbeid i utviklingsprosjekter, for nasjonale og internasjonale bistandsorganisasjoner, i administrasjon av bistandsarbeid, internasjonalt samarbeid, undervisning og journalistikk. Det vil også kunne kvalifisere for stillinger i utenrikstjenesten, i næringslivet og i offentlig sektor.     Undervisning på engelsk En del av studiet foregår på engelsk. Det er derfor nødvendig at studentene har gode engelskkunnskaper. Studietur til utviklingslandSom en del av studiet inngår en studietur til et utviklingsland. Turen foregår i januar og varer i ca. fem uker. Se rapport fra studieturen til Indonesia 2007 Studentene må selv dekke utgiftene, men kan søke Statens lånekasse om reisestøtte. Studenter som ikke har anldning til å være med på turen, får tilbud om et annet emne på 10 studiepoeng.     Feltarbeid/utenlandsopphold I løpet av studiet drar studentene på feltarbeid i et utviklingsland i muinimum 3 måneder. Formålet med feltarbeidet er at studenten på et selvstendig grunnlag skal samle data som utgangspunkt for å gjøre et eget lite forskningsprosjekt. Studentene skal jobbe med en selvstendig problemstilling iog utvikle denne fra et utkast til et ferdig arbeid. Datainnsamling kan gjøres individuelt eller i grupper, og studentene kan velge mellom ulike land. Feltarbeidet avsluttes med skriving av en fordypningsoppgave. Studentene må selv dekke utgiftene, men kan søke Statens lånekasse om reisestøtte. Det er også mulig med internasjonal studentutveksling i løpet av bachelorstudiet.   Fullført grad gir bachelorgrad.   Studiet består av følgende emner: Innføring i utviklingsproblematikk med regional analyse Sosialantropologi Global historie Bistand og konflikter Økonomisk geografi Studietur Komparativ regional analyse Bærekraftig utvikling Feltarbeid Fordypningsoppgave Ex.phil og ex.fac Samfunnsvitenskaplig metod [-]
Les mer
Bergen 2 år
På forespørsel
Utviklinga mot sterkare regionar i Noreg og Europa har ført til auka behov for kompetanse i offentleg forvalting, hos planleggjarar og i næringslivet. Kva er region, re... [+]
Utviklinga mot sterkare regionar i Noreg og Europa har ført til auka behov for kompetanse i offentleg forvalting, hos planleggjarar og i næringslivet. Kva er region, regionalisme, regionalisering? Korleis oppstår regionar? Kva kjenneteiknar regionale endringsprosessar? Programet skal gi studentane ei tverrfagleg innføring i feltet og ei fordjuping innanfor eitt av tre fagområde: natur og landskap, kultur og historie, eller samfunn og politikk. Gjennom studiet får studentane ein brei kunnskapsbase og kompetanse innan regionalpolitikk og landskaps-, natur- og kulturmiljøforvalting. Kandidatane får også grunnleggjande kulturhistoriske og naturhistoriske kunnskapar og innsyn i korleis natur- og kulturmiljø blir forvalta og verna. Læringsutbyte Studiet skal gi studentane kunnskap om relevante teoriar, modellar for forståing og metode innanfor eitt av dei tre hovudområda natur og landskap, kultur og historie, og samfunn og politikk. Dei skal også kunne bruke den tverrfaglege kunnskapen i praksis. Studentane skal få styrkt evna til heilskapleg vurdering av komplekse saksforhold og til kritisk tenking i forhold til politiske prosessar og økonomiske interesser. Dei skal få erfaring med å samarbeide om, planleggje, gjennomføre og evaluere eit tverrfagleg forskingsretta prosjekt. Oppbygging av studiet Mastergraden har to ulike variantar. Den eine har hovudfokus på forsking, med ein kursdel på 60 studiepoeng og ei masteroppgåve på 60 studiepoeng, mens den andre er meir yrkesretta. Her er masteroppgåva på 30 studiepoeng, og det praktiske fokuset retta mot problemstillingar i arbeidslivet er sterkare. Masterprogrammet i region og regionalisering ser slik ut: Forskningsretta variant 1. semester REG301- Region og regionalisering (10 sp)REG302 - Natur- og kulturmiljøforvalting (10 sp)REG303 - Forvaltingsrett (10 sp) 2. semesterValemne* (15 sp)Prosjektbeskriving (15 sp) 3. og 4. semesterMasteroppgåve (60 sp) Yrkesretta variant 1. semesterREG301- Region og regionalisering (10 sp)REG302 - Natur- og kulturmiljøforvalting (10 sp)REG303 - Forvaltingsrett (10 sp) 2. semesterValemne* ( til saman 30 sp) 3. semesterREG304 - Akademisk skriving (10 sp)REG305 - Problemløysing i team/prosjektskisse (20 sp) 4. semesterMasteroppgåve (30 sp) s= semester sp= studiepoeng. *Valemna skal innehalde tema innanfor teori og metode og andre relevante emne for programmet henta frå emnetilboda til dei ulike faga innanfor anten natur og landskap, kultur og historie eller samfunn og politikk. Metode Du skal bli kjend med sentrale metodar innanfor forskingsområdet. Desse omfattar både teoretiske tilnærmingar og yrkesretta metodar sett i lys av forvaltingsrett, natur- og kulturforvalting. Du må også tileigne deg det relevante metodegrunnlaget i forhold til problemstillinga du har valt. Yrkesvegar Kandidatane kan gå inn i ei rekkje ulike stillingar i offentleg og privat verksemd, mellom anna næringsutvikling, planlegging og natur- og kulturmiljøforvalting. Moglege sektorar kan vere offentleg forvalting på alle nivå, særleg innanfor arealplanlegging, kultur- og naturforvalting, mediebedrifter, opplevingsindustri og turisme. Faget er også aktuelt som vidare spesialisering for journalistar og andre medieorienterte yrke. [-]
Les mer
Vest-Agder 3 år
På forespørsel
Bachelorstudiet i arbeids- og velferdsforvaltning er utviklet på bakgrunn av endringene i organiseringen av arbeids- og velferdsforvaltningen. [+]
Studiet er flerfaglig og inneholder blant annet:   1. studieår: Samfunnsvitenskaplig metode Politikk og velferd Brukerveiledning og oppfølging Etikk, dømmekraft og profesjonsutdanning Sosiologiske temaer   2. studieår: Flerkulturell forståelse i i et velferdsperspektiv Arbeid, velferd og inkludering Organisasjonsteori og analyse Juridiske emner Helse, levekår og ulikhet   3. studieår: Evaluering og endringsdarbeid Administrasjon og ledelse i offentlig forvaltning Innføring i samfunnsøkonomi Arbeidsmarkeds- og velferdsøkonomi   Bacheloroppgave Fullført studium gir bachelorgrad og mulighet til å søke opptak på det toårige masterprogrammet i offentlig politikk og ledelse.   UtenlandsoppholdDet vil bli mulighet for å ta et semester ved et av våre samarbeidsuniversiteter i utlandet.   [-]
Les mer
Oslo 1 år
På forespørsel
Sosiologi på gateplan handler mye om sosiale forskjeller, og vi forsøker å forstå hva som skaper og opprettholder sosiale ulikheter. [+]
Sosiologi på gateplan handler mye om sosiale forskjeller, og vi forsøker å forstå hva som skaper og opprettholder sosiale ulikheter.På timeplanen står temaer som forbrytelse og straff, stoffbruk, rusomsorg og prostitusjon.   Vi jobber mye med egne tanker, holdninger og fremmedfrykt. I løpet av året besøker vi fengsler, varmestuer for gatefolk, rehabiliteringsinstitusjoner og diverse kompetansesentre på de aktuelle fagfeltene. Klasserommet kan også være Oslos gater og avkroker.   Når du får se med egne øyne og selv oppleve sosiale forskjeller i storbyen blir det lettere å forstå. Derfor bruker vi Oslos gater og smug og ulike aktuelle institusjoner så mye som mulig. Vi besøker, eller får besøk fra varmestuer for gatefolk, rehabiliteringsinstitusjoner, fengsler, kompetansesentre, politiet, Pro-sentret og mange flere steder. Det gir deg ny kunnskap, men også innblikk i ulike sider ved det fagfeltet du kanskje vil arbeide på etter endt utdannelse. På Sosiologi på gateplan får også undervisning i psykologi. Du vil lære om både menneskets utvikling, motivasjon og læring og om hvordan vi oppfatter ting, for å nevne noe.   Fagets/linjens innhold Det gjøres forskjell på folk. Noen settes utenfor det gode selskap, og det er ikke tilfeldig hvem. På Sosiologi på gateplan møter du storbylivets skyggesider og lærer å se etter hva som skaper og opprettholder sosiale forskjeller.Med fokus på forbrytelse, straff, rus og prostitusjon trener vi opp tanken, tilegner oss perspektiver og utfordrer våre holdninger til de menneskene som mange ser på som avvikere. Vi tror at å forstå andre også handler om å forstå seg selv. På Sosiologi på gateplan er målet å forstå for å kunne bidra til forandring!   Til fagkretsen på linja hører innføring i psykologi og et kortkurs i amerikakunskap som forberedelse til linjeturen.   Praksis To uker av skoleåret er satt av til praksis. Da jobber du på et av de mange tiltak for gatefolk i Oslo. I tillegg deltar hele klassen i praktisk arbeid for gatefolk under turen til San Francisco.   PraksisDu er utplassert på en institusjon som arbeider for gatefolk i to uker. Vanligvis på en varmestue eller liknende.   Studietur Sosiologi på gateplan reiser til San Francisco i 10 dager. Der får du nye perspektiver på arbeid for dem som faller utenfor og blir utfordret på dine egne holdninger når du daglig oppholder deg blant gatefolk. Du kommer nært innpå mennesker som lever på gata når du deltar i servering til gatefolk gjennom det fantastiske Mo’s Kitchen i Glide Memorial Church. Gjennom mange år har de servert gatefolk tre daglige måltider 365 dager i året! I Glide deltar vi også på Celebration, søndagens fyrverkeri av en gudstjeneste i ekte gospelstil, slik du bare har sett det på film! San Francisco er en av de mest etnisk og kulturelt mangfoldige byene i USA og det blir god tid til å oppleve dette! Lærere heter Niels Fredrik Skarre har hovedfag i sosiologi med kristendom og historie i fagkretsen fra Universitetet i Oslo. Elsebeth Hansen underviser i grunnleggende amerikakunnskap med minoritetsfokus før linjetur og i psykologi gjennom hele året.     [-]
Les mer
Bergen 2 år
På forespørsel
Masterprogrammet i sosiologi skal gi ei brei orientering om arbeidsfeltet, teoriar og metodiske tiln... [+]
Masterprogrammet i sosiologi skal gi ei brei orientering om arbeidsfeltet, teoriar og metodiske tilnærmingsmåtar i faget. Masterprogrammet kombinerer generell teori og metodekunnskap med individuell spesialisering. Oppbygging av studiet Masterprogrammet tilsvarer i alt 120 studiepoeng. Kursdelen utgjer 5 emne à 10 studiepoeng. Følgjande emne er obligatoriske: SOS301 Sosiologisk analyse, SOS302 Sosiologiske teoritradisjonar, SOS303 Metode - statistisk analyse og SOS304 Metode - kvalitative tilnærmingar. I tillegg skal du velje eitt emne knytt til profilområdet til instituttet. Instituttet tilbyr minst to valemne per semester. Eit masterprogram i sosiologi kan sjå slik ut:1. sSOS301 - Sosiologisk analyse SOS303 - Kvantitativ metodeSOS340 - Prosjektutvikling 10 sp10 sp10 sp2. sSOS302 - Sosiologiske teoritradisjonarSOS304 - Kvalitativ metode Valemne ( i 1. eller 2. semester)10 sp 10 sp10 sp3. og 4. sSOS360 - Masteroppgåve60 sp s= semester sp= studiepoeng Masteroppgåve Masteroppgåva utgjer 60 studiepoeng. I tillegg kjem SOS340 Prosjektutvikling (10 studiepoeng) med oppstart i 1. semester og ferdigstilling seinast i 2. semester. Oppgåva byggjer på eit sjølvstendig forskingsprosjekt som munnar ut i ei avhandling. Det er ønskjeleg at du vel eit prosjekttema som fell innanfor fagprofilen til instituttet. Arbeidet med valemnet skal inspirere deg til val av tema, byggje opp under utarbeidinga av ei prosjektskisse og på ulike måtar medverke til arbeidet med masteroppgåva. MetodeVed instituttet bruker ein eit breitt spekter av forskingsmetodar. I løpet av masterprogrammet skal du tileigne deg forståing, kunnskapar og dugleik i empirisk sosiologi ved bruk av statistiske analyseteknikkar og ulike kvalitative tilnærmingar. Du får rettleiing i utforming av prosjektskissa og i arbeidet med sjølve masteroppgåva. Du kan få rettleiing både individuelt og i grupper. YrkesvegarGjennomføringa av masterprogrammet gir praktisk analytisk kompetanse som kvalifiserer til mange typar yrkesroller, for eksempel forsking, utgreiing, administrative oppgåver i offentleg og privat sektor, informasjonsarbeid og undervisning.   [-]
Les mer