kurs - Utdanning i statistikk

Velg Kategori

Fant 11 kurs!
Sorter på søkerangering, kursnavn, pris

Regresjonsanalyse

Oslo 2 dager 8 300 kr
På disse to dagene går vi gjennom hvordan du fra analyse av sammenhenger og korrelasjons-analysen kan bygge sikre modeller. Les mer

Statistikk

Bergen Trondheim Oslo Stavanger 1 semester 11 300 kr
Kurset gir en innføring i enkel statistikk. Viktige tema er beskrivende statistikk, sannsynlighetsregning og hypotesetesting. Det legges mindre vekt på matematiske tekn... Les mer

Anvendt Statistikk

Oslo 2 dager 8 300 kr
Kurset "Anvendt statistikk" gir deg en intensiv introduksjon til statistiske teknikker. Les mer

Statistikk

Nettstudier 11 850 kr
Statistikk gir en innføring i hvordan man skal anvende vanlige statistiske metoder med s&aeli... Les mer

Introduksjon til SPSS Statistics

Oslo 2 dager 8 300 kr
Kurset henvender seg til alle som har bruk for raskt og effektivt å komme i gang med programmet og vil ha en mer grunnleggende kjennskap til SPSS Statistics Les mer

Masterprogram i statistikk - Matematisk statistikk

Bergen 2 år 0 kr
Dersom du skaffar deg ei god verktøykasse av statistiske metodar, kan du bruke desse til å studere data frå ulike problemstillingar. Les mer

Masterprogram i statistikk - Finansteori og forsikringsmatematikk

Bergen 2 år 0 kr
For deg som kan tenkje deg å arbeide som aktuar, er dette det rette studieprogrammet. Her får du ei innføring i teori og teknikkar innanfor forsikringsmatematikk. Les mer

MET105D Samfunnsvitenskapelig metode

Bergen 1 semester 0 kr
Presenterer studentene for sentrale begreper og prosedyrer innen samfunnsforskning som er relevante for bedriftsøkonomiske problemstillinger Les mer

Matematisk finans - bachelor

Kristiansand 3 år 0 kr
Studiet gir solide kunnskaper i økonomi og finans i tillegg til et godt grunnlag i matematikk og statistikk. Les mer

Masterprogram i statistikk - Dataanalyse

Bergen 2 år 0 kr
Dersom du skaffar deg ei god verktøykasse av statistiske metodar, kan du bruke desse til å studere data frå så ulike problemstilling. Les mer

MET103D Statistikk

Bergen 1 semester 0 kr
Kursets formål er å gi en innføring i grunnleggende statistikk teori og metoder med anvendelse i økonomisk-administrative fag. Les mer