Økonomikurs
Du har valgt: Økonomi
Nullstill
Filter
Ferdig

-

2 dager 16 995 kr
Aider er et ledende kompetansehus og bransjens største utfordrer! Vi hjelper dagens og morgendagens ledere i å lykkes. [+]
Hva du lærer: Dette kurset gir deg muligheten til å lære  Hvordan er regnskapet bygget opp – forskjell på resultat og balanse Hva er en god økonomirapport – økonomiske styring Økonomisk planlegging, budsjettering og likviditetsstyring Nøkkeltall – hvordan bygge og forstå egne nøkkeltall Slik leser du et årsregnskap + praktiske råd og tips Selskapsformer i Norge Grunnleggende økonomikunnskap - ledelsen overordnendeansvar – regnskap, økonomi, budsjett, likviditet og oppfølging   Kursbeskrivelse Økonomiforståelse - begrepene du må kunne Er du i en funksjon hvor du stadig kommer i kontakt med økonomisk materiale? Utarbeider du budsjetter, mottar månedsrapporter og kommenterer budsjettavvik? Føler du at din økonomikunnskap ikke helt strekker til? Kurset gir deg innsikt i grunnleggende bedriftsøkonomiske teorier, metoder og modeller slik at du får forståelse for de viktigste bedriftsøkonomiske begreper og sammenhenger. Du får kunnskap om temaer knyttet til økonomisk rapportering rettet mot bedriftsinterne så vel som bedriftseksterne informasjonsmottakere, og hvordan slike data anvendes i beslutningssammenhenger. Hvilke nøkkeltall kan brukes for å beskrive bedriftens økonomi Benytt sjansen til å bli god til å forstå økonomiske rapporter, og bruke de til å beregne nøkkeltall. Bli i stand til å vurdere tall i månedsrapporter, kommentere dem med sikkerhet og sikre en god, fremtidig dialog med økonomiavdelingen. Grunnprinsippene for regnskap og økonomi er de samme, uansett hvor du jobber. Etter kurset vil du kjenne begreper som inntekter, kostnader, resultat og balanse. I tradisjonell budsjettering er regnskapet grunnlaget for budsjettet.   Fordeler med kurset: Bli tryggere med økonomirelatert arbeid Styrk din evne til å ta gode økonomiske beslutninger Få økt kunnskap om de økonomiske sammenhengene i din virksomhet Bli i stand til å gjennomføre grunnleggende bedriftsøkonomiske analyser Øk ditt ordforråd innen økonomi for å kommunisere effektivt med økonomer   Kursinnhold: 1. Ledelsens overordnede ansvar – hva gjelder av lover og regler Styrets og ledelsens ansvar Hva sier loven 2. Grunnleggende økonomikunnskap og begrepsavklaringer Brukere av regnskap Regnskapsprinsippe 3. Selskapsformer Organisasjonsformer – forskjeller og forståelse Avgiftssystemet 4. Hvordan er regnskapet bygget opp – kontoplan Hva er standard norsk kontoplan Oppbygging av egen kontoplan 5. Forskjellen på resultat og balanseregnskap Hva er resultatregnskap – hvordan lese og forstå Hva er balanseregnskap – hvordan lese og forstå 6. Hva er en god økonomirapport Økonomirapportering – krav og innhold Hvordan lese trender, signaler og forutsetninger for videre drift ‍7. Budsjettering Budsjettprosessen – hvordan planlegge og gjennomføre Forskjellen mellom resultat, investering og likviditetsbudsjett 8. God likviditetsstyring – hva kjennetegner dette Hvordan jobbe godt med likviditeten Hvilke faktorer påvirker likviditeten positivt og negativt 9. Likviditet og prognosearbeid Hvordan jobbe med likviditetsprognose Hvordan bygge en god prognosemodell 10. Nøkkeltall Hvilke nøkkeltall må forstås Hvordan bygge nøkkeltall for egen virksomhet 11. Årsregnskap Hva inneholder et årsregnskap og hvordan er det bygget opp Gjennomgang av årsregnskap – lese og forstå 12. Råd, tips og praktiske eksempler Praktiske eksempler og modeller Sjekklister for implementering   Velkommen til Aider kurs – vi gleder oss til å hjelpe, utvikle og begeistre!   [-]
Les mer
Nettstudie 12 måneder 48 500 kr
Velkommen til Norges første fagskoleutdanning innen sirkulærøkonomi og klimaregnskap! [+]
Velkommen til Norges første fagskoleutdanning innen sirkulærøkonomi og klimaregnskap!    Handelsnæringen slik vi kjenner den, beveger seg fra en hovedsakelig lineær økonomi til en mer sirkulær økonomi. Bevissthet rundt miljø og bærekraft har aldri vært mer aktuelt, og stadig flere selskap blir nødt til å endre forretningsmodell og strategi. Sirkulærøkonomi og klimaregnskap er en fremtidsrettet utdanning som fokuserer på de utfordringene og behovene varehandelen går i møte. Utdanningen vil gi deg innsikt i hva sirkulærøkonomi er, og hvordan det påvirker handelsbransjen. Omstillingen fra lineær til sirkulær økonomi gir muligheter for innovasjon og bærekraftig vekst. Du vil få innsikt i hvordan du kan beregne et klimaregnskap for virksomhetens klimaavtrykk, og forståelse av hvordan det «grønne skiftet» og delingsøkonomien påvirker handelen.   Denne utdanningen forbereder deg på arbeidsoppgavene innen et dynamisk og viktig fagfelt, som vil åpne for flere arbeidsmuligheter innenfor varehandelen. Eksempler på dette, er bærekraftrådgiver eller bærekraftsansvarlig innen ulike varehandler. Vi tilbyr lærere med solid formidlingsevne, erfaring fra handelsnæringen samt spennende og relevante gjesteaktører fra bransjen.        [-]
Les mer
7 timer 4 995 kr
Bli tryggere i jobben med bedre økonomikunnskap og innsikt i hvordan du tolker et regnskap. [+]
Har du en stilling som stadig utfordrer din økonomiske forståelse? Skal du evaluere regnskapstall, utarbeide budsjetter og sette opp lønnsomhetskalkyler? Føler du at din økonomikunnskap ikke strekker helt til? Dette kurset er utviklet for deg som trenger økt innsikt i økonomi og regnskap! Du får praktisk kunnskap om økonomi, og lærer hva tallene i regnskapet og i økonomiske rapporter egentlig gir deg av informasjon. Styrk din evne til å ta gode økonomiske beslutninger Lær nyttige metoder for lønnsomhetsberegning i investeringer og drift Gjennomgå og forstå resultatregnskapet og balansen Få økt økonomiforståelse og hjelp til selvhjelp i budsjettprosessen Lær hvordan du vurderer nøkkeltallene du styrer etter for økt kontroll Etter kurset vil du: Forstå viktige økonomiske sammenhenger i din virksomhet Ha innsikt for å forsvare dine synspunkter med tall Bli trygg på at du forstår informasjonen regnskapet gir Få bedre gjennomslagskraft i møte med beslutningstakere, og ikke minst økonomiavdelingen Vurdere nøkkeltallene du styrer etter og beregne lønnsomhet i investeringer, prosjekter og avtaler Kursleder gir praktiske eksempler du gjenkjenner fra din jobbsituasjon. Du blir tryggere på at du har forståelsen du trenger og tar beslutninger på korrekt grunnlag. I tillegg blir du i stand til å vurdere tallene i månedsrapporten, kommentere dem med sikkerhet og få en god dialog med økonomiavdelingen. Kurset passer for deg som: tar viktige økonomiske beslutninger gjør nødvendige regnskaps- og kostnadsanalyser kommuniserer med beslutningstakere formidler og mottar regnskap og økonomiske rapporter har budsjettansvar Få økt forståelse for økonomi, og bli tryggere i din rolle. Meld deg på i dag! [-]
Les mer