Bygg og anlegg
ADK-sertifisering
Du har valgt: Finnmark
Nullstill
Filter
Ferdig

-

Lillehammer Trondheim Og 15 andre steder 2 dager 7 500 kr
27 Aug
17 Sep
24 Sep
Er du ingeniør og jobber i VA-bransjen, eller ønsker mer praktisk lærdom innenfor VA og ADK1? Da er dette praksis kurset nyttig for deg. [+]
Praksis kurs over hele landet. Velegnet kurs for de som skal utføre kontroll i hht PBL. Vi kommer med vår ADK1-bil fullastet med VA-utstyr. Praksisen vil foregå i ett provisorisk grøfteanlegg med praktiske oppgaver som kum-montering, rørlegging, tetthetsprøving, montere armatur og anboring m.v.  Det vil også være noe teoretisk opplæring i forkant og i etterkant av selve praksisen. Kurset går over 2 dager.   Se "Program-knappen" for mer info helt nederst! Påmeldinger og pris til høyre. Sted og dato øverst. [-]
Les mer
Nettbasert kurs 14 timer 4 300 kr
Har du fått utstedt ADK1 sertifikat i 2008 eller senere? Norsk Rørsenter arrangerer nettbasert resertifiseringskurs for de som har behov for resertifisering! [+]
Start når du ønsker! Husk å skrive ønsket startdato i kommentarfeltet. (Hvis ingen dato er oppgitt starter kurset når påmeldingen mottas.) Har du fått utstedt ADK sertifikat i 2008 eller senere?Da har du kanskje behov for resertifisering av ADK sertifikatet?Bor du langt unna eller det passer ikke å ta et vanlig kurs? Norsk Rørsenter arrangerer nettbasert resertifiseringskurs for de som har behov for oppfriskning og resertifisering av ADK sertifikatet. ADK1 RESERTIFISERINGSKURS Læreplanen for ADK1-kurset ble i 2008 revidert av “Rådet for opplæringsordning ADK1-kompetanse”. Det ble da innført en gyldighetsperiode på 6 år for ADK1-sertifikatet. Med virkning fra 1.01.2014 har “Rådet for opplæringsordning ADK1-kompetanse” laget en læreplan for et resertifiseringskurs for de som ønsker å resertifisere ADK1 sertifikatet. Ved resertifisering vil det påløpe en ny gyldighetsperiode på 6 år. Resertifiseringskurset vil også fungere som et oppdateringskurs hvor alle sentrale delmål innen “anleggsrørlegging” inngår og da med hovedvekt på de nyheter som har skjedd de senere år. Kurset har en varighet som tilsvarer ca. 14 timer og vil også fungere som et oppfriskningskurs. Kurset avsluttes med en enkel eksamen som har en stipulert varighet på 1 time. Denne eksamen er utformet med “flervalgsspørsmål”. KRAV FOR UTSTEDELSE AV ADK1-RESERTIFISERINGSSERTIFIKAT Har ADK1 sertifikat. Gjennomført resertifiseringskurs. Bestått enkel eksamen. ADK1 resertifiseringssertifikat utstedes av “Rådet for opplæringsordning ADK1-kompetanse”, som ligger under organisasjonen Norsk Vann. Det er anledning til å ta resertifiseringskurset og få utstedt nytt sertifikat på den datoen ditt ADK sertifikat utgår. Mer om oss og våre kurs finner du på www.norskrorsenter.no. [-]
Les mer
Lillehammer Trondheim Og 16 andre steder 105 timer 17 500 kr
14 Aug
03 Sep
11 Sep
Kurs som gir godkjent ADK1 sertifikat for å kunne legge stikk- og hovedledninger i grunnen eller for å kunne kontrollere slikt arbeide. [+]
ADK er en forkortelse for Anlegg drift og kontroll. Eiere av VA anlegg stiller krav til at kun de med dokumenter ADK1 kompetanse kan gjøre arbeid i VA anlegget. Med ADK1-sertifikat kan man legge både hovedledninger og stikkledninger for vann og avløp i alle dimensjoner og alle tiltaksklasser.     Kompetansekravet er stilt for å etterleve lov og forskriftskrav på VA anlegg med tre hovedgrunner: Teknikk Høy kvalitet på utført arbeid Sikre tilstrekkelig fagkunnskap hos de med ansvaret Etterkontroll kan ikke avsløre alle mangler Forebygge lekkasjer Forebygge driftsproblemer Økonomi Det ligger store verdier i ledningsnettet Sikre lengre levetid for ledningene Kostbart og utbedre feil og mangler Best mulig utnyttelse av hver investerte krone Dårlig ledningsnett fører til dyr drift Miljøinvesteringene effektiviseres tidlig i forurensningskjeden Miljø Vannforurensning er en alvorlig miljøtrussel I dag er det store lekkasjer i avløpsnettet Innlekking av grunnvann fordyrer renseprosessen Effektive miljøtiltak for balanse i naturen Krav til sertifikat I henhold til Norsk Vann (Tidligere NORVAR) krav skal minst en person i grøftelaget kunne dokumentere ADK 1-sertifikat. Kravet gjelder både den som er ansvarlig for opparbeiding av grøft, fundament og om/ gjenfylling, og for den som legger rørene i grøfta. Det betyr med andre ord at hvis maskinentreprenør er ansvarlig for grøfta, mens rørlegger er ansvarlig for legging av rørene, så skal begge ha ADK 1-sertifikat. Fra 01.07.2018 må man også ha ADK1-sertifikat for å få sentral godkjenning fra tiltaksklasse 1. Innhold og praktisk info: Delmål 1 - Innføring i VA-sektoren. Delmål 2 - Rørmaterialer. Delmål 3 - Bygging av vann og avløpsanlegg. Delmål 4 - Etablering av rørgrøft. Delmål 5 - Rørlegging. Delmål 6 - Nivellering/ laserbruk. Delmål 7 - Montering av kummer og gategods. Delmål 8 - Istandsetting av vei og oppbygging av vegkroppen. Delmål 9 - Helse-, miljø og sikkerhet (Internkontroll). Delmål 10 - Lover og forskrifter. Delmål 11 - Utslipp fra mindre avløpsanlegg. Delmål 12 - Kvalitetssikring og sluttkontroll. Delmål 13 - Grøftefrie rørleggingsmetoder (NO DIG). Delmål 14 - Renovering av ledningsnett. Delmål 15 - Praktiske øvelser. Eksamen Skriftlig eksamen 4 timer. Ta kontakt ved lese- og skrivevansker. SertifikatVed bestått eksamen og godkjent praksis/utdanning utstedes det ADK1-sertifikat til kursdeltaker. Sertifikatet utstedes av styringsgruppen for ADK. Sertifikatet gjelder i alle norske kommuner. Forelesere Erfarne og godkjente kursinstruktører og forelesere for ADK-kurs. Priser: Fullt ADK1-kurs: Ordinær pris: kr 17 500,-   Varm lunsj: Kr 180 ,- eks.mva per kursdag per deltaker.   Kostnader til bevertning, reise og opphold dekkes av deltakerne selv, og inngår ikke i kursprisen. Norsk Fagutdanning forbeholder seg retten til å endre kursdato, og om nødvendig avlyse kurset ved for få deltagere. Arbeidsvarslingskurs settes som regel opp i tilknytning til ADK 1 kurset. For mer info, ta kontakt eller se kurskalenderen på www.fagutdanning.no [-]
Les mer
Trondheim Sarpsborg Og 17 andre steder 2 dager 5 100 kr
22 Aug
30 Aug
04 Sep
ADK 1 sertifikatet har en gyldighetsperiode på 6 år. Dette kurset gir nytt oppdatert sertifikat. For alle med gamle ADK sertifikater. [+]
Bakgrunn Ved revisjonen av ADK1 – læreplanen i 2008 ble det lagt inn en gyldighetsperiode for ADK1 sertifikatet av ”Rådet for opplæringsordning ADK1-kompetanse”. Denne gyldighetsperioden ble satt til 6 år. Gyldighetsperioden er rullerende, dvs. de gjelder i 6 år fra utstedelsesdatoen. Hovedmål for opplæring ved resertifisering Gjeldende læreplan for ADK1 kurset inneholder 14 teoretiske og ett praktisk delmål. Ved resertifisering vil det være et mål å gjennomgå de 14 teoretiske delmål i kortversjon. Ved gjennomgang av disse delmålene skal det legges spesielt vekt på de nyheter som har skjedd de siste 6 år. Dette betyr at den lokale læreplan for hvert enkelt lærested kontinuerlig oppdateres slik at nyheter som angår respektive delmål fanges opp. Resertifiseringskurset består av teoretisk opplæring med undervisning i til sammen 15 klokketimer + eksamen, totalt 16 timer. Kurset gjennomføres over 2 dager. ADK-Sertifikat nummer må oppgis ved påmelding! Enkel lunsj er inkludert i prisen. [-]
Les mer
Trondheim 3 dager 7 650 kr
Kurs for ingeniører, teknikere og saksbehandlere i kommuner, konsulent- og entreprenørfirmaer for å bedre rutiner rundt gjennomføring og kontroll av VA-prosjekter. [+]
Kurs over hele landet!   God byggeledelse og kontroll av VA prosjekter er en forutsetning for at VA prosjekter leveres i tråd med avtalt kvalitet og pris. Potensielt er det betydelige kostnader å spare for kommunen/tiltakshaver.   Kurset går over 3 dager fra 09.00 til 16.00. Gjennomføres med forelesning, gruppeoppgaver og løsning av konkrete dagsakutelle problemstillinger kursdeltagerne sitter med. Foreleserne er høyt kvalifiserte med bred komptanse innen VA anlegg. Alle gjennomfører kurs i ADK 1 og kjenner godt til utfordringer til entreprenørene og de utførende og vet godt hva som er de vanligste feilene som blir gjort og konsekvensene av disse. Ingen krav til forkunnskaper [-]
Les mer
Kombinert klasserom og nettbasert Drammen 12 uker 17 000 kr
13 Aug
03 Dec
ADK1-SERTIFIKATET GIR DEG MANGE MULIGHETER I VA-BRANSJEN! [+]
KURSET HADDE OPPSTART 8. JANUAR- TAR OPP NYE DELTAGERE FRAM TIL 22. JANUAR! ADK1-SERTIFIKATET GIR DEG MANGE MULIGHETER I VA-BRANSJEN! DU FÅR NØDVENDIG KOMPETANSE TIL: Praktisk utførelse av alle typer VA-ledningsanlegg. Legging av stikkledninger og anboring på hovedledning. Bygging av mindre naturbaserte avløpsanlegg. I henhold til Norsk Vanns VA-norm skal minst en i grøftelaget dokumentere ADK-kompetanse. Kravet gjelder både for den som er ansvarlig for opparbeiding av grøft, fundament og om/gjenfylling, og for den som legger ledningene. Norsk Rørsenter er Norges ledende senter for ADK-opplæring. Siden 1989 har over 3000 personer deltatt på våre ADK1-kurs. Vi har opparbeidet eget innendørs grøfteanlegg, tilrettelagt for praktiske øvelser. I tillegg til ordinære 3-ukers ADK1 kurs, tilbyr Norsk Rørsenter nå nettbaserte ADK1-kurs. Innhold og opptakskrav er det samme som for et ordinært ADK1-kurs, men varighet og arbeidsform er svært forskjellig. Et nettbasert ADK1-kurs foregår på internett. Som kursdeltaker vil du få tilgang til en nettadresse hvor du logger deg på for å få tilgang til litteratur, VA/Miljø-blad og annet aktuelt fagstoff. Alt materiell blir lagt på dette nettstedet og du som kursdeltaker er selv ansvarlig for å lese og studere det som blir lagt ut. Det skal også gjennomføres praksis, som på et ordinært kurs, for å få utstedt sertifikat. Dette vil foregå i våre kurslokaler i Drammen. I løpet av praksisdagene skal det også gjennomføres en skriftlig eksamen. Kursavgiften inkluderer:Lunsj, kaffe, kaffemat/frukt, læremateriell. Kursavgiften inkluderer IKKE:Eksamensavgift, kursbevis og sertifikatavgift. Vi har også 3 ukers ADK1-kurs med klasseromsundervisning hvis nettkurs ikke passer for deg. Mer om oss og våre kurs finner du på www.norskrorsenter.no. [-]
Les mer
Drammen 105 timer 17 000 kr
05 Nov
03 Dec
LUNSJ INKLUDERT I PRISEN! ADK1-SERTIFIKATET GIR DEG MANGE MULIGHETER I VA-BRANSJEN! [+]
ADK1-SERTIFIKATET GIR DEG MANGE MULIGHETER I VA-BRANSJEN! DU FÅR NØDVENDIG KOMPETANSE TIL: Praktisk utførelse av alle typer VA-ledningsanlegg. Legging av stikkledninger og anboring på hovedledning. Bygging av mindre naturbaserte avløpsanlegg. I henhold til Norsk Vanns VA-norm skal minst en i grøftelaget dokumentere ADK-kompetanse. Kravet gjelder både for den som er ansvarlig for opparbeiding av grøft, fundament og om/gjenfylling, og for den som legger ledningene. Norsk Rørsenter er Norges ledende senter for ADK-opplæring. Siden 1989 har over 3000 personer deltatt på våre ADK1-kurs. Vi har opparbeidet eget innendørs grøfteanlegg, tilrettelagt for praktiske øvelser. ADK1-kurset har en varighet på 105 timer, der det er lagt vekt på variasjon i kursgjennomføringen, flere interessante forelesere, praktiske øvingelser i innendørs anlegg. ADK1-sertifikat bekrefter at ADK1-kurset er gjennomført, eksamen er bestått og at praksiskravene er oppfylt gir grunnlag for å bli godkjent som bas (førstelinjeleder) for grøftelag ved legging av vann- og avløpsledninger! Kursavgiften inkluderer:Lunsj, kaffe, kaffemat/frukt, læremateriell. Kursavgiften inkluderer IKKE: Eksamensavgift, kursbevis og sertifikatavgift. Mer om oss og våre kurs finner du på www.norskrorsenter.no. [-]
Les mer
2 dager 5 100 kr
2-dagers kurs for deg som ønsker innføring i ADK1 (Vann & avløp) [+]
Kurs for de som ønsker seg en kort innføring i ADK1. Kurset går over to dager og tar for seg følgende delmål:   Delmål 1 - Innføring i VA-sektoren. Delmål 2 - Rørmaterialer. Delmål 3 - Bygging av vann og avløpsanlegg. Delmål 4 - Etablering av rørgrøft. Delmål 5 - Rørlegging. Delmål 6 - Nivellering/ laserbruk. Delmål 7 - Montering av kummer og gategods. Delmål 8 - Istandsetting av vei og oppbygging av vegkroppen. Delmål 9 - Helse-, miljø og sikkerhet (Internkontroll). Delmål 10 - Lover og forskrifter. Delmål 11 - Utslipp fra mindre avløpsanlegg. Delmål 12 - Kvalitetssikring og sluttkontroll. Delmål 13 - Grøftefrie rørleggingsmetoder (NO DIG). Delmål 14 - Renovering av ledningsnett.   Info og pris: Pris inkluderer materiell, kursbevis, enkel lunsj og kaffe/te. [-]
Les mer

Lukk Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies).
Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.