Alle kategorier
Du har valgt: Administrasjon og HR
Nullstill
Filter
Ferdig

-

Mer enn 100 treff i Administrasjon og HR
 

1 semester 23 000 kr
På forespørsel
Kurset diskuterer teorigrunnlaget for strategisk og konkurransedyktig personalledelse, samt innføring og et kritisk innovativt blikk på teknikker og metoder. [+]
Emnet er basert på evidensbasert ledelse og fokuserer på bruk av den beste tilgjengelige vitenskaplige dokumentasjon for å fremme kvaliteten i en leder, organisjonens beslutninger og praksis. Emnet vil også ta for seg hva forskning sier om effektive systemer for å rekruttere, mobilisere, beholde og lede organisasjonens menneskelige verdier. 10 studiepoeng MålgruppeMålgruppe for dette studiet er ledere i små- og mellomstore bedrifter som ønsker en dypere forståelse av  organisasjonens menneskelige ressurser. Kurset retter seg også mot personer med utvidet ansvar for personalressurser, ol.  InnholdKurset omfatter følgende temaområder: Hvilke samfunnsforhold påvirker HRM Strategisk HRM Konkurransefordeler gjennom HRM Arbeid, mening og driverne for et positivt arbeidsmiljø og effektiv personalledelse Sikring av medarbeidernes "employability" Top-down eller bottom-up: Om deltakelse, engasjement og effektivitet Teknikker for utvikling av medarbeidere og organisasjon Hva driver prestasjoner og hva er effektiv ledelse? Prestasjonsledelse, lønn og belønning Tiltak for helsefremmende arbeidsplasser og redusert sykefravær Kommunikasjon og og interpersonlig effektivitet LæringsutbytteEtter fullført kurs forventes det at studenten bla. skal kunne redegjøre for de samfunnsforhold som påvirker valg av HRM strategi, kunne utforme alternative HRM-strategier for en definert organisasjon og påvise fordeler og ulemper ved de ulike strategiene, mv. [-]
Les mer
Fredrikstad 3 timer 790 kr
25 Jan
Halvdagskurs i sykefraværsoppfølging med informasjon om digital sykemelding - for ledere, HR-personell og verneombud. [+]
Kurset inneholder: HVA feiler det folk - arbeidsevne/helseplager STATISTIKK om sykefravær - hvem er mest borte Bedriftsintern-TILRETTELEGGING DIGITAL sykemelding NAV-TILTAK for å få folk i arbeid og beholde arbeid   Vi legger vekt på diskusjoner og deltakernes egne erfaringer med sykefraværsarbeid i egen bedrift. Eksemplene er selvfølgelig anonyme. Hele sykemeldings-arbeidet blir papirløst på nyåret 2018. Dette er en stor fordel - når man først har lært det. Sentralt står den enkeltes «Alt-inn» og «Bank-ID på mobil».   Om Kursholder: Jørn Klepper er bedriftslege og har lang erfaring med sykefraværsoppfølging og bedriftshelse. Han har tidligere gitt ut flere bøker og han vil gjerne dele sin kunnskap med deg. [-]
Les mer
Nettbasert kurs 35 000 kr
Fagskole i regnskap og lønn gir deg en innføring i fagområdene regnskap og lønn. Etter gjennomført utdanning skal du ha tilegnet deg kunnskaper innenfor alle de ni k... [+]
Denne utdanningen gir deg kunnskap om sentrale områder innen både regnskap og lønn. Utdannelsen bidrar til å utvikle din kompetanse innen forhandlinger, jus, regnskap, personalarbeid og lønn. Du vil også gjennom kursene utvikle dine egne evner knyttet til presentasjonsteknikk, servicebegrepet og kommunikasjon. Kompetansen du tilegner deg gjennom kurset er ettertraktet i de fleste bransjer. Du kan velge fritt om du vil ta utdanningen som en helhet, eller om du vil ta kursene enkeltvis. For å få vitnemål må du ha fullført alle kursene. Fagskoleutdanningen i regnskap og lønn består av ni kurs, som også kan tas enkeltvis: Aktørene i arbeidslivetAktørene i arbeidslivet tar for seg samspillet mellom arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene. Det blir lagt spesiell vekt på sentrale forhandlinger og lønnsoppgjør, samtidig som vi følger aktørenes aktivitet ute i den enkelte virksomhet.   Jus i arbeidslivet Jus i arbeidslivet gir deg en innføring i de mest sentrale lovene på lønns- og personalområdet. Det blir lagt vekt på sentrale lovhjemler og formaliteter som ligger til grunn for personalforvaltningen.   Økonomi - Lønn - Budsjettering Økonomi - Lønn - Budsjettering gir deg en grunnleggende forståelse av økonomi og regnskap. Videre blir lønn satt inn i en sammenheng, som en faktor som utgjør en del av bedriftens totale regnskap. Du lærer også å bruke regneark.   Service og kommunikasjon Service og kommunikasjon tar for seg servicebegrepet og knytter det til den ansatte som servicemedarbeider. Mellommenneskelige forhold og kommunikasjon står sentralt, sammen med møteledelse og forhandlings- og presentasjonsteknikk.   IT Denne kursmodulen gir deg grunnleggende kunnskaper og ferdigheter i bruk av Internett, e-post, datamaskinens utstyr, Windows, Word og Excel.   Innføring i regnskap Denne kursmodulen skal gi deg kunnskap om grunnleggende prinsipper for regnskapsføring og gjøre deg i stand til å foreta bilagsregistrering og årsavslutning for ulike typer selskapsformer. Du skal også kunne foreta tabellarisk avslutning av et regnskap.   IT-basert regnskap I denne kursmodulen lærer du å bruke regnskaps- og økonomisystemet Mamut Enterprise E5.   Praktisk personalarbeid Denne kursmodulen gir deg kunnskap om og forståelse av hovedfunksjoner og arbeidsoppgaver i en personalavdeling og gjør deg i stand til å utføre praktiske arbeidsoppgaver.   Bruk av regneark i økonomiarbeidet Denne kursmodulen gir deg kunnskaper så du kan bruke regneark, som du trenger for å kunne utføre økonomiarbeidet.   LÆRINGSMÅL Etter gjennomført utdanning skal du ha tilegnet deg kunnskaper innenfor alle de ni kursmodulene som utdanningen består av, slik at du kan anvende din kompetanse i arbeid med regnskap og lønn.   JOBBMULIGHETER Utdanningen gir muligheter for selvstendige stillinger innenfor økonomi- og lønnsstillinger i små og mellomstore bedrifter [-]
Les mer
Bergen Stavanger Og 2 andre steder 1 dag 4 190 kr
12 Apr
18 Apr
04 May
På dette kurset viser vi deg hvordan du kan lage en god tidsplan og sikre at alle nødvendige aktiviteter er planlagt for å ivareta en god juridisk prosess. [+]
Virksomhet i endring - slik lykkes du med omstillingen For å lykkes i en omstillings- og endringsprosess er det viktig med god og riktig kommunikasjon og felles forståelse av prosessen. Bedrifter som har god kunnskap om omstillings- og endringsprosesser har et konkurransefortrinn fremfor andre.   Hvordan lykkes med omstillings- og nedbemanningsprosesser? I endringsprosesser er det viktig at hele organisasjonen er samstemt og har kunnskap og forståelse om hva som skal skje i perioden før, under og etter store endringer. På dette kurset viser vi deg hvordan du kan lage en god tidsplan og sikre at alle nødvendige aktiviteter er planlagt for å ivareta en god juridisk prosess. Med en god plan får du tydeliggjort roller og forventinger til alle involverte parter (som styret, øverste ledelse, ledere for øvrig, tillitsvalgte, verneombud og medarbeidere) på en ryddig og profesjonell måte. Innhold Forberedelse, beskrivelse og konsekvenser (av prosessen) Utarbeide tidsplan og beskrive aktiviteter Plan for intern og ekstern kommunikasjon Viktigheten av god samhandling i organisasjonen Hvordan sikre at lederne bidrar som endringsagenter Juridiske krav ved nedbemanning. Sikre færrest mulig tvister rundt evt. oppsigelser Tillitsvalgtes og Verneombudets rolle Hvordan motivere og legge til rette for videre drift etter nedbemanning?   Kursholder(e) Trude Brevik Damm [-]
Les mer
Bedriftsintern 2 dager 5 900 kr
Trenger dere teambuilding eller er årets kick-off under planlegging? Vi har forslaget klart: Opplev nydelige Nordmøre - og få faglig in-put på samme tid! [+]
Kurs og opplevelse på Nordmøre!  Vi har snekret sammen et opplegg for kurs og teambuilding hvor bedrifter, samarbeidspartnere eller avdelinger samles for kursing i det som måtte ønskes. Eks: presentasjonsteknikk og kommunikasjon, forhandlingsteknikk, team-utvikling, tekst og tale, ledelse, prosjektledelse, LEAN, Excel eller andre MicroSoft-programmer, bruk av sosiale medier, salg og markedsføring etc. I tillegg byr vi på en frisk opplevelse; havrafting i flott natur i Nordmøres skjærgård og 3-retters middag på byens beste restaurant.  Vi håper det frister! Se mer info på vår hjemmeside. Ta kontakt for et godt tilbud for større grupper - vi lover dere godt faglig påfyll, god mat og en frisk opplevelse, verdt hver krone.  http://www.climb.no/aktuelt/nytt-konsept-kurs-god-mat-og-opplevelse-i-kristiansund  [-]
Les mer
8 timer
Medarbeidersamtalen: Slik motiverer du dine ansatte til stadig forbedring [+]
Ledelse handler om kommunikasjon. Kommunikasjon mellom leder og medarbeider er avgjørende for bedriftens totale prestasjon. Hvordan strukturere en medarbeidersamtale slik at den faktisk virker? Hvordan kan man gjennomføre en medarbeidersamtale ukentlig uten å forstyrre daglig arbeid? Kurset retter seg mot ledere som ønsker å få det beste ut av sine medarbeidere, hver dag. Gjennom praktiske øvelser gir kurset verktøy og teknikker som effektiviserer kommunikasjon og informasjonsflyt på tvers av nivåer i organisasjonen og setter ledere i stand til å:   Motivere sine medarbeidere Holde seg informert om tingenes tilstand Oppdage både utfordringer og seiere tidlig   [-]
Les mer
1 dag 4 450 kr
Lær å håndtere vanskelige personalsaker på en juridisk korrekt måte. [+]
  Vanskelige personalsaker   Lær å håndtere vanskelige personalsaker på en juridisk korrekt måte!   Du vil blant annet lære: Hvilke rettigheter har den ansatte? Hvilke muligheter og handlingsrom har du som leder? Bli trygg i de vanskelige sakene.Kurset vanskelige personalsaker vil gjøre deg trygg på gjeldende regelverk som du må forholde deg til. Du vil lære å håndtere de vanskelige personalsakene på en "skikkelig" måte - med minst mulig bekymring for rettslig etterspill. Erfaring og gode råd Kurset ledes av advokat med lang erfaring på dette området. Du vil få konkrete råd om hvordan du best kan håndtere problemer som manglende arbeidsprestasjoner, samarbeidsproblemer, lojalitetsbrudd, fravær og økonomisk mislighold m.m.   Varighet: 1 dag   Hvem passer kurset for: Kurset passer for deg som har personalansvar eller jobber med HR og personal, men som ikke er utdannet jurist. Undervisningen er praktisk lagt opp, med rom for diskusjoner rundt interessante, kontrete eksempler underveis. Relevante eksemplerUndervisningen er praktisk lagt opp, med rom for diskusjoner rundt interessante, kontrete eksempler underveis.   Kursleder Thomas Talén Thomas Talén partner og leder av arbeidsavdelingen i advokatfirmaet Bull & Co. Han har lang erfaring med arbeidsrett, herunder konflikthåndtering, avtaleutforming, rekruttering og nedbemanning. Hen er en dyktig kursleder som formidler stoffet på en meget god måte.    [-]
Les mer
3 timer 200 USD
xx [+]
xx [-]
Les mer
Nettstudier 10 kr
Det å skulle ansatte rett person, på rett sted til rett tid er kanskje en av de vanskeligste oppgavene en leder kan ha. Kurset ‘Rekruttering og utvelgel... [+]
Det å skulle ansatte rett person, på rett sted til rett tid er kanskje en av de vanskeligste oppgavene en leder kan ha. Kurset ‘Rekruttering og utvelgelse i praksis’ omfatter hele ansettelsesprosessen fra A- Å, og inneholder verktøy, maler og hjelpemidler du kan ta i bruk når du rekrutterer for egen virksomhet eller hvis du skal støtte andre i prosessen som rådgiver. Kurset er godkjent av Det Norske Veritas (DNV GL), og kvalifiserer deg til å gå opp til sertifiseringseksamen hvis du ønsker det. Bestått eksamen gir deg DNV GL – sertifikatet som sertifisert rekrutterer. Dette er et kvalitetsstempel i markedet og dokumenterer dine relevante kunnskaper innenfor fagområdet. Kurset er utviklet i samarbeid med konsulentfirmaet Raad Gruppen AS     Du oppnår Nivå: Yrkesrettet utdanning Program Rekruttering og utvelgelse i praksis - 5736E - 5367 Krav til deg   Studietid Du kan bruke inntil 6 måneder på å gjennomføre dette studiet. Dersom du ser at du trenger lenger tid på å fullføre kan du søke om forlengelse. Hvis du søker om forlengelse før studietiden har gått ut koster det 350 kroner pr. måned. Hvis du søker om forlengelse etter at den ordinære studietiden har gått ut koster det først 500 kroner i oppstartsgebyr og så 350 kroner pr. måned. Du kan utvide din studietid ved å sende en søknad om forlengelse pr. e-post til studietid@nki.no Studiestart NKI Nettstudier har studiestart hver dag, hele året. Når vi har registrert din bestilling, mottar du passord til Nettskolen - og du er i gang! Antall innsendinger 4 Eksamen Eksamen Avsluttende caseoppgave i kurset. Priser og finansiering Pris kontant Pris 10 300,- Studiemateriell Studiemateriell fåes kjøpt hos NKI Forlaget. Etter bestilling av nettstudiet får du en link til NKI Forlaget hvor du finner pensumlitteratur og tilbud om å kjøpe de bøkene du trenger. Finansiering Du kan velge mellom betaling hvert semester eller hver måned. Dette velger du ved første gangs innlogging i nettplattformen. Tips til finansiering Du kan få støtte fra arbeidsgiver, NAV, fagforeninger eller søke om stipender. [-]
Les mer
4 timer 2 900 kr
Få verktøy og trening til å håndtere den vanskeligste samtalen - når du må si opp en medarbeider. Interaktiv workshop som passer for personalledere, HR-personell. t... [+]
Den vanskeligste samtalen – oppsigelse Ønsker du en smidig oppsigelsesprosess? Ønsker du å unngå advokater og konflikter? Ønsker du å ivareta både den ansatte og bedriften? Da kan dette kurset være noe for deg. Målgruppe: personalledere, HR-personell, tillitsvalgte og verneombud (evt andre som skal utføre en oppsigelses-samtale) Beskrivelse: En interaktiv workshop med mye diskusjon og praktisk trening på samtalegjennomføring. Avgjørende forberedelse for deg som står foran nedbemanningssamtaler. Kurset inneholder dilemma-diskusjoner, noe jus, lovverk og reelle situasjoner å trene på. Mange har erfart at man ikke klarer å forberede seg på denne situasjonen alene. Erfaringene som gjøres i kurset er oppsiktsvekkende og mange opplever stor lettelse over mulighet til å trene FØR «ekte» samtaler med ekte mennesker som skal sies opp. Tenk omdømme og HMS også ved oppsigelser. Nytte: Du får luket bort nybegynnerfeilene i disse delikate samtalene. Du får erfaring og konkrete tilbakemeldinger på hvordan akkurat du kan få disse til på best mulig måte. Ta kurset og vær forberedt. Kursholder Vibeke Thunes Olsen har 16 års erfaring som coach og 20 år som leder i det private næringsliv.Er utdannet ingeniør, prosjektleder, individuell-, team-, organisasjons-, relasjons- og neuroscience coach. Hun har hatt internasjonal sertifisering i coaching siden 2004 og har lang erfaring fra bl.a. leder-og medarbeiderutvikling og teamcoahing i bedrifter. Kommunikasjon er det viktigste verktøyet for å få kostnadene ned i bedriften. Motto : «En beskjed, en gang, jobben gjort riktig, første gang.» «Vibeke gir inntrykk. Ingen er på kurs med henne og glemmer henne etterpå. Masse AHA-momenter, latter og gode tips.» Flere referanser Pris per person: kr. 2.900,- Ved kjøp av hele kurset (10-20 deltakere): kr. 30.000,-. Kurset kan også holdes på engelsk.  Minimum antall deltakere: 9Maksimum antall deltakere: 20 Meld deg via skjema, mail: info@xlo.academy eller telefon: 481 28 046. Ønsker du kurset gjennomført som et internt kurs hos dere? Kontakt oss [-]
Les mer
3 timer 2 990 kr
Kurs i arbeidsmiljølovens bestemmelser. Reglene om arbeidstid er kompliserte. For en arbeidsgiver er det viktig å kjenne til arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeid... [+]
Flere saker har havnet i media fordi medarbeidere har følt seg utnyttet og jobbet mer enn lovens bestemmelser tilsier. I andre tilfelle kan manglende kunnskap føre til høyere lønnsutbetaling enn det arbeidsavtalen tilsier.   Vil du lære mer om arbeidsmiljølovens bestemmelser? Vi tilbyr et tre timers innførings- og oppfriskningskurs i arbeidsmiljølovens kapittel 10 om arbeidstid.   Utbytte av kurset Etter kurset vil du være i stand til å vurdere om egne arbeidstidsordninger er innenfor lovens bestemmelser. NB! Kurset går ikke igjennom turnusspørsmål. Overblikk over kurset Alminnelig arbeidstid Pauser og hviletid Overtid og merarbeid Gjennomsnittsberegning Natt-, søn- og helgedagsarbeid Rett til redusert arbeidstid Rett til fleksibel arbeidstid Kursholdere Rådgiverne Mette B. Persson og Anita Hegg, Virke Kursform Kurset gjennomføres som et seminar med en kombinasjon av forelesning, diskusjoner og erfaringsdeling. [-]
Les mer
32 timer 13 000 kr
Har du behov for å skifte karriere. Vi tilbyr kurs i karriereveiledning, som gir deg nyttig kompetanse og konkrete og verdifulle råd om din karriere og veien videre. [+]
Karriereveiledning tar utgangspunkt i at mennesket kan lære seg å gjøre gode og veloverveide karrierevalg og atkunnskapen skal ha overføring til neste valgsituasjon.Læringen skjer ved at man systematisk blir kjent med seg selv, sine styrker og sine muligheter.AOF tilbyr verktøy basert på faglige anerkjente teorier og metoder. Kurset er basert på forelsening, workshop, egeninnsats og individuell oppfølging. [-]
Les mer
750 kr
Konflikttaklingskurs holdes for både skoler, universitet, legekontorer, bensinstasjoner, butikker, hotell m.v., og har som formål å gjøre ansatte trygge på å takle ... [+]
Våre konflikttaklingskurs utarbeides særskilt for hver enkelt kunde, og dennes utfordringer. Våre foredragsholdere har lang erfaring i praktisk konfliktløsning gjennom sin bakgrunn i politiet, forsvaret, brannvesenet, annet utrykningspersonell og/eller som ordensvakter, kontrollører m.m.   Vi har utstrakt bruk av rollespill, og hvor kursdeltakerne både får en teoretisk innføring i forskjellige metoder for konfliktløsning, og praktiske gjennomføringer. [-]
Les mer
7 timer 2 500 kr
Opplegget vil passe for alle typer ledere som ønsker å få en ensartet og trygg praksis i håndtering av personalkonflikter. Avdelingsledere og enhetsledere bør delta ... [+]
Konflikter, varsling, mobbing, klager.Er du leder vil du fra tid til annen oppleve uro og konflikter på den arbeidsplassen du leder. Det kan spenne fra mindre murring i personalgruppa til ødeleggende og destruktive tilstander med påfølgende fravær og alvorlige belastninger for alle involverte. I tillegg vil du kunne oppleve at noen mener seg både mobbet, trakassert mv. og varsling og klage av og eller på ansatte. Bare talent? Ofte tenker en at ledere skal være av en spesiell beskaffenhet slik at de kan «stå i konflikter» (mange ledere fikk antagelig nettopp dette spørsmålet i jobbintervjuet) Konflikthåndtering blir nærmest betraktet som en «kunstart» som noen behersker og andre ikke, basert på talent og personlige egenskaper.  Mer feil kan det ikke bli. Konflikthåndtering må ikke være basert på talent og flaks, men derimot på godt lederskap der kunnskap om riktig saksbehandling og valg av metode i slike saker avgjør utfallet. Problemet er ofte at ledere eller organisasjonen ikke har utarbeidet de retningslinjer eller har de prosedyrer som er nødvendig for riktig saksbehandling. Gjentatte ganger «løses» konflikter på feil måte og eskalerer unødvendig og fører til store menneskelige belastninger i stedet for å finne sin løsning. I tillegg utsettes både den enkelte leder og organisasjonen som helhet seg for å bli å anklaget for mangelfull saksgang og påfølgende rettslige etterspill.  Retningslinjene på den enkelte arbeidsplass må ta opp i seg følgende temaer:   Leder og ansatt, roller og ansvar Styringsrett Aktivitetsplikt Medvirkningsplikt Tillitsvalgte og verneombudets rolle Konflikter, hva og når? Uro og murring Klage og søknad Varsling Utilbørlig adferd Mobbing og trakassering Policy, prosedyrer, retningslinjer, rutiner. Etiske, juridiske og forvaltningsmessige hensyn. Disse tema blir grundig gjennomgått på kurseti tillegg til mulige fremgangsmåter ved de ulike scenarier [-]
Les mer
4 timer 790 kr
Dette seminaret gir deg innsikt i hodejegerens metode i jakten på å finne rett kandidat til den riktige stillingen. [+]
Hvor mye påvirker hodejegeren utfallet av rekrutteringsprosessen, og hvordan jobber de egentlig? Få med deg de siste trendene innen rekruttering, og hva du kan gjøre for å bli en attraktiv kandidat i dagens utfordrende marked. Bli med på et unikt seminar der du får god innsikt i rekrutteringsprosessen fra begynnelse til slutt. Du vil møte noen av landets fremste innen rekrutteringsbransjen som deler raust fra sin hverdag i jakten på de beste kandidatene. Registrering fra kl : 13:30Program: 14:00 - 17:00   Alle deltakere får boken Motivasjon og jobbsøking. Verdi 369,- [-]
Les mer

Lukk Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies).
Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.
;