Alle kategorier
Du har valgt: Administrasjon og HR
Nullstill
Filter
Ferdig

-

Mer enn 100 treff i Administrasjon og HR
 

Nettbasert kurs 1 semester 26 450 kr
Denne utdanningen kvalifiserer deg til å jobbe innen praktisk moderne kontorarbeid, uavhengig av bransje og sektor. Den passer både for deg som ønsker jobb innen konto... [+]
Denne utdanningen kvalifiserer deg til å jobbe innen praktisk moderne kontorarbeid, uavhengig av bransje og sektor. Den passer både for deg som ønsker jobb innen kontorarbeid, og deg som trenger å oppdatere og formalisere din kompetanse innen fagområdet. Studiet dekker behovet for teoretisk grunnutdanning for kontormedarbeidere.   Du oppnår Nivå: Yrkesrettet utdanning Program Kontormedarbeider - 345 - 19 Krav til deg Anbefalte forkunnskaper Det stilles ingen spesielle krav til tidligere utdanning, men noe yrkeserfaring er en fordel. Krav til forkunnskaper/praksis Det stilles ingen spesielle krav til tidligere utdanning, men noe yrkeserfaring er en fordel. Krav til utstyr Du må ha tilgang til PC med internettilkobling og Microsoft Office fra 2007-2013 med Word, Excel og PowerPoint.   Studietid Du kan bruke inntil 12 måneder på å gjennomføre dette studiet. Dersom du ser at du trenger lenger tid på å fullføre kan du søke om forlengelse. Hvis du søker om forlengelse før studietiden har gått ut koster det 350 kroner pr. måned. Hvis du søker om forlengelse etter at den ordinære studietiden har gått ut koster det først 500 kroner i oppstartsgebyr og så 350 kroner pr. måned. Du kan utvide din studietid ved å sende en søknad om forlengelse pr. e-post til studietid@nki.no Studiestart NKI Nettstudier har studiestart hver dag, hele året. Når vi har registrert din bestilling, mottar du passord til Nettskolen - og du er i gang! Eksamen Eksamen Studiet avsluttes med en 4 timers hjemmeeksamen. Etter fullført studium og bestått eksamen mottar du vitnemål og får tittelen Kontormedarbeider NKI. All informasjon om eksamen. Priser og finansiering Pris kontant Pris 26 450,- Pris eksamen 1 eksamen á kr 1 750,- Studiemateriell Studiemateriell fåes kjøpt hos NKI Forlaget. Etter bestilling av nettstudiet får du en link til NKI Forlaget hvor du finner pensumlitteratur og tilbud om å kjøpe de bøkene du trenger. Finansiering Du kan velge mellom betaling hvert semester eller hver måned. Dette velger du ved første gangs innlogging i nettplattformen. Tips til finansiering Du kan få støtte fra arbeidsgiver, NAV, fagforeninger eller søke om stipender. [-]
Les mer
Ål 4 timer 1 400 kr
16 Oct
Praktisk tilnærming innenfor aktuelle temaer. Så en kan løse konflikter så tidlig som mulig, på en korrekt og hensiktsmessig måte. [+]
Annette Selmer er advokat og autorisert konfliktmekler med lang erfaring fra konfliktforebygging og konflikthåndtering i arbeidslivet.   Innhold: - Oversikt over ulike typer konflikter på arbeidsplassen - Betydningen av rolleavklaring, herunder habilitet og taushetsplikt - Konflikter rundt arbeidsgivers styringsrett, ulike endringer mv - Betydningen av involvering og dialog, vanlige psykososiale reaksjoner ved uønskede endringer - Samarbeidsproblemer, påstander om mobbing, trakassering, osv. Hva er det? Hvordan forholde seg til det? - En sjekkliste som kan brukes i nesten alle typer saker.  [-]
Les mer
1 dag 4 400 kr
Kurset gir en grundig og praktisk gjennomgang av reglene om arbeidstakers rett til fri og til stønad i forbindelse med fødsel eller adopsjon, og ved barns sykdom. [+]
Foreldrepengeregelverket gir stor fleksibilitet til å tilpasse uttaket av foreldrepenger til den enkeltes situasjon, en fleksibilitet som i stor grad krever avtale med arbeidsgiver. Foreldrepengeregelverket gir stor fleksibilitet til å tilpasse uttaket av foreldrepenger til den enkeltes situasjon, en fleksibilitet som i stor grad krever avtale med arbeidsgiver. Arbeidsgiver bør derfor kjenne til rammene for sine forpliktelser. Tema blir belyst med praktiske eksempler og vi løser oppgaver sammen  i grupper med mulighet for diskusjon og erfaringsdeling. Agenda Sykdom i svangerskapet / svangerskapskontroll Permisjonsrettigheter i tilknytning til fødsel og adopsjon Opptjening og beregning av foreldrepenger Foreldrepengeperioden Fordeling av stønadsperioden mellom foreldre Arbeid helt eller delvis i foreldrepengeperioden Fedrekvoten Regler for fars uttak av foreldrepenger Rett til fri for å amme Omsorgspenger ved barn eller barnepassers sykdom - kronisk syke eller funksjonshemmede barn Pleiepenger ved barn i helseinstitusjon Arbeidsgivers rett til refusjon fra NAV [-]
Les mer
1 semester 23 000 kr
På forespørsel
Kurset diskuterer teorigrunnlaget for strategisk og konkurransedyktig personalledelse, samt innføring og et kritisk innovativt blikk på teknikker og metoder. [+]
Emnet er basert på evidensbasert ledelse og fokuserer på bruk av den beste tilgjengelige vitenskaplige dokumentasjon for å fremme kvaliteten i en leder, organisjonens beslutninger og praksis. Emnet vil også ta for seg hva forskning sier om effektive systemer for å rekruttere, mobilisere, beholde og lede organisasjonens menneskelige verdier. 10 studiepoeng MålgruppeMålgruppe for dette studiet er ledere i små- og mellomstore bedrifter som ønsker en dypere forståelse av  organisasjonens menneskelige ressurser. Kurset retter seg også mot personer med utvidet ansvar for personalressurser, ol.  InnholdKurset omfatter følgende temaområder: Hvilke samfunnsforhold påvirker HRM Strategisk HRM Konkurransefordeler gjennom HRM Arbeid, mening og driverne for et positivt arbeidsmiljø og effektiv personalledelse Sikring av medarbeidernes "employability" Top-down eller bottom-up: Om deltakelse, engasjement og effektivitet Teknikker for utvikling av medarbeidere og organisasjon Hva driver prestasjoner og hva er effektiv ledelse? Prestasjonsledelse, lønn og belønning Tiltak for helsefremmende arbeidsplasser og redusert sykefravær Kommunikasjon og og interpersonlig effektivitet LæringsutbytteEtter fullført kurs forventes det at studenten bla. skal kunne redegjøre for de samfunnsforhold som påvirker valg av HRM strategi, kunne utforme alternative HRM-strategier for en definert organisasjon og påvise fordeler og ulemper ved de ulike strategiene, mv. [-]
Les mer
3 timer
På forespørsel
I konflikthåndteringkurset vil du ha mulighet til å mestre konflikter, lese kroppsspråk og kommunisere på en ny måte. [+]
Konflikthåndteringskurs   Mange ansatte innen service yrker kommer daglig bort i situasjoner med andre mennesker som kan oppfattes truende og lite hyggelig. Her har du mulighet for å lære å mestre konflikter, lese kroppsspråk og kommunisere på en ny måte. Det blir gjennomgått ulike teknikker for å løse dagligdagse konfliktsituasjoner med vanskelige personer, uten bruk av trusler eller fysisk makt. Du blir også kjent med de lover og regler som både gir adgang til, og begrenser bruken av fysisk makt. Tema: Vold og trusler Faresignaler Konfliktskapere Les kroppsspråk (nonverbal kommunikasjon) Kundebehandling Lytteteknikker og takling av konflikter Narkotika Jus     Målgruppe:          Ansatte innen hotell- og restaurantnæringen. Dvs. skranke, resepsjonstjeneste og Nattvakt Utelivsbranjen med bartendere, garderobe ansatte og ordensvakter. Buss- og drosjenæringen…   Kort sagt alle som til daglig er i kontakt med andre mennesker i jobbsammenheng i en eller annen form. [-]
Les mer
Nettbasert kurs 7 timer 4 000 kr
Reglene på lønnsområdet endres hvert eneste år. Målsetningen med kurset er å gi trygghet for at lønnsarbeidet utføres riktig. [+]
Reglene på lønnsområdet endres hvert eneste år. Det er et vell av detaljer som den som arbeider med faget forventes å ha full kontroll over. Målsetningen med kurset er å gi trygghet for at lønnsarbeidet utføres riktig. Feil på dette området får i mange tilfeller store økonomiske konsekvenser. Lønn er ett av de mest virksomhetskritiske områdene. Selv om man i hverdagen forsøker å følge med på alle endringer, er det svært lett å overse ting. Her får du en samlet gjennomgang av alle viktige endringer. Vi ser også på relevante bindende forhåndsuttalelser, uttalelser fra Skattedirektoratet og Finansdepartementet og dommer på lønnsområdet, samt det som er varslet og vedtatt av endringer for neste år. Kursinnhold Trekkplikt og skatteplikt på bilgodtgjørelser Trekk i lønn ved ferieavvikling – ny inntektsbeskrivelse på a-meldingen Lønn ved dødsfall – ny inntektsbeskrivelse på a-meldingen Skattefritak for kjøp av aksjer til underkurs hos arbeidsgiver Skattefritak for arbeidsgivers dekning av utgifter til fagforeningsarbeid Skattefritak for arbeidsgivers dekning av utgifter til sikkerhetstiltak Innrapportering på RF 1199 - status Innføring av ny skatteforvaltningslov Innføring av tvangsmulkt ved feil eller ikke innlevert a-melding Innføring av finansskatt på lønn Arbeidsgiveravgift Lønn fra frivillige organisasjoner Ambulerende virksomhet Statens reiseregulativer – Norge og utlandet  – satser og regler Skattedirektoratets takseringssatser – 2016 Trekkfrie kostgodtgjørelser – Skattedirektoratet Firmabilbeskatning – prosentvis inntektstillegg Nye satser for firmabiler som faller utenfor den aldersgraderte prosentligningsmodellen Fri kost og losji Satser for normrente ved rimelig lån i arbeidsforhold Fradragsramme for fagforeningskontingent Grunnbeløpet i folketrygden Dekning av overtidsmat Varslede endringer Varslet revisjon av skattereglene om naturalytelser Skattedirektoratets høringsnotat av 21.12.2016 Gjennomgang av utvalgte lønnsarter og innrapportering på a-melding Regnskapsfører:   S/A 7 t   Revisor:   Skatt 7 t [-]
Les mer
990 kr
Smart lek består av oppgaver, leker og øvelser som kan benyttes som identifiserings- og refleksjonsverktøy i styrkebasert arbeid med barn, unge og voksne. [+]
Smart lek består av oppgaver, leker og øvelser som kan benyttes som identifiserings- og refleksjonsverktøy i styrkebasert arbeid med barn, unge og voksne. De kan også brukes som relasjonsbyggende aktiviteter og som effektivt verktøy i klasse- og gruppeledelse i ulike settinger som skole, SFO, idrettslag, foreninger, bedrifter eller barnehager. Smart lek har som hensikt å øke kreativiteten, samarbeidet, relasjonene, ferdighetene og alle de andre styrkene som er i spill i utfoldelsen. Men først og fremst har lek stor egenverdi! På kurs i Smart Lek skal vi jobbe mest med karakteregenskapen: LEKENHET Vi utfordrer, engasjerer, inspirerer og virkelig dypdykker ned i våre kreative evner. Alt du lærer på et kurs i Smart Lek kan du ta i bruk umiddelbart på din arbeidsplass og i livet generelt. Kursinnhold: - Lekens egenverdi og hvordan utnytte dette maksimalt på arbeidsplassen - Lek som identifiserings- og refleksjonsverktøy - Lek som relasjonsbyggende aktivitet - Lek som verktøy og klasse- gruppeledelse         [-]
Les mer
Drammen 4 timer 2 900 kr
20 Sep
19 Oct
30 Nov
Få verktøy og trening til å håndtere den vanskeligste samtalen - når du må si opp en medarbeider. Interaktiv workshop som passer for personalledere, HR-personell. t... [+]
Den vanskeligste samtalen – oppsigelse Ønsker du en smidig oppsigelsesprosess? Ønsker du å unngå advokater og konflikter? Ønsker du å ivareta både den ansatte og bedriften? Da kan dette kurset være noe for deg. Målgruppe: personalledere, HR-personell, tillitsvalgte og verneombud (evt andre som skal utføre en oppsigelses-samtale) Beskrivelse: En interaktiv workshop med mye diskusjon og praktisk trening på samtalegjennomføring. Avgjørende forberedelse for deg som står foran nedbemanningssamtaler. Kurset inneholder dilemma-diskusjoner, noe jus, lovverk og reelle situasjoner å trene på. Mange har erfart at man ikke klarer å forberede seg på denne situasjonen alene. Erfaringene som gjøres i kurset er oppsiktsvekkende og mange opplever stor lettelse over mulighet til å trene FØR «ekte» samtaler med ekte mennesker som skal sies opp. Tenk omdømme og HMS også ved oppsigelser. Nytte: Du får luket bort nybegynnerfeilene i disse delikate samtalene. Du får erfaring og konkrete tilbakemeldinger på hvordan akkurat du kan få disse til på best mulig måte. Ta kurset og vær forberedt. Kursholder Vibeke Thunes Olsen har 16 års erfaring som coach og 20 år som leder i det private næringsliv.Er utdannet ingeniør, prosjektleder, individuell-, team-, organisasjons-, relasjons- og neuroscience coach. Hun har hatt internasjonal sertifisering i coaching siden 2004 og har lang erfaring fra bl.a. leder-og medarbeiderutvikling og teamcoahing i bedrifter. Kommunikasjon er det viktigste verktøyet for å få kostnadene ned i bedriften. Motto : «En beskjed, en gang, jobben gjort riktig, første gang.» «Vibeke gir inntrykk. Ingen er på kurs med henne og glemmer henne etterpå. Masse AHA-momenter, latter og gode tips.» Flere referanser Pris per person: kr. 2.900,- Ved kjøp av hele kurset (10-20 deltakere): kr. 30.000,-. Kurset kan også holdes på engelsk.  Minimum antall deltakere: 9Maksimum antall deltakere: 20 Meld deg via skjema, mail: info@xlo.academy eller telefon: 481 28 046. Ønsker du kurset gjennomført som et internt kurs hos dere? Kontakt oss [-]
Les mer
5 495 kr
Konferanse i samarbeid med Helsesekretærforbundet i Delta. Du får faglig og sosialt påfyll, samt praktiske og effektive tips til din arbeidshverdag! [+]
Helsesekretær og kontorpersonell   I en hektisk hverdag der krav og forventninger topper seg, opplever du kanskje at du trenger motivasjon og inspirasjon til å møte dine daglige utfordringer?   Denne konferansen er spesialutviklet for deg, og alle foredragsholderne er valgt ut fra deres kompetanse, nettopp på områdene du har bruk for i ditt arbeid.   Gro Bengtson fra Norsk Helsesekretærforbund kjenner din arbeidssituasjon bedre enn de fleste, og på konferansen ser hun på helsesekretærens arbeidspress og endrede oppgaver. Kjenner du deg igjen?   Andre aktuelle temaer:   Praktiske og effektive teknikker for god stressmestring Positiv kommunikasjon når livet er vanskelig Hvordan ta smarte valg ut i fra den hverdagen man har Pasient- og brukerrettighetsloven – dette bør du vite Hvordan melde avvik og anmelde trusler Velg mellom Medisinsk koding (for sykehus) eller Sårbehandling (legekontor) Nettverksmiddag - møt andre helsesekretærer og knytt kontakter! Etter konferansens første dag tar de som ønsker det turen til en hyggelig restaurant i Oslo sentrum. Der tilbringer vi et par hyggelige timer sammen, og nyter en deilig treretters middag med tilhørende drikke.   VIKTIG! Godkjent kurs for helsesekretærerNorsk Helsesekretærforbund godkjenner kurset med 14 timer til NHSFs Kliniske fagstige for autoriserte helsesekretærer. [-]
Les mer
Oslo Trondheim Og 6 andre steder 4 timer 2 900 kr
17 Oct
18 Oct
23 Oct
Strengere krav til behandling av personopplysninger, start forberedelsene nå! [+]
Nye personvernregler - hva betyr dette for din virksomhet? Snart kommer nye regler om personvern som stiller strenge og omfattende krav til virksomheters behandling av personopplysninger. Brudd på reglene kan medføre høye bøter. For å unngå dette, må du starte med forberedelsene nå!   Strengere krav til behandling av personopplysninger EU har vedtatt en ny personvernforordning som også vil gjelde i Norge. Reglene trer i kraft i mai 2018. De nye reglene er mer detaljerte og mer omfattende enn tidligere. Alle bedrifter behandler på en eller annen måte personopplysninger og blir omfattet av reglene. Det vil medføre mye arbeid å få dette på plass i tide!   Har du oversikt over hvilke personopplysninger din bedrift lagrer? Har du tydelige rutiner for varsling av de du har opplysninger om? Må din bedrift ha personvernombud? Hvordan ligger du an med internkontrollen? Er du klar til å gjennomføre risikovurdering?   Vi har også et tilsvarende kurs spesielt rettet mot regnskapsførere i regnskapsbyrå, se Nye personvernregler - hva betyr dette for ditt regnskapsbyrå? Innhold Innføring personvern Hva blir nytt med ny personvernforordning? Behandling av personopplysninger Bruk av databehandler Overføring av personopplysninger til utlandet Krav til sikring av personopplysninger Krav til internkontrollsystem og avvikshåndtering Utlevering av personopplysninger Bruk av kundeprofiler Personvernombud   Autorisasjon 4 timer under fagområdet Rettslære   Kursholder(e) Ranveig Fjellheim Tunaal og Suzanne Brattheim       [-]
Les mer
Oslo Bodø Og 1 annet sted 7 timer 4 100 kr
16 Nov
17 Nov
01 Dec
Kurset gir deg grundig en oversikt over regelverket rundt oppfølging av sykmeldte og riktig beregning av sykepenger og foreldrepenger. [+]
Oppfølging av sykmeldte og riktig beregning av sykepenger og foreldrepenger er arbeidsgivers ansvar. Vi gir deg grundig oversikt over regelverket. Du får også en gjennomgang av arbeidsgivers rett til ytelser og refusjon fra NAV samt konsekvenser i relasjon til inntektsopplysninger rapportert ved a-melding. Kursinnhold Grundig gjennomgang av reglene for vilkår og beregning av sykepenge- og foreldrepengegrunnlag samt gjennomgang av forslag til nye regler for beregning av refusjon som er antatt å tre i kraft i 2018. Vi ser også på situasjoner og eksempler der arbeidsgiver mener arbeidstaker ikke har rett til sykepenger. Sykepenger Alminnelige vilkår for rett til sykepenger Kan arbeidsgiver nekte å betale sykepenger? Sykepengegrunnlaget, herunder beregning av sykepenger ved variable inntekter Arbeidsgiverperioden og sykepenger fra NAV Dokumentasjon av sykefravær – egenmelding og sykmelding Oppfølging av sykmeldte Barn/barnepassers sykdom Foreldrepenger Fri under svangerskapet Opptjening av rett til foreldrepenger Rettigheter for mor Omsorgspermisjon for far, fedrekvote m.m. Foreldrepenger ved fødsel og adopsjon Ferie- og foreldrepermisjon Barn og barnepassers sykdom og andre rettigheter småbarnsforeldre har Regnskapsfører:   Rettsl. 7 t   Revisor:   Annet 7 t [-]
Les mer
Stavanger Trondheim Og 2 andre steder 7 timer 4 100 kr
20 Oct
08 Nov
24 Nov
Her får du en samlet gjennomgang av sentrale regler for lønnsarbeidet og alle viktige vedtatte endringer. [+]
Reglene på lønnsområdet endres hvert år. Det er et vell av detaljer som den som arbeider med faget forventes å ha full kontroll over. Målsetningen med kurset er å gi trygghet for at lønnsarbeidet utføres riktig. Feil på dette området får i mange tilfeller store økonomiske konsekvenser. Lønn er ett av de mest virksomhetskritiske områdene. Her får du en samlet gjennomgang av sentrale regler for lønnsarbeidet og alle viktige vedtatte endringer. Vi ser også på relevante uttalelser og dommer på lønnsområdet samt det som er varslet av endringer. Kursinnhold Trekkplikt og skatteplikt på bilgodtgjørelser A-melding; ferieavvikling, dødsfall, innrapportering m.m. Skattefritak for kjøp av aksjer til underkurs hos arbeidsgiver Skattefritak for arbeidsgivers dekning av utgifter til fagforeningsarbeid Skattefritak for arbeidsgivers dekning av utgifter til sikkerhetstiltak Innrapportering på RF 1199 - status Innføring av ny skatteforvaltningslov Innføring av tvangsmulkt ved feil eller ikke innlevert a-melding Innføring av finansskatt på lønn Arbeidsgiveravgift Lønn fra frivillige organisasjoner Ambulerende virksomhet Statens reiseregulativer – Norge og utlandet – satser og regler Skattedirektoratets takseringsregler Trekkfrie kostgodtgjørelser – Skattedirektoratet Fri kost og losji Satser for normrente ved rimelig lån i arbeidsforhold Fradragsramme for fagforeningskontingent Grunnbeløpet i folketrygden Dekning av overtidsmat Varslede endringer Varslet revisjon av skattereglene om naturalytelser Regnskapsfører:   S/A 7 t   Revisor:   Skatt 7 t [-]
Les mer
Nettbasert kurs 875 kr
På forespørsel
Arbeidsgiver er ansvarlig for et godt arbeidsmiljø, men det forutsettes bred medvirking fra arbeids... [+]
Arbeidsgiver er ansvarlig for et godt arbeidsmiljø, men det forutsettes bred medvirking fra arbeidstakerne. Kurset ”Kontorergonomi” gir arbeidsgiver og arbeidstaker felles kunnskaper og ferdigheter i ergonomiske forhold. Målgruppen er alle som arbeider på kontor og kurset egner seg for ulike gjennomføringsmåter, eksempelvis som selvinstruerende @-læring/nettkurs, bedriftsinterne tilpassede kurs, åpne klasseromskurs eller skreddersøm. AOF Norge og Mintra AS tilbyr nettkurset ”Kontorergonomi” som gir deg grunnleggende kunnskaper og praktiske tips om ergonomiske forhold på kontorarbeidsplassen. Nyttig for en effektiv og frisk arbeidshverdag. Kurset inneholder følgende emner:  Introduksjon Generell ergonomi Kontorergonomi [-]
Les mer
1 dag
Dette kurset tar for seg sykefravær i Norge generelt, hvordan man kan skape en god HMS-kultur som forebygger sykefravær, hvordan man praktisk er pålagt å følge opp s... [+]
Dette kurset tilbyr vi kun bedriftsinternt. Det egner seg meget godt for en avdeling eller en bedrift som ønsker å tilby dette temaet for sine ledere, HMS ansvarlige, HR-ansvarlige, tillitsvalgte og liknende funksjoner. Dette har vi gjort med stort hell i mange bedrifter. Ta kontakt for mer informasjon og pristilbud!     SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING   Hvordan følge opp arbeidstakere som er sykemeldt? Systemer for oppfølging. Hvordan gjennomføre sykefraværssamtaler? Tilrettelegging - når nok er nok. Hvordan forebygge sykefravær? Hvordan få ned sykefraværet gjennom god oppfølging? Litt om statistikk, årsaker og lovverk. Bedriftskultur og sykefraværskultur.    DATO kun bedriftsinternt. Ta kontakt! STED Kursleder reiser gjerne. Ta kontakt på www.kursformidling.no  PRIS honorar varierer ift størrelse på gruppe og sted. DELTAKERE maksimalt 18 deltakere PÅMELDING til Oda Bergland på oda@kursformidling.no eller tlf. 934 80 247       Loven krever at man følger opp arbeidstakere som er sykmeldt. Sykefravær er en stor ressurslekkasje. Bedrifter og ledere bruker mye tid og penger på oppfølging av sykmeldte arbeidstakere og på tilrettelegging, slik loven krever.   Hvorfor ikke gjøre oppfølgingen på en kvalitativ god måte, slik at en kan lære noe av innsatsen og forebygge nytt fravær? Hvorfor ikke gjøre jobben skikkelig første gangen, slik at en ikke må starte på nytt hver gang et nytt fravær oppstår?   Dette kurset tar for seg praktisk sykefraværsjobbing og hvordan man kan bygge en god HMS-kultur for å forebygge.     Målgruppen for kurset er ledere, HR- og HMS-ansatte, tillitsvalgte og verneombud. HVORDAN FOREGÅR KURSET   Det legges opp til teoribolker med aktiv dialog og praktiske oppgaver underveis.       OM INSTRUKTØREN   Elin Bergsholm har hele sitt yrkesaktive liv jobbet med mennesker i ulike faser og livssituasjoner, fra fengsel og rusmisbruk til arbeidstakere, ledere og offentlige myndigheter. Hun har arbeidet med forebygging, organisasjonsutvikling, kompetanseheving, teambygging og tverrfaglig samarbeid. Hun har mer enn 10 års erfaring med å lære opp og veilede bedrifter og ledere innen systematisk sykefraværsarbeid, HMS og HR, både som offentlig ansatt i NAV og som selvstendig rådgiver. Hun holder nå på med en master i risikostyring og sikkerhetsledelse.   Elin legger stor vekt på at de systemene en bygger opp, skal være praktisk rettet og tilpasset både arbeidets art og bedriftens kultur. Hun har jobbet med arbeidsmiljø og kommunikasjon mot ulike typer bedrifter, både offentlige og private. Elin har holdt en rekke kurs og foredrag, både åpne og internt i bedrifter, men også en-til-en-opplæring, veiledning i generell sykefraværsproblematikk og i enkeltsaker. [-]
Les mer
Ålesund 3 dager
28 Aug
16 Oct
Innhold:Aktuelle regelverk som berører helse og miljø Ergonomi Trygge arbeidsrutiner V... [+]
Innhold:Aktuelle regelverk som berører helse og miljø Ergonomi Trygge arbeidsrutiner Verneløype   [-]
Les mer

Lukk Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies).
Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.
;