Kurs: Nasjonal Paramedic utdanning for ambulansepersonell (60 stp)
Høgskolen Betanien