Dyrekurs
Hundekurs
Du har valgt: Andre hundekurs
Nullstill
Filter
Ferdig

-

Canis sitt 1-årige KlikkerTRENERkurs er på mange måter Canis sitt flaggskip. Over 1000 hundeeiere har gjennomført dette omfattendekurset siden 2003. [+]
  Canis sitt klikkerTRENERkurs går over 4 helger fordelt utover året og gir deg en meget grundig innføring i klikkertrening, både i teori og praksis. KlikkerTRENERkurset er også modul 1 av Canis sin instruktørutdanning.   Klikkertrenerkurset består av 4 hovedtema:     Første weekend: Innlæring av nye adferder   Første helg på kurset legges det størst vekt på å forme fram nye adferder. Du lærer å bruke fri-shaping og targeting for å forme fram nye adferder hos hunden. Du får også en grundig innføring i grunnferdighetene, positiv og negativ forsterkning og de 4 hemmelighetene for å bli en supertrener.     Andre weekend: Kriterier   Andre helg på kurset legges det størst vekt på å lære å sette riktige kriterier i treningen. Sentrale temaer er 80%-regelen, loggføring av trening og å lage gode kriterieplaner. I tillegg fortsetter vi treningen på grunnferdighetene som vi begynte med første helg. Vi går også gjennom forskjellige innlæringsteknikker og strategisk levering av forsterker.      Tredje weekend: Stimuluskontroll   Tredje helg er hovedtemaet stimuluskontroll – hvordan lære inn sikre kommandoer. Vi går gjennom de fem trinnene for å få full stimuluskontroll på adferd, og kjører flere praktiske øvinger på dette. Du lærer også å veksle mellom stimuluskontroll og frivillig adferd. I tillegg vil du denne helgen lære om Pavlov som alltid sitter på skulderen din. Mellom den tredje og fjerde helgen skal du også jobbe med en skriftlig hjemmeeksamen.     Fjerde weekend: Baklengskjeding   Hovedtema for den fjerde helgen er baklengskjeding – et meget sentralt tema når man klikkertrener. Vi jobber i praksis både med kjeder som styres av kommandoer og «miljøsignal».       [-]
Les mer
70 timer 3 500 kr
INSTRUKTØR TRINN I - grunnopplæring av hund For å delta på NKKs instruktørkurs trinn I - Grunnopplæring av hund - må alle ha o... [+]
INSTRUKTØR TRINN I - grunnopplæring av hund For å delta på NKKs instruktørkurs trinn I - Grunnopplæring av hund - må alle ha oppfylt følgende krav: være minst 18 år gammel være medlem i medlemsklubb forplikte seg til å virke som instruktør akseptere og følge de til enhver tid gjeldende lover og regler  i forkant av eksamen ha fungert som hjelpeinstruktør etter gjeldende krav  med bakgrunn i ovennevnte være anbefalt av sin lokale klubb som instruktør trinn I  oppnådd minst ett av følgende krav etter NKKs regelverk: NBF: Godkjent resultat i Brukshund kl C RIK: Godkjent SL1, IPO1 eller RRP/RSP1 2. premie kl II LP eller LP1 tittel  Deltatt i kl II agility Ha trent og ført hund til 2. premie i AK på jaktprøve for retrievere 2. premie på fugl-/ hare- eller elghundprøve B-godkjent redningshund - ettersøkning i NRH og/eller NRO Trent og ført fram tjenestehund til godkjenning i offentlig etat Trent og ført fram hund til premie i vannprøve kl 2 2. premie i Rally LP kl 2 eller RL1 tittel 2. premie Kreativ LP kl 2 Trent og ført fram 2 hunder til viltsporchampionat Når alle krav er oppfylt og kurset er gjennomført med beståtte eksamener, vil dette bli lagt fram for offisiell godkjenning i Norsk Kennel Klub. Man får da status som bemyndiget Instruktør trinn I i Norsk Kennel Klub. Kursdeltager sender selv kopi av utdanningskortet til NKK for godkjenning som trinn I instruktør. Alle trinn III instruktører kan bekrefte for praktiske og formelle krav når deltager kan fremlegge dokumentasjon om at krav er innfridd. Det er deltagers ansvar at alle krav er bekreftet før oversendelse til NKK for godkjenning som trinn 1 instruktør, og man vil etter en normal saksbehandlingstid (maks 2 mnd.), motta det endelige instruktør trinn 1 beviset. Selve kurset er på 60 timer, og avsluttes med skriftlig, muntlig og praktisk eksamen. Alle tre må bestås for at utdanningen skal godkjennes, og sensor skal dokumentere dette overfor NKK. Kurset bør vare i minimum 3 måneder og det skal gjennomføres minst tre, helst fire, samlinger med obligatorisk oppmøte. Deltaker skal gjennomføre minst 20 timer hjelpeinstruksjon under godkjent NKK instruktør før eksamen kan avlegges. For å sikre at eleven får benyttet den kunnskap og de teknikker som skal læres under utdanning, bør det tilstrebes at minst halvparten av disse utføres etter første helg av kurset. Hjelpeinstruktørens rolle, oppgaver og ansvar skal minimum inkludere aktiv instruksjon og kursplanlegging. Gjennomføring skal beskrives og dokumenteres av bemyndiget instruktør (minimum trinn 1) [-]
Les mer
1 dag
Hovedvekt på stand/ro i oppflukt, skudd og støkk. Vi tar opp til 8 hunder hver dag. Du kan bestille enten hele eller halve dager. [+]
Hovedvekt på stand/ro i oppflukt, skudd og støkk. Vi tar opp til 8 hunder hver dag. Du kan bestille enten hele eller halve dager. [-]
Les mer