Bygg og anlegg
Arealplanlegging
Du har valgt: Hordaland
Nullstill
Filter
Ferdig

-

4 treff ( i Hordaland ) i Arealplanlegging
 

Virtuelt eller personlig 23 500 kr
            Dersom du ønsker å kjøpe tilgang bestiller du det direkte i skjemaet. Du får abonnementskode til påmelding av alle våre e.læringskurs Geodata & Plan etter... [+]
Effektiv onboarding av kommunale nyansatte Det er viktig å få nye medarbeidere til raskt å lykkes og trives i en kommune. For ledere er det en utfordring til å forstå hvilke kompetanse det kreves for å mestre tekniske løsninger og å lage en god opplæringsplan. Det er ofte lite kapasitet til å gi interne opplæring og oppfølging, som fører til at nyansatte går tomhendte de første ukene. Vi har nå utarbeidet opplæringspakker tilpasset konkrete stillinger i kommune, for å få effektiv onboarding for nyansatte. Da får de raskt mestringsfølelse og kan jobbe selvstendig og produktiv etter fullføring av pakke. Ved å bestille alle kurs som pakke får man 20% rabatt på kurspris.   Innhold opplæringspakke til arealplanlegger GISLINE grunnkurs (Teamskurs eller fysisk kurs) Kommunekart Proff for saksbehandlere (e-læring) Etablering av reguleringsplaner i GISLINE Arealplan (Teamskurs eller fysisk kurs) Mottak og kontroll av plan i GISLINE Arealplan (Teamskurs eller fysisk kurs) 2 timers Q&A med en av våre fagpersoner via Teams   Velg beste dato for GISLINE grunnkurs og kursene med GISLINE Arealplan i kurskalender. Kursene kan også gjennomføres via e-læring. Da får man 1 timers Q&A med kursholder per kurs i tillegg.   Det er mulig å velge flere tilleggskurs fra kurskalender (Teams eller fysisk kurs) med 40% rabatt (= kr. 3.000,- per kursdag). [-]
Les mer
Virtuelt klasserom 1 dag 5 150 kr
I kurs lærer man å klippe inn nye planer i kommunedekkende planbaser med GISLINE. [+]
Mål Intensjonen med kurset er at kursdeltaker etter endt kurs skal kunne gjennomføre de vanligste planforvaltningsoppgavene på plankartdata i QMS (og quadri) i GISLINE Arealplan.   Innhold Temaer som blir gjennomgått: Oppsett og innstillinger Redigere direkte i arkivet Ta ut leseuttrekk Redigere i oppdateringsuttrekk Innklipp av ny plan Slette plan i forvaltningsbase   GISLINE Arealplan brukes i mange av landets kommuner til oppdatering og vedlikehold av plankartdata. Det er et omfattende og effektivt verktøy for etablering, redigering og presentasjon(tegning) av arealplaner. Programmet har effektive funksjoner for topologi- og flate danning, og har blant annet funksjoner for kontroll og innklipp av nye planer som ivaretar dette sikkert og elegant. Kurset blir kjørt via vår kursserver, slik at kurset fordrer ingen egeninstallert programvare. Vårt kursmiljø er satt opp på tilnærma samme måte som kunder på Norkart applikasjonsdrift kjenner det.   Vi kan utføre kurs for interkommunale samarbeid eller regionalt. Ta kontakt for mer informasjon.   Norkart tilbyr Abonnementstjeneste planforvaltning - en abonnementstjeneste for kommuner som ønsker bistand til kontinuerlig ajourhold av kommunenes planregister – kart- og bokdel. Les mer [-]
Les mer
Virtuelt klasserom 2 dager 10 500 kr
11 Jun
Kurs i GISLINE arealplan er nå tilgjengelig som webkurs. Lag digitale reguleringsplaner, og forstå reglene som gjelder for utforming av arealplankart. [+]
Lag digitale reguleringsplaner, og forstå reglene som gjelder for utforming av arealplankart. Kurset gjør deltakerne i stand til å utarbeide digitale reguleringsplaner med tegnforklaring. Det gir et godt grunnlag for å forstå reglene som gjelder for utforming av arealplankart og setter deltakerne i stand til å arbeide med arealplaner i GISLINE Arealplan. Kravene til utforming av arealplan i lov, kartforskrift og nasjonal produktspesifikasjon: Digital plan – SOSI for plan Plankart med tegnforklaring Arealplanfunksjoner Datakontroll   Kursoppsett: Kurset deles opp i blokker med 2 timers videokonferanse Hjemmelekser – utvalgte øvelser Kursmateriell og -data tilsendes på forhånd   Kurset holdes også i vårt kurslokale i Bergen - påmelding finnes her. [-]
Les mer
Virtuelt klasserom 1 dag 5 400 kr
13 Jun
Kurs i GISLINE arealplan er nå tilgjengelig som webkurs. Lær rutiner og metoder for kontroll og forvaltning av digitale arealplaner [+]
Lær rutiner og metoder for kontroll og forvaltning av digitale arealplaner Kurset gjør deltakerne i stand til å kontrollere og å rette vanlige feilsituasjoner i arealplaner som de mottar på SOSI-fil. De lærer også å klippe inn nye planer i kommunedekkende planbaser. Ta med en plan og få den kontrollert i løpet av kurset! I dette kurset ser vi på en hensiktsmessig arbeidsløype for mottak og kontroll av arealplaner. Vi oppfordrer deltakerne til å sende inn en plan de ønsker å kontrollere, slik at læring blir utført på relevante feilsituasjoner. Stikkord fra kursinnholdet: Kort om regelverket i lov, kartforskrift og nasjonal produktspesifikasjon Aktuell funksjonalitet i GISLINE – Arealplan Topologi- og flatesjekk Datakontroll Endre egenskaper Baseoperasjoner Klippe inn plan Øvinger: Bruke arbeidsløype for mottak og kontroll på aktuelle planer som deltakerne har sendt inn Bruke datakontroll i GISLINE og SOSI-kontroll Rydde vanlige feilsituasjoner i planer med GISLINE Arealplan Klippe inn plan i kommunedekkende planbase  Kursoppsett: Kursmateriell og -data tilsendes på forhånd   Kurset holdes også i vårt kurslokale i Bergen - påmelding finnes her. [-]
Les mer