Bygg og anlegg
Asbestsanering
Møre og Romsdal
Du har valgt: Ålesund
Nullstill
Filter
Ferdig

-

Ålesund Og 3 andre steder 3 dager 8 490 kr
18 Jan
08 Feb
01 Mar
KRAV FRA MYNDIGHETENE Alle som jobber med, eller har planer om å jobbe med, materiell som inneholder asbest, må ha gjennomgått særskilt oppl&aelig... [+]
KRAV FRA MYNDIGHETENE Alle som jobber med, eller har planer om å jobbe med, materiell som inneholder asbest, må ha gjennomgått særskilt opplæring. Myndighetene stiller gjennom "Forskrift om utførelse av arbeid" flere krav til virksomheter som skal arbeid med asbest. All asbestsanering skal i etterkant godkjennes av Arbeidstilsynet.  Asbestens mange positive egenskaper gjorde at stoffet ble brukt i de aller fleste bygg som ble oppført før 1985. Du finner asbest i ulike produkter som f.eks. isolasjon, maling, gulvbelegg, sement, skifer, kitt, lim, elektriske kabler og selvsagt internittplater og eternittplater til tak og vegg.  PRAKTISKE OPPLYSNINGER Kurset avholdes på Thon Hotel. Kurset går over tre dager, men hvor mange dager dere trenger delta på, avhenger av behovene deres:  Har du/dere tatt kurset i løpet av de siste tre årene, trenger du/dere kun være med på dag 1.  Har du/dere ikke tatt kurset før og kun skal drive med utvendige asbestarbeider, trenger du/dere være med på de to første dagene.  Har du/dere ikke tatt kurset før og skal drive med innvendige asbestarbeider, trenger du/dere å delta på alle kursets tre dager.    Det må søkes på nytt også etter oppfriskningskurs etter 3 år.      [-]
Les mer
Asbestkurs AS arrangerer kurs i asbesthåndtering over hele landet. Kursene kvalifiserer de som gjennomfører dem til å håndtere asbest og f&oslash... [+]
Asbestkurs AS arrangerer kurs i asbesthåndtering over hele landet. Kursene kvalifiserer de som gjennomfører dem til å håndtere asbest og følger alle den samme modellen: Program:Dag 1: OppdateringDag 2: Utvendige asbestarbeiderDag 3: Innvendige asbestarbeiderHar du gjennomført kurs i asbesthåndtering i løpet av de siste tre årene, trenger du kun å delta på dag 1. Har du ikke gjennomført kurs tidligere og skal utføre utvendige asbestarbeider, deltar du på de to første dagene. Skal du utføre innvendig asbestarbeid, deltar du på alle kursets tre dager.Priser:1 dag: Kr. 4.490 per deltaker2 dager: Kr. 6.490 per deltaker3 dager: Kr. 8.490 per deltakerAlle som deltar på kurs i regi av Asbestkurs AS får også:* Opptil 10% rabatt på saneringsutstyr fra Miljøsaneringsutstyr Norge AS* 60 dagers fri tilgang til asbestmodulen i appen til ProResult. Dette er det eneste digitale verktøyet på markedet som er spesialutviklet for dere som jobber i yrker hvor dere kan komme i kontakt med asbest.§ 4-5. Opplæring i arbeid med asbest:Arbeidsgiveren kan bare sette arbeidstakere som har gjennomgått særskilt opplæring til arbeid med asbest eller asbestholdig materiale. Opplæringen skal foretas av kompetente personer. Opplæringen skal være lett forståelig og gi arbeidstakerne de nødvendige kunnskapene og ferdighetene om forebygging og sikkerhet, særlig når det gjelder:a) Asbestens egenskaper og helseeffekter, herunder faren ved røykingb) Produkt- eller materialtyper som kan antas å inneholde asbestc) Arbeidsaktiviteter som kan medføre eksponering for asbest, og betydningen av forebyggende kontrolltiltak for å redusere eksponeringend) Grenseverdien i forskrift om tiltaks- og grenseverdier § 5-1, jf. vedlegg I, og nødvendigheten av kontrollmålinger av luftene) Sikre arbeidsmetoder, sikre kontrolltiltak, sikkert arbeidsutstyr og sikkert verneutstyrf) Formålet med og riktig valg av åndedrettsvern, åndedrettsvernets begrensinger og riktig bruk av detg) Nødprosedyrerh) Prosedyre for fullstendig rengjøringi) Avfallshåndteringj) Krav om helseundersøkelse etter § 4-13Opplæringen skal omfatte praktiske øvelser. Opplæringen skal tilpasses det arbeidet som skal utføres. Den skal gis regelmessig og når det er nødvendig som følge av den teknologiske utviklingen. Utgiftene til opplæringen skal betales av arbeidsgiveren. Arbeidstakernes representanter skal gis informasjon om innholdet i opplæringen. [-]
Les mer
Virtuelt eller personlig 3 dager 8 950 kr
01 Dec
14 Dec
04 Jan
Vi lærer deg en trygg måte å drive miljøsanering med asbestholdige materialer både innvendig og utvendig. [+]
Vi gjennomfører våre kurs i asbestsanering slik at de tilfredstiller kravene i forskriften for arbeid med asbest. Kursbevis danner grunnlag for å søke arbeidstilsynet om godkjenning for slikt arbeid som normalt gis for en varighet på 3 år. Det er arbeidsgivers ansvar å påse at alle som arbeider med asbest har godkjent opplæring og kan fremvise dokumentasjon på dette. Det anbefales at deltakerne tar helsesjekk med røntgen av lungene, før man deltar på kurset.    Hva trenger du? Innvendig og utvendig sanering: 3 dagers kurs Utvendig sanering: 2 dagers kurs Rør sanering: Ved deltakelse på ett av de overnevnte modulene, vil man få rørsanering som tillegg. Er det ønskelig med kun rørsanering, kan dette tilbys som internkurs eller på åpne kurs.  Pris inkluderer materiell, kursbevis, sertifikat, enkel lunsj og kaffe/te. De er en avsluttende test på alle kursene.    Fornyet opplæring i asbestsanering I forskrift best. nr. 703 Utførelse av arbeid § 4-5 krever arbeidstilsynet at opplæring i arbeid med asbest skal fornyes innen 3 år etter siste godkjenning. Dette for å sikre at arbeidstakers kunnskaper holdes ved like og oppdateres.  Det er arbeidsgivers ansvar at alle som arbeider med asbestholdige materialer skal har godkjent opplæring før arbeidet starter. På forespørsel fra Arbeidstilsynet skal det kunne dokumenteres at arbeidstakerne har fått nødvendig opplæring. Dette gjelder også fornyet opplæring.   I kursprisen inngår materiell, kursbevis, enkel lunsj og kaffe/te.   Kursbevis utstedes etter gjennomført og betalt kurs og brukes som dokumentsjon til arbeidstilsynet om at fornyet opplæring er gitt.   Det er ingen opptakskrav eller krav til forkunnskaper [-]
Les mer