Bygg og anlegg
Asbestsanering
Du har valgt: Nordland
Nullstill
Filter
Ferdig

-

1 treff ( i Nordland ) i Asbestsanering
 

Virtuelt eller personlig Skedsmo Trondheim Og 1 annet sted 3 dager 8 950 kr
13 Aug
20 Aug
27 Aug
Miljøsanering med asbestholdige materialer både innvendig, utvendig, rør- og avdekking av asbestforekomster. [+]
Vi gjennomfører våre kurs i asbestsanering slik at de tilfredstiller kravene i forskriften for arbeid med asbest. Kursbevis danner grunnlag for å søke arbeidstilsynet om godkjenning for slikt arbeid som normalt gis for en varighet på 3 år. Det er arbeidsgivers ansvar å påse at alle som arbeider med asbest har godkjent opplæring og kan fremvise dokumentasjon på dette. Det anbefales at deltakerne tar helsesjekk med røntgen av lungene, før man deltar på kurset.    Hva trenger du? Innvendig og utvendig sanering: 3 dagers kurs Utvendig sanering: 2 dagers kurs Rør sanering: Ved deltakelse på ett av de overnevnte modulene, vil man få rørsanering som tillegg. Rørsanering tilbys både som internkurs eller som åpent kurs, éndags kurs.  Vi tilbyr også kjennskapskurs/kunnskapskurs for avdekking av forekomster av asbest og helsefarer forbundet med dette. Dette kurset går over 3 timer. (Dette kurset kan også tilbys som internt tilrettelagt bedriftskurs).  Etter endt kurs utstedes kursbevis De er en avsluttende test på alle kursene.    Fornyet opplæring i asbestsanering I forskrift best. nr. 703 Utførelse av arbeid § 4-5 krever arbeidstilsynet at opplæring i arbeid med asbest skal fornyes innen 3 år etter siste godkjenning. Dette for å sikre at arbeidstakers kunnskaper holdes ved like og oppdateres.  Det er arbeidsgivers ansvar at alle som arbeider med asbestholdige materialer skal har godkjent opplæring før arbeidet starter. På forespørsel fra Arbeidstilsynet skal det kunne dokumenteres at arbeidstakerne har fått nødvendig opplæring. Dette gjelder også fornyet opplæring.   I kursprisen inngår materiell, kursbevis, enkel lunsj og kaffe/te.   Kursbevis utstedes etter gjennomført og betalt kurs og brukes som dokumentsjon til arbeidstilsynet om at fornyet opplæring er gitt.   Det er ingen opptakskrav eller krav til forkunnskaper [-]
Les mer