Bygg og anlegg
Asbestsanering
Rogaland
Du har valgt: Stavanger
Nullstill
Filter
Ferdig

-

Stavanger Og 3 andre steder 3 dager 8 490 kr
18 Jan
08 Feb
01 Mar
KRAV FRA MYNDIGHETENE Alle som jobber med, eller har planer om å jobbe med, materiell som inneholder asbest, må ha gjennomgått særskilt oppl&aelig... [+]
KRAV FRA MYNDIGHETENE Alle som jobber med, eller har planer om å jobbe med, materiell som inneholder asbest, må ha gjennomgått særskilt opplæring. Myndighetene stiller gjennom "Forskrift om utførelse av arbeid" flere krav til virksomheter som skal arbeid med asbest. All asbestsanering skal i etterkant godkjennes av Arbeidstilsynet.  Asbestens mange positive egenskaper gjorde at stoffet ble brukt i de aller fleste bygg som ble oppført før 1985. Du finner asbest i ulike produkter som f.eks. isolasjon, maling, gulvbelegg, sement, skifer, kitt, lim, elektriske kabler og selvsagt internittplater og eternittplater til tak og vegg.  PRAKTISKE OPPLYSNINGER Kurset avholdes på Thon Hotel. Kurset går over tre dager, men hvor mange dager dere trenger delta på, avhenger av behovene deres:  Har du/dere tatt kurset i løpet av de siste tre årene, trenger du/dere kun være med på dag 1.  Har du/dere ikke tatt kurset før og kun skal drive med utvendige asbestarbeider, trenger du/dere være med på de to første dagene.  Har du/dere ikke tatt kurset før og skal drive med innvendige asbestarbeider, trenger du/dere å delta på alle kursets tre dager.    Det må søkes på nytt også etter oppfriskningskurs etter 3 år.      [-]
Les mer
Virtuelt eller personlig 3 dager 8 950 kr
14 Dec
04 Jan
25 Jan
Vi lærer deg en trygg måte å drive miljøsanering med asbestholdige materialer både innvendig og utvendig. [+]
Vi gjennomfører våre kurs i asbestsanering slik at de tilfredstiller kravene i forskriften for arbeid med asbest. Kursbevis danner grunnlag for å søke arbeidstilsynet om godkjenning for slikt arbeid som normalt gis for en varighet på 3 år. Det er arbeidsgivers ansvar å påse at alle som arbeider med asbest har godkjent opplæring og kan fremvise dokumentasjon på dette. Det anbefales at deltakerne tar helsesjekk med røntgen av lungene, før man deltar på kurset.    Hva trenger du? Innvendig og utvendig sanering: 3 dagers kurs Utvendig sanering: 2 dagers kurs Rør sanering: Ved deltakelse på ett av de overnevnte modulene, vil man få rørsanering som tillegg. Er det ønskelig med kun rørsanering, kan dette tilbys som internkurs eller på åpne kurs.  Pris inkluderer materiell, kursbevis, sertifikat, enkel lunsj og kaffe/te. De er en avsluttende test på alle kursene.    Fornyet opplæring i asbestsanering I forskrift best. nr. 703 Utførelse av arbeid § 4-5 krever arbeidstilsynet at opplæring i arbeid med asbest skal fornyes innen 3 år etter siste godkjenning. Dette for å sikre at arbeidstakers kunnskaper holdes ved like og oppdateres.  Det er arbeidsgivers ansvar at alle som arbeider med asbestholdige materialer skal har godkjent opplæring før arbeidet starter. På forespørsel fra Arbeidstilsynet skal det kunne dokumenteres at arbeidstakerne har fått nødvendig opplæring. Dette gjelder også fornyet opplæring.   I kursprisen inngår materiell, kursbevis, enkel lunsj og kaffe/te.   Kursbevis utstedes etter gjennomført og betalt kurs og brukes som dokumentsjon til arbeidstilsynet om at fornyet opplæring er gitt.   Det er ingen opptakskrav eller krav til forkunnskaper [-]
Les mer