Bygg og anlegg
Asbestsanering
Du har valgt: Vest-Agder
Nullstill
Filter
Ferdig

-

Virtuelt eller personlig 3 dager 8 950 kr
22 Feb
15 Mar
05 Apr
Vi lærer deg en trygg måte å drive miljøsanering med asbestholdige materialer både innvendig og utvendig. [+]
Vi gjennomfører våre kurs i asbestsanering slik at de tilfredstiller kravene i forskriften for arbeid med asbest. Kursbevis danner grunnlag for å søke arbeidstilsynet om godkjenning for slikt arbeid som normalt gis for en varighet på 3 år. Det er arbeidsgivers ansvar å påse at alle som arbeider med asbest har godkjent opplæring og kan fremvise dokumentasjon på dette. Det anbefales at deltakerne tar helsesjekk med røntgen av lungene, før man deltar på kurset.    Hva trenger du? Innvendig og utvendig sanering: 3 dagers kurs Utvendig sanering: 2 dagers kurs Rør sanering: Ved deltakelse på ett av de overnevnte modulene, vil man få rørsanering som tillegg. Er det ønskelig med kun rørsanering, kan dette tilbys som internkurs eller på åpne kurs.  Pris inkluderer materiell, kursbevis, sertifikat, enkel lunsj og kaffe/te. De er en avsluttende test på alle kursene.    Fornyet opplæring i asbestsanering I forskrift best. nr. 703 Utførelse av arbeid § 4-5 krever arbeidstilsynet at opplæring i arbeid med asbest skal fornyes innen 3 år etter siste godkjenning. Dette for å sikre at arbeidstakers kunnskaper holdes ved like og oppdateres.  Det er arbeidsgivers ansvar at alle som arbeider med asbestholdige materialer skal har godkjent opplæring før arbeidet starter. På forespørsel fra Arbeidstilsynet skal det kunne dokumenteres at arbeidstakerne har fått nødvendig opplæring. Dette gjelder også fornyet opplæring.   I kursprisen inngår materiell, kursbevis, enkel lunsj og kaffe/te.   Kursbevis utstedes etter gjennomført og betalt kurs og brukes som dokumentsjon til arbeidstilsynet om at fornyet opplæring er gitt.   Det er ingen opptakskrav eller krav til forkunnskaper [-]
Les mer