Bygg og anlegg
Du har valgt: Automatisering
Nullstill
Filter
Ferdig

-

2 dager 8 900 kr
Mer effektiv og miljøvennlig energibruk er i fokus både hos myndigheter, leverandører, konsulenter og byggeiere. [+]
Krav til mer miljøvennlige bygg og effektiv energibruk gir større fokus på bruk av automatiserte løsninger, energianalyser og utforming av energisystemene. Innføring av sentral driftskontroll, tekniske tiltak og driftsoptimalisering er noen av tiltakene som tas i bruk i fremtidens smarte bygg. Konferansen Fremtidens Smarte Bygg ønsker å belyse ulike sider ved bruk av teknologi i byggenæringen; automatiserte løsninger, energibruk og potensial for effektivisering, samt brukererfaringer fra drift av moderne bygg.   Følgende hovedtema vil bli presentert: Trender og utvikling innen næringen Utforming av smarte bygg – innovative løsninger – hva finnes og hva kommer? Fremtidens smarte bygg, hvilke krav stiller det til bygg automatisering? Erfaringer fra ulike anvendelser; «best practice», erfaringsutveksling Energisparing og miljøfokus i næringen Innovative løsninger i relasjon til smartgrid Trender og utvikling innen byggenæringen   [-]
Les mer
2 år
På forespørsel
Automatisering er et fagområde i rask utvikling. Samfunnet blir stadig mer og mer automatisert. [+]
Automatisering er et fagområde i rask utvikling. Samfunnet blir stadig mer og mer automatisert. Programmerbare styringer og roboter benyttes i industriell produksjon i stadig større grad. En fagskoleingeniør innen automatisering lærer å planlegge, programmere, drifte og vedlikeholde styringsteknisk utstyr.   Dette er interessante arbeidsoppgaver som det trengs flere teknikere til å utføre i årene framover. Fagskoleutdanning innen automatisering vil gi deg muligheter til å få en rekke interessante jobber innen landbasert industri og offshore.   Ved hjelp av velutstyrte laboratorier og datarom vil du få rik mulighet til å omsette teori til praksis.Du vil komme i kontakt med det lokale næringslivet, særlig i Raufoss Industripark, bl.a. i forbindelsemed prosjektarbeid, ekskursjoner og gjesteforelesere.     Fagene: Redskapsfag: • Realfag • Kommunikasjonsfag   Ledelsesfag: • Ledelse • Økonomi • Markedsføring   Fordypningsfag: • Elektroteknikk • Måleteknikk • Elektroniske systemer• Instrumentering• Energitekniske komponenter• Styring• Operatørsystemer• Reguleringsteknikk• Nettverkskommunikasjon • Nyskapning og entreprenørskap   Jobbmuligheter:Mellomlederstillinger innen:Planlegging og gjennomføring av styringstekniske oppgaver i automatiserte anlegg innen olje-/prosessindustri og elektromekanisk industri.Jobber innen salg, markedsføring og undervisning er også aktuelle. [-]
Les mer