Kurs: Musikk, menighet og ledelse (MML)
Høgskolen i Staffeldtsgate