Helse- og sosialfag
Sosialfag
Du har valgt: Barnevern og sosialtjenester
Nullstill
Filter
Ferdig

-

4 treff i Barnevern og sosialtjenester
 

1 år 68 500 kr
På forespørsel
Kreativ kommunikasjon som utruster mennesker og forandrer fremtiden [+]
  Barne- og UngdomsarbeidVi gir deg kunnskap, nøkler, og kreative midler og metoder til å formidle liv, glede og evangeliet om Jesus til dagens barn og ungdom. Du vil også få innsikt i hvordan du kan hjelpe barn og ungdom til å utvikle sine gaver og talenter for å oppnå sitt fulle potensiale.   Her følger en kortfattet beskrivelse av noen av fagmodulene: Kommunikasjon Grunnleggende bibellære v/ Terje Hystad, rektor ved Sandvik Fhs. Skoleevangelisering v/ Espen Gilsvik, leder for Ny Generasjon Elev- og Studentunion Lovsang og tilbedelse v/ David Andre Østby, redaktør og lovsangsleder Økonomi og administrasjon v/ Morgan Kalleberg, økonomileder ved Sandvik Fhs. Arrangering av events, leirer m.m. v/ Solveig Rundberg, administrator og forkynner i NG Barnearbeid v/ Svein Robert Solberg, barnepastor Filadelfia Hamar Ungdomsarbeid v/ Thomas Øverby, ungdomspastor Filadelfia Hamar Lederskolen v/ Aril Svartdahl, Øyvind Haugland og Scott Wilson     Du kan bl.a. velge å delta på følgende konferanser i løpet av året:     * Ny Generasjon – her kan du også delta som crewmedlem, noe som er en flott erfaring å ha med seg    * PBU (Pinsevennenes barne- og ungdomsutvalgkonferanse)    * Impuls lederdager – Normisjon sin ungdomslederkonferanse)    * PYMs Misjonskonferanse på Hedmarktoppen I tillegg vil du få tilbud om å være 3 x 2 uker i praksis. Skolen vil være behjelpelig med å finne praksisplass, hvis du ikke allerede har en menighet du kan ha praksis i. Velkommen til et år med fokus på å utruste fremtidens ledere. [-]
Les mer
2 dager
Mål med kurset: Formidle nødvendig kunnskap for å lede samtalegrupper for barn av psykisk syke [+]
Barn med psykisk syke foreldre trenger noen som ser dem og lytter til dem!  Barn som har vokst opp med psykisk syke foreldre forteller at de har savnet informasjon og kunnskap om psykisk sykdom, i en form som var forståelig for dem der og da. Profesjonelles innsats kan derfor spille en stor rolle for mange barn og deres familier.   Mål med kurset: Formidle nødvendig kunnskap for å lede samtalegrupper for barn av psykisk syke I etterkant av kurset kan vi tilby en veiledningsdag for gruppeledere som starter opp grupper. Dette er ikke inkludert i prisen for gruppelederkurset Kurstemaer   Dag 1: Erfaringer i å samtale med barn enkeltvis og i gruppe Relasjonens vitale betydning for kommunikasjonen (også kalt relasjonskompetanse) Barns uttrykksmåter Hvordan virker foreldres psykiske lidelser inn på barn? Hva kan vi som voksne gjøre/si for at barna våger å vise oss hvem de er Barnegrupper og individuelle samtaler - to sider av samme sak   Dag 2: Rekruttering til samtalegruppe – motivasjon av foreldre Rekruttering til samtalegruppe – tverrfaglig samarbeid Struktur og organisering av samtalegrupper Forslag til tema for 10 gruppemøter Gruppeledernes interne samarbeid Veiledning underveis i prosessen Avslutning og oppfølging av gruppene   Praktisk informasjon   Tid: Dag 1 kl. 10.00-16.00, dag 2 kl. 09.00-15.00   Pris: Inkludert lunsj Kursavgiften inkluderer veilederen ”CU2 – GRUPPEVIRKSOMHET FOR BARN OG UNGE”.   Påmelding før 16. mai 2007            kr 4.750,- (ikke-medlem)           kr 4.375,- (bedriftsmedlem)         kr 4.000,- (personlig medlem)       Påmelding etter 16. mai 2007kr 4.950,- (ikke-medlem) kr 4.555,- (bedriftsmedlem)kr 4.160,- (personlig medlem)   Overnatting ordnes av den enkelte deltager. [-]
Les mer
1 år 51 000 kr
På forespørsel
Lurer du på om arbeid med barn og ungdom skal være ditt framtidige yrke? Her har du muligheter til å få en god innføring som gir deg et godt grunnlag for videre studier. [+]
HVA GJØR VI?Det er flere lærere og førskolelærere rundt om i landet som startet sin yrkesutdannelse med et år på Barn og Ungdom på BF. Vi gir deg en smakebit på disse spennende og utfordrende yrkene gjennom både teori og praksis, og vi håper at du i løpet av året kommer nærmere en avklaring på om du vil satse videre i denne retningen.   Teoriundervisningen vil veksle mellom forelesninger, samtaler, prosjektoppgaver og arbeid i grupper. Ganske mye av undervisningen vil være praktisk orientert, der du vil lære ting du kan gjøre deg direkte nytte av i videre studier eller i jobbsammenheng, for eksempel leker, musikk og barne- og ungdomslitteratur. Vi drar på ekskursjoner til barnehager, skoler, ungdomsklubber og andre faglig relevante institusjoner for å observere og lære, og vi får selv besøk av barnehager, der vi er ansvarlige for et opplegg for barna. I høstsemesteret legges det opp til punktpraksis i ulike fritidsaktiviteter i bygda, og i vårsemesteret er det to uker praksis i barnehage, skole eller skolefritidsordning . Velg mellom flere spennende skoleturer. [-]
Les mer
2 dager
Dette kurset gir deg verktøy og metoder som gjør deg til en kvalifisert gruppeleder i stand til å hjelpe ungdom i deres utvikling. [+]
Kurset gir deg kunnskap om: Ulike metoder for oppstart av grupper for ungdom Hvordan rekruttere gruppedeltakere Hvordan videreutvikle gruppevirksomheten Erfaringer viser at det å arbeide med ungdom i grupper er en god måte å nå dem på. Slike grupper er møteplasser hvor ungdommene kan bidra med egne erfaringer og lære av hverandre. Ingen kan unngå utfordringer og hindringer i hverdagen. Derfor er det viktig at vi blir bevisst på ulike strategier å mestre disse. For å oppnå dette trenger ungdom både støtte og coaching fra voksne for å utvikle sin identitet og selvtillit. Dette kurset gir deg verktøy og metoder som gjør deg til en kvalifisert gruppeleder i stand til å hjelpe ungdom i deres utvikling.   Kursinnhold   Dag 1 kl. 10.00 – 12.00 Hvilke fordeler har grupper og gruppevirksomhet? Hva er ungdomsgrupper og når egner det seg å etablere slike? Hvordan planlegge grupper og invitere ungdommer? Metoder for å rekruttere unge og skape høy status for gruppeaktiviteter. kl. 12.45 – 16.00 Hvilke forutsetninger må være til stede for å lykkes? Mandat og forankring. Hva kjennetegner en god gruppeleder?  Modeller for gruppeprosesser og forskjellige roller i gruppen. Dag 2 kl. 09.00 – 12.00 Refleksjon og oppsummering av dag 1. Hvilket innhold skal gruppevirksomheten ha - modeller for struktur og innhold. kl. 12.45 – 15.00 Praktiske øvelser i grupper: planlegging og hvordan komme i gang med egen gruppe. Praktisk informasjon   Tid: Dag 1 kl. 10.00-16.00, dag 2 kl. 09.00-15.00 Pris: Inkludert lunsj  Kursavgiften inkluderer ”STEP – ungdom møter ungdom Selvtillit, selvbilde og relasjoner” Påmelding før 16. mai 2007                   kr 2.800,- (personlig medlem)    kr 3.025,- (bedriftsmedlem)       kr 3.250,- (ikke-medlem)            Påmelding etter 16. mai 2007 kr 2.960,- (personlig medlem) kr 3.205,- (bedriftsmedlem) kr 3.450,- (ikke-medlem) Overnatting: Ordnes av den enkelte deltager.       [-]
Les mer