Offshore-kurs
Beredskapskurs offshore
Hordaland
Du har valgt: Bergen
Nullstill
Filter
Ferdig

-

4 dager 25 200 kr
Deltakerene skal etter fullført kurs inneha grunnleggende kunnskaper og ferdigheter om helikopteroperasjoner og nødoperasjoner på helidekket. Sikkerhetsrutiner, foreby... [+]
MÅL: Ved fullført kurs, skal kursdeltakerne ha grunnleggende kunnskaper og ferdigheter om: Helikopter operasjoner, både når det gjelder normale- og nødoperasjoner på helidekket, herunder sikkerhetsrutiner, forebygging av ulykker samt om det relevante verne-, brann- og redningsutstyret som skal finnes på et helidekk. MÅLGRUPPE: Helidekkmannskap Kurset gir grunnlag for kvalifisering til følgende stillinger: - Helivakt - HLO GODKJENNING: Ref. Norsk Olje og gass Helidekkmanual, pkt. 2.8, for praksiskrav for å kunne fungere selvstendig i stillingen. Det er det enkelte operatør-/ entreprenørselskaps oppgave å sertifisere personell i henhold til eget internkontrollsystem etter retningslinjer i Norsk olje og gass sin Helidekkmanual. VARIGHET: 4 dager FORKUNNSKAP: Grunnleggende sikkerhets- og beredskapsopplæring. VHF/SRC sertifikat. INNHOLD: - Lover og bestemmelser - Værrapportering, kommunikasjon og rutiner - Helidekk bestemmelser og retningslinjer - Farlig last - Flydrivstoff - Helidekkbesetningens ansvar ved nødsituasjoer og unormale hendelser - Helidekkbesetningens ansvar og gjøremål ved normale hendelser - Meneskelige faktorer - Helikoptertypene - Brannteori - Ulike slukkemidler og anvendelse av disse - Brannpraksis på sikkerhetssenter/ skole Teoriundervisningen skal foregå i klasserom ved hjelp av databasert opplæringsverktøy. Farlig gods delen gjenomføres som selvstudium ved hjelp av eget databasert opplæringsverktøy. Praksis på flydrivstoff delen skal gjennomføres ved hjelp av en fullfunksjons drivstoff simulator. 3 timer av undervisningen skal gjennomføres ved et helikopterselskap, og legges til tidspunkter der helikoter er tilgjengelig. Den som skal gjøre værobservasjon, skal ha eget kurs arrangert av myndighetene (Det norske meteorologiske institutt DNMI er vanligste arrangør av denne type kurs). [-]
Les mer
1 dag 8 400 kr
Etter endt kurs skal deltakerne ha tilstrekkelige ferdigheter og kunnskaper til å kunne evakuere fra et nødlandet helikopter som ligger over eller under vann. [+]
MÅL: Etter endt kurs skal deltakerne ha tilstrekkelige ferdigheter og kunnskaper til å kunne evakuere fra et nødlandet helikopter som ligger over eller under vann. MÅLGRUPPE: Sokkelarbeidende personell og andre som bruker helikopter som transportmiddel. FORKUNNSKAP: Ingen krav VARIGHET: ca 7,5 time / 1 dag. INNHOLD: Teori Prosedyre for nødlanding med helikopter Oppbygging og funksjon av pustelunge Praksis Forberedelse for nødlanding på sjøen Evakuering fra helikopter til flåte etter kontrollert nødlanding Bruk av pustelunge under vann. Evakuering fra helikoptersimulator ("dunker") både før og etter at det har kantret. Dersom det er ønskelig med mer inngående kjennskap til de forskjellige delene av kurset, vennligst kontakt senteret.   [-]
Les mer
2 dager 13 600 kr
Etter endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdinger innen sin drift-/beredskapsfunksjon. [+]
MÅL: Etter endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin drifts-/ beredskapsfunksjon. I tillegg skal deltakerene kunne: - Trekke lærdom av erfaringer og hendelser fra annet helidekkmannskap - Overføre egne erfaringer som helivakt/HLO til annet helidekkmannskap MÅLGRUPPE: Helidekkmannskap FORKUNNSKAP: HLO grunnkurs eller repetisjonskurs. Personell som ikke har fungert i stilling på helidekk i løpet av de siste 4 år skal gjennomføre HLO grunnkurset på ny (ref. Norsk olje og gass sin Helidekkmanual, pkt. 2.8). VARIGHET: 2 dager FREKVENS: 24 måneder INNHOLD: Et representativt utvalg av innholdet i HLO grunnkurset tilpasset elevenes forkunnskaper med stor vekt på praktisk trening og øvelse. - Hendelser mm - Beste praksis på bagasje og lastehåndtering - Farlig gods for de som ikke kan dokumentere avlagt test - Brannvernøvelser med bruk av pulver, skum og kombinasjon vann/pulver - Evakueringsøvelser   Gruppediskusjon med erfaringsutveksling ledet av helikopterpilot i aktiv offshoretjeneste eller med erfaring fra offshore flyging.  [-]
Les mer
1 dag 4 600 kr
Når kurset er fullført, skal deltakerne ha vist at de besitter kunnskaper og ferdigheter i å bruke redningsmateriellet på en korrekt måte, samt kunne organisere en e... [+]
MÅLGRUPPE: Denne opplæringen dekker kravene til oppdatering av fører og mannskap i redningsfarkost (livbåt og mann-overbord-båt utenom hurtiggående mann-over-bord-båt) i henhold til STCW A-VI/2-1.   VARIGHET: Kurset gjennomføres på minimum 8 timer fordelt på 1 dag.   REPETISJONSFREKVENS: All sikkerhetsopplæring skal oppdateres hvert 5.år.   KRAV TIL FORKUNNSKAPER: Kursdeltager må inneha gyldig sertifikat for redningsfarkost eller gyldig sertifikat som offiser, alternativt minst 12 måneder effektiv fartstid siste 5 år med gyldig sertifikat for redningsfarkost eller som offiser. Dokumentasjon må fremlegges før kursstart   INNHOLD: Konstruksjon og utrustning av redningsfarkoster Daviter, kraner og utsettingsarrangementer Vedlikeholdsrutiner for redningsfarkost og utsettingsarrangementer Kjennskap til og bruk av utstyr ombord i redningsfarkoster Utsetting og opphold i redningsflåte Ledelse av ombordstigning og utsettelse av livbåter og mann-over-bord-båter Betjening og enkel feilsøking på motor og tekniske installasjoner Søk og redning ved hjelp av redningsfarkost Helikopterredning Nødkommunikasjon Førstehjelp [-]
Les mer
5 dager 12 324 kr
På dette kurset lærer man grunnleggende førstehjelp slik at man kan assistere og samarbeide med helsepersonell, så kan man bidra når det virkelig gjelder. [+]
Ved gjennomført kurs vil man kunne assistere og samarbeide med helsepersonell, da bidra når det virkelig gjelder. Emner man gjennomgår på kurset er følgende: Hvordan opptre under ulykke eller medisinsk nødssituasjon Hvordan assistere helsepersonell Brann- og bruddskader Skader i hode, rygg og nakke Blødninger og amputasjoner Mentale reaksjoner DHLR hjertestarter [-]
Les mer
3 dager 25 397 kr
Lær dagligdagse operasjoner som å hjelpe folk trygt til og fra helikopter. Både om sikkerhet og hvordan takle vanskeligheter og nødssituasjoner. [+]
Man gjennomgår hvordan man opptrer under nødssituasjoner på helidekket, og hvordan forebygge, gjenkjenne og takle vanskeligheter som kan oppstå. Man vil også få opplæring i hvordan assistere under vanlige operasjoner hvor man laster av og på personell og last. I tillegg gjennomgås brannteori, værrapportering og kommunikasjon. Emner er listet følgende: Brannteori og brannpraksis Om ulike helikoptertyper Utføre kontrollrutiner Assistere i lasteoperasjoner [-]
Les mer
2 dager 10 000 kr
Mål for kurset: Å motivere den enkelte kursdeltaker til aktivt å fremme et bedre og tryggere arbeidsmiljø. Det legges vekt på forebyggende tiltak som kan hindre skad... [+]
MÅL: Oppdatere kursdeltagerens forståelse og ferdigheter til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker atferd. Ved fullført kurs, skal deltakerne ha vedlikeholdt og oppdatert kunnskaper og ferdigheter om: - Riktig sikkerhetsatferd - Bruk av håndslukker - Livreddende førstehjelp - Bruk av redningsstrømpe - Riktig bruk av redningsdrakt med pustelunge - Helikopterevakuering (HUET) MÅLGRUPPE: Sokkelarbeidende personell. FORKUNNSKAP: Grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs eller tilsvarende likeverdig kometanse. Personell som ikke har vedlikeholdt sin kompetanse ihht l Norsk olje og gass-krav eller annen likeverdig trening i løpet av de siste 4 år, skal gjennomføre nytt grunnkurs. VARIGHET: 2 dager FREKVENS Hvert 4. år INNHOLD: Introduksjon HMS - kultur og atferd Brannvern m/førstehjelp Sjøredning m/førstehjelp Helikopterevakuering   [-]
Les mer
4 dager 10 700 kr
Kurset omhandler de forhold som er nødvendige for å kunne ha kommando over en livbåt ved et havari eller ulykkestilfelle hvor evakuering er påkrevd. Det vil si embark... [+]
MÅLGRUPPE: Denne opplæringen dekker kravene til fører og mannskap i redningsfarkost (livbåt og mann-overbord-båt utenom hurtiggående mann-over-bord-båt) i henhold til STCW A-VI/2-1.   VARIGHET: Kurset gjennomføres på minimum 32 timer fordelt på 4 dager.   REPETISJONSFREKVENS: All sikkerhetsopplæring skal oppdateres hvert 5.år.   KRAV TIL FORKUNNSKAPER: Kursdeltager må minimum ha gjennomført grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk for å kunne delta på dette kurset. Dokumentasjon i form av gyldig kursbevis må fremlegges før kursstart.   INNHOLD: Konstruksjon og utrustning av redningsfarkoster Daviter, kraner og utsettingsarrangementer Vedlikeholdsrutiner for redningsfarkost og utsettingsarrangementer Kjennskap til og bruk av utstyr ombord i redningsfarkoster Utsetting og opphold i redningsflåte Ledelse av ombordstigning og utsettelse av livbåter og mann-over-bord-båter Betjening og enkel feilsøking på motor og tekniske installasjoner Søk og redning ved hjelp av redningsfarkost Helikopterredning Nødkommunikasjon Førstehjelp   [-]
Les mer
Praksis + nettkurs Vikna 3 dager 16 700 kr
02 May
14 Jun
Hurtiggående MOB rettet mot personell som skal være en del av MOB-mannskapet om bord [+]
Hurtiggående MOB med e-læring Kurset er rettet mot personell som skal være en del av MOB-mannskapet om bord, eller skal håndtere MOB-båt i forbindelse med andre oppdrag. Krav til forkunskap: Deltaker skal ha minimum grunnleggende opplæring i tabell A-VI/2-1, før deltakelse på dette kurset. (Redningsfarkost-kurs). Læremål: Etter kurset skal deltakerne kunne utføre minimumskrav i STCW kodens tabell A-VI/2-2. Kurset er i henhold til: STCW-78, med endringer (inkl. 2010 Manila-endringene) Varighet: 3 dager + e-læringsmodul. Pris: Det tilkommer MVA på kursprisen Overnatting:  www.ssras.no   [-]
Les mer
OER108 Skadestedsleder Repetisjonskurs OLF: I henhold til retningslinjene for kurset OER108 Repetere kunnskaper og videreutvikle deltagernes ferdigheter i   Loka... [+]
OER108 Skadestedsleder Repetisjonskurs OLF: I henhold til retningslinjene for kurset OER108 Repetere kunnskaper og videreutvikle deltagernes ferdigheter i   Lokal Beredskapsledelse Skadestedsledere Innsatsledere i industrivern Annet personell med koordineringsansvar p å skadestedet   M Å L G R U P P E     Skadestedslederkurs Ha kjennskap til egen beredskapsorganisasjon F O R K U N N S K A P     1 dag ( OLF Retningslinjer ) 2 dager ( Utvidet ) V A R I G H E T     Kurset fokuserer p   I N N H O L D     Kurset kan tilpasses den enkelte oppdragsgiver, virksomhet eller plattform. Deltakerne vil   T I L P A S S I N G øve mot en spillstab og/eller faktiske innsatslag. Øvelsene tar   utgangspunkt i standardiserte hendelser eller bedriftsinterne definerte fare- og ulykkessituasjoner (DFU). å hovedoppgavene til skadestedslederen. Det legges vekt på   samhandling mellom skadestedsleder, de ulike innsatslag og lokal beredskapsledelse. Kurset består i hovedsak av: Ledelse og beslutningsprosess i en beredskapssituasjon Situasjonsbedømmelse med tanke på innsatsprioritering Disponering av egne ressurser og ordregiving Skadestedsledelse og koordinering Kommunikasjon/samband Situasjonsrapporter Stress og krisehåndtering Sikring og normalisering av skadested Praktiske øvelser etterfulgt av debrief   å lede og koordinere   tilgjengelige ressurser på et skadested ved en aktuell beredskapssituasjon [-]
Les mer
OER109 Beredskapsledelse Repetisjonskurs OLF: I henhold til retningslinjene for kurset OER109 Deltakeren skal etter endt kurs kunne delta i beredskapsledelsen i egen o... [+]
OER109 Beredskapsledelse Repetisjonskurs OLF: I henhold til retningslinjene for kurset OER109 Deltakeren skal etter endt kurs kunne delta i beredskapsledelsen i egen organisasjon, samt ha forst åelse for beredskap i petroleumsindustrien         Personell som inng år i organisasjonens beredskapsledelse på sokkelen og på land,     M Å L G R U P P E     Beredskapsledelse grunnkurs F O R K U N N S K A P     1 dag ( OLF retningslinjer ) 2 dager ( Utvidet ) V A R I G H E T     24 m åneder   F R E K V E N S     Organisering og kommunikasjon i beredskapsrommet Effektiv ledelse i krisesituasjoner Samvirke – ansvar og roller.   Utvidet ( 2 dager ) ; Praktiske øvelser med debrief Første møter/statusmøter Fokus/aksjoner/situasjonsplott Proaktiv ledelse/kommunikasjon I N N H O L D     Ingen E K S A M E N Mentale reaksjoner og stressmestring Proaktiv ledelse Tabletop Gjennomf øringen baseres på utstrakt bruk av øvelser/bordspill.     eksempelvis følgende nøkkelpersonell: Skadestedsleder Sykepleier Kontrollromsoperatør Luft- og maritime operatører Radiooperatør Offiserer på beredskapsfartøy   [-]
Les mer
3 timer
MÅLGRUPPE:Personell som inngår i organisasjonens beredskapsledelse på sokkelen og på land. Kurset passerogså for annet nøkkelpersonel... [+]
MÅLGRUPPE:Personell som inngår i organisasjonens beredskapsledelse på sokkelen og på land. Kurset passerogså for annet nøkkelpersonell som skadestedsledere, offiserer på beredskapsfartøy, ledende personell i kontrollrom, radiooperatører, luft- og maritime operatører og sykepleiere.MÅLSETNING:Deltakerne skal etter gjennomført opplæring være i stand til å bidra som ressursperson iberedskapsledelsen i egen organisasjon. Kurset skal gi deltakerne kompetanse, i taktisk ledelse ogorganisering av innsats, samvirke med andre instanser, samt økt risikoforståelse knyttet til dagligdrift og krisehendelser. Videre skal deltakerne gjennom kurset opparbeid en generell forståelsefor beredskap i petroleumsindustrien.FORKUNNSKAPER: Kjennskap til oppbygging av egen beredskapsorganisasjon, samt til relevant evakuerings-utstyr.KURSINNHOLD:Organisering av beredskap, planverk og ressurser.Risikoforståelse, risiko og beredskapsanalyser.Taktisk ledelse av beredskapssituasjoner.Mentale reaksjoner i krise.Myndighetenes rolle i beredskap.Organisering av redningstjenesten.Samvirke på skadestedKURSET FØLGER OLF - STANDARD [-]
Les mer
Ledertrening i beredskap og krisehåndtering for plattformsjefer Kurset skal gi kommende plattformsjefer kunnskaper og ferdigheter i ledelse, kriseh åndteri... [+]
Ledertrening i beredskap og krisehåndtering for plattformsjefer Kurset skal gi kommende plattformsjefer kunnskaper og ferdigheter i ledelse, kriseh åndtering og proaktiv beredskapsledelse.         Kandidater til plattformsjefsstillinger og stedfortreder funksjoner M Å L G R U P P E     Grunnkurs i beredskapsledelse F O R K U N N S K A P     Ansvar og plikter for plattformsjef Ulike scenarioer, DFU om bord på innretningen     I N N H O L D     Kurset legges opp til at ca 50% av tiden blir brukt til teoretisk undervisning (inkl. gruppearbeid og plenumsdiskusjoner) og 50% av tiden hvor deltakerne deltar i øvelser inkl. debrief. Selskapet stiller med representant i deler av programmet K U R S G J E N N O M F Ø R I N G Karakteristiske trekk ved ledelse i en krisesituasjon, stressreaksjoner som påvirker oss Klassiske beslutningsfeller og hvordan dette påvirker beredskapsledelse Proaktiv beredskapsledelse Selskapets forventninger til plattformsjef som beredskapsleder Selskapets beredskapsplaner Offisielle varslingsrutiner Gjennomføring av 1. møte Fokus i hendelse og bruk av fokustavle Sammenhenger mellom fokuser, aksjoner og situasjonsplott Aksjonstavle og oppbygging og bruk Hensikt og bruk av situasjonsplott Påvirkning av naturkrefter rundt installasjon Anvendelse av naturdata Bruk av ressurser om bord på innretning Bruk av PA meldinger Teknisk sikkerhet og sikkerhetssystemer Risikoanalyser, akseptkriterier, barrierer og ytelseskrav Passive og aktive systemer Organisering og kommunikasjon i beredskapssentral Laglederrollen Relevant kriseledelsesverktøy Tabletop øvelser Praktiske øvelser hvor deltakerne får spille rollen som plattformsjef   [-]
Les mer
OER109 Beredskapsledelse Grunnkurs OLF: I henhold til retningslinjene for kurset OER109 Deltakeren skal etter endt kurs kunne delta i beredskapsledelsen i egen organis... [+]
OER109 Beredskapsledelse Grunnkurs OLF: I henhold til retningslinjene for kurset OER109 Deltakeren skal etter endt kurs kunne delta i beredskapsledelsen i egen organisasjon, samt ha forst åelse for beredskap i petroleumsindustrien         Personell som inng   M Å L G R U P P E     3 dager V A R I G H E T     Det vil v   F O R K U N N S K A P     Foredrag og simulering/praktiske oppgaver og   I N N H O L D Ingen E K S A M E N øvelser innenfor:   Proaktiv ledelse Beredskapsorganisering, beredskapsplaner og ressurser Risikovurdering og beredskapsanalyse Beredskapsforskriften Førstemøte tavle, fokus og aksjonstavle, logg tavle og situasjonsplott tavle. Ledelse og beslutningsprosess Menneskelige reaksjoner i krisesituasjoner/mentale reaksjoner og stressmestring Myndighetenes rolle Redningstjenesten i Norge Samarbeid mellom skadested og beredskapssentral Samarbeid mellom land, sokkelorganisasjon og eksterne parter Kommunikasjon og beslutningstrening Tabletop ære fordelaktig at den enkelte deltaker kjenner oppbygging av egen   beredskapsorganisasjon. år i, eller skal tiltre i organisasjonens beredskapsledelse på   sokkelen og på land, eksempelvis følgende nøkkelpersonell: Beredskapsleder Loggfører, aksjonsleder eller evakueringsleder Skadestedsleder Sykepleier Kontrollromsoperatør Luft- og maritime operatører Radiooperatør Offiserer på beredskapsfartøy   [-]
Les mer
2 dager
OSE129 Livbåtfører sliskestuplivbåt Repetisjonskurs OLF: I henhold til retningslinjer for kurset OSE129 Etter endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt ... [+]
OSE129 Livbåtfører sliskestuplivbåt Repetisjonskurs OLF: I henhold til retningslinjer for kurset OSE129 Etter endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon. Livb   M Å L G R U P P E OSE129 Livb   F O R K U N N S K A P 2 dager V A R I G H E T 24 m   F R E K V E N S Et representativt utvalg av innholdet i livb   åtførerkurset tilpasset elevenes   forkunnskaper med stor vekt på praktisk trening og øvelse. åneder åtfører sliskestuplivbåt Grunnkurs åtførere [-]
Les mer