Offshore-kurs
Beredskapskurs offshore
Beredskapsledelse
Du har valgt: Hordaland
Nullstill
Filter
Ferdig

-

3 timer
MÅLGRUPPE:Personell som inngår i organisasjonens beredskapsledelse på sokkelen og på land. Kurset passerogså for annet nøkkelpersonel... [+]
MÅLGRUPPE:Personell som inngår i organisasjonens beredskapsledelse på sokkelen og på land. Kurset passerogså for annet nøkkelpersonell som skadestedsledere, offiserer på beredskapsfartøy, ledende personell i kontrollrom, radiooperatører, luft- og maritime operatører og sykepleiere.MÅLSETNING:Deltakerne skal etter gjennomført opplæring være i stand til å bidra som ressursperson iberedskapsledelsen i egen organisasjon. Kurset skal gi deltakerne kompetanse, i taktisk ledelse ogorganisering av innsats, samvirke med andre instanser, samt økt risikoforståelse knyttet til dagligdrift og krisehendelser. Videre skal deltakerne gjennom kurset opparbeid en generell forståelsefor beredskap i petroleumsindustrien.FORKUNNSKAPER: Kjennskap til oppbygging av egen beredskapsorganisasjon, samt til relevant evakuerings-utstyr.KURSINNHOLD:Organisering av beredskap, planverk og ressurser.Risikoforståelse, risiko og beredskapsanalyser.Taktisk ledelse av beredskapssituasjoner.Mentale reaksjoner i krise.Myndighetenes rolle i beredskap.Organisering av redningstjenesten.Samvirke på skadestedKURSET FØLGER OLF - STANDARD [-]
Les mer
OER109 Beredskapsledelse Grunnkurs OLF: I henhold til retningslinjene for kurset OER109 Deltakeren skal etter endt kurs kunne delta i beredskapsledelsen i egen organis... [+]
OER109 Beredskapsledelse Grunnkurs OLF: I henhold til retningslinjene for kurset OER109 Deltakeren skal etter endt kurs kunne delta i beredskapsledelsen i egen organisasjon, samt ha forst åelse for beredskap i petroleumsindustrien         Personell som inng   M Å L G R U P P E     3 dager V A R I G H E T     Det vil v   F O R K U N N S K A P     Foredrag og simulering/praktiske oppgaver og   I N N H O L D Ingen E K S A M E N øvelser innenfor:   Proaktiv ledelse Beredskapsorganisering, beredskapsplaner og ressurser Risikovurdering og beredskapsanalyse Beredskapsforskriften Førstemøte tavle, fokus og aksjonstavle, logg tavle og situasjonsplott tavle. Ledelse og beslutningsprosess Menneskelige reaksjoner i krisesituasjoner/mentale reaksjoner og stressmestring Myndighetenes rolle Redningstjenesten i Norge Samarbeid mellom skadested og beredskapssentral Samarbeid mellom land, sokkelorganisasjon og eksterne parter Kommunikasjon og beslutningstrening Tabletop ære fordelaktig at den enkelte deltaker kjenner oppbygging av egen   beredskapsorganisasjon. år i, eller skal tiltre i organisasjonens beredskapsledelse på   sokkelen og på land, eksempelvis følgende nøkkelpersonell: Beredskapsleder Loggfører, aksjonsleder eller evakueringsleder Skadestedsleder Sykepleier Kontrollromsoperatør Luft- og maritime operatører Radiooperatør Offiserer på beredskapsfartøy   [-]
Les mer