Servicekurs - fagbrev
Du har valgt: Bibliotekar
Nullstill
Filter
Ferdig

-

Nettbasert kurs 1 semester
På forespørsel
Studiet gir en innføring i pedagogisk bruk av skolebiblioteket knyttet til elevaktive arbeidsmåter. [+]
Det meste av studiet foregår som fjernundervisning/fleksibel undervisning over Internett, og det kan derfor tas uavhengig av bosted. Det er ingen egen studieavgift, bortsett fra vanlig semesteravgift. Studiet gir en innføring i pedagogisk bruk av skolebiblioteket knyttet til elevaktive arbeidsmåter. Det omfatter også organisering, administrering og drift av skolebibliotek, samt en innføring i litteratur og medier.   Studiet egner seg godt som videreutdanning for lærere i grunnskole og videregående opplæring. Det kan også inngå i fjerde år av allmennlærerutdanningen, i flere bachelorprogram og i en selvvalgt bachelorgrad. Studiet kan kombineres med skolebibliotekkunnskap 2, som omfatter barne- og ungdomslitteratur og skolebibliotekkunnskap 3, informasjonskompetanse. Disse gis som nettstudier (betalingsstudier).     LæringsutbytteStudentene skal tilegne seg kunnskaper og ferdigheter som setter dem i stand til å organisere og utvikle et skolebibliotek etter gjeldende retningslinjer og læreplaner. Gjennom studiet skal studentene oppnå: kunnskap om læremidlene som pedagogisk ressurs for skolens læringsmiljø kunnskap om bruk og vurdering av ulike læremidler og informasjonskilder kunnskap om og ferdigheter i kunnskapsorganisering, administrering og drift av skolebibliotek god forståelse av skolebibliotekets rolle i forhold til det samlede litteratur- og kulturtilbud til barn og unge Innhold Skolebibliotekkunnskap 1 er delt inn i tre hovedemner med tilhørende delemner: 1. Skolebiblioteket i skolens læringsmiljø (10 studiepoeng) 2. Bibliotekfaglig kunnskap (10 studiepoeng) 3. Litteratur- og mediekunnskap (10 studiepoeng)   ArbeidsformerStudiet er organisert som deltidsstudium over to semestre. To frivillige fellessamlinger blir arrangert i Kristiansand. Hoveddelen av undervisning og veiledning foregår ved hjelp av elektronisk kommunikasjon på Internett. Tekst og kommunikasjonsformer på nettet varierer etter emne. Studentene vil møte både forelesninger, bakgrunnsstoff, referanser og problemstillinger til diskusjon. Det forutsettes av studentene tilegner seg en del av pensumstoffet gjennom sjølstudium.   Prosjektoppgave: Studenten velger prosjektoppgave i samråd med faglærer. Oppgaven kan med fordel ha karakter av FoU-arbeid, gjerne ved egen skole. Prosjektoppgaven utgjør en del av den avsluttende vurderinga, se Eksamen.   EksamenDet blir gitt én sammenfattende, gradert karakter. Denne karakteren bygger på følgende komponenter (vektlegging angitt i brøk): Prosjektoppgave innenfor delemnet «Skolebiblioteket i skolens læringsmiljø» (1/3) Skriftlig, individuell hjemmeeksamen innenfor delemnet «Litteratur og mediekunnskap» (1/3) Skriftlig, individuell hjemmeeksamen innenfor delemnet «Bibliotekfaglig kunnskap» (1/3) [-]
Les mer

Lukk Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies).
Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.