Natur- og realfag
Du har valgt: Biologi
Nullstill
Filter
Ferdig

-

Nettkurs 5 850 kr
Biologi 1 er et kurs for deg som vil ha fordypning i realfag på NooA videregående skole. Kurset er for deg som skal studere medisin eller odontologi, synes biologi er int... [+]
Kurset er basert på læreplanen i Biologi 1. Faget er delt opp i følgende fem hovedområder fra læreplanen: Den unge biologen handler om å bruke biologifaglige arbeidsmåter i økologisk feltarbeid, undersøkinger og forsøk i laboratoriet. Videre dreier det seg om arbeid med ulike miljøutfordringer, vurdering av informasjon i media og etiske sider ved problemstillingene. Cellebiologi handler om den indre oppbyggingen i eukaryote celler, hvordan de ulike delene fungerer, og transport av stoff ut og inn av celler. Det omfatter også oppbyggingen og formeiringen til bakterier og virus. Fysiologien til mennesket handler om ulike typer vev, organer og organsystemer og hvordan de fungerer. Samspillet mellom ulike prosesser i kroppen og reguleringen av prosessene blir også behandlet. Det tar i tillegg opp immunforsvaret i kroppen og problemstillinger som gjelder organdonasjon. Funksjon og tilpassing handler om at utviklingen av livet på jorden har ført til et mangfold av organismer som viser mange former for tilpassing til ulike levevilkår. Utvalgte trekk fra både oppbygging, funksjoner, formering og adferd hos organismer blir satt i sammenheng med denne utviklingen. Biologisk mangfold handler om det biologiske mangfoldet lokalt og globalt og om at trusler mot mangfoldet er en av de store utfordringene vi står overfor. Klassifisering av arter og verdien av variasjon innenfor og mellom populasjoner er en del av hovudområdet, i tillegg til sammehengen mellom mangfold, habitat og nisjer. Studieenheter Hovedområdene belyses i et antall studieenheter som består av: Kompetansemål fra læreplanen Tekst om emnet Bloggoppgaver Tankedelingsoppgaver der du kan dele dine tanker med andre studenter Innsendingsoppgave som karaktersettes og kommenteres av lærer [-]
Les mer
Nettkurs 140 timer 7 900 kr
Biologi 1 et programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram fra programområdet realfag. Faget gir 0,5 realfagspoeng. Du kan bygge videre med Biologi 2 for å oppnå f... [+]
Biologi 1 et programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram fra programområdet realfag. Faget gir 0,5 realfagspoeng. Du kan bygge videre med Biologi 2 for å oppnå full fordypning i programfaget. Om fagetI Biologi 1 er det lagt vekt på kunnskap både knyttet til planter, dyr og en rekke ulike organismer både på mikro og makronivå. I bakgrunnen med dette ser man at disse organismene vil ha en rekke tilpasninger som gjør at de kan overleve i varierte miljøer og føre arten videre. Eksempelvis ser på formeringen, gassutvekslingen og sirkulasjonen til de vanligste planter og dyr, vi ser på hvordan hormon- og nervesignaler sendes hos planter og dyr, samt hvilke prosesser som foregår i de ulike celletypene hos en rekke sammensatte og enklere organismer. Labarbeid blir en viktig del av dette, hvor undersøkelser av plante og dyre-vev blir en stor andel av arbeidet. Tar du faget som nettstudier, viser vi øvelsene, men du kan også melde deg på labkurs ved våre stedbaserte privatistkurs. Forkunnskaper140 timer naturfag og 140 timer matematikk 1T fra VG1 Studiespesialisering eller fra VG1+VG3 yrkesfaglig utdanningsløp. Det er ellers ingen spesielle forkunnskaper fra Biologi 1 som kreves. Det er svært lite overlapp mellom kompetansemålene i fagene, slik at man godt kan ta fagene uavhengig av hverandre. (Eksempelvis Biologi 2 alene, selv uten å ha tatt biologi 1) Omfang og støtte i Lånekassen:Biologi 1 utgjør 140 årstimer, dette tilsvarer 33% studiebelastning i Lånekassen dersom du tar faget over ett semester. Du må minimum ha 50% studiebelastning pr. semester for å være støtteberettiget i Lånekassen. EksamenEksamensformen er muntlig-praktisk. Eksamen er lokalgitt, som betyr at dato for eksamen settes av ditt lokale eksamenskontor. FagkoderREA3001 er fagkoden du skal bruke når du melder deg opp til privatisteksamen på Privatistweb. [-]
Les mer
Nettkurs 140 timer 8 200 kr
Programfaget skal gi grunnlag for å bruke biologisk fagkunnskap i ulike sammenhenger, i praktiske situasjoner i hverdagen og til vurderinger rundt etiske spørsmål. [+]
Mennesket har alltid vært avhengig av kunnskaper om naturen for å overleve. Biologisk kunnskap inkluderer alt fra det forunderlige som skjer på mikronivå i det indre av cellene, til samspillet i øko- systemene på jordkloden. Omfanget av kunnskap øker raskt, og biologi handler om å kunne bruke kjent fagkunnskap til å beskrive og forstå nye fenomen, skape ny kunnskap og delta med faglig kompetanse i samfunnsdebatten. Om fagetProgramfaget skal gi grunnlag for å bruke biologisk fagkunnskap i ulike sammenhenger, i praktiske situasjoner i hverdagen og til vurderinger rundt etiske spørsmål. Biologi 2 går nærmere inn på mekanismer og prosesser i cellene, som enzymaktivitet, nedbrytningsprosesser, fotosyntese og genetikk. I kurset ser vi på hvordan vi med bioteknologiske teknikker bruker kunnskapen om disse prosessene til forskning innenfor landbruk og medisin. I økologi og evolusjon går vi inn på økosystemenes strukturer og mekanismene bak evolusjonen. ForkunnskaperDet er en fordel å ha fullført Biologi 1 først, men ikke et krav. Omfang og støtte i LånekassenBiologi 2 utgjør 140 årstimer, dette tilsvarer 33% studiebelastning i Lånekassen dersom du tar faget over ett semester. Du må minimum ha 50% studiebelastning pr. semester for å være støtteberettiget i Lånekassen. Biologi 2 gir deg 0,5 realfagspoeng. EksamenSkriftlig og Muntlig-praktisk eksamen FagkoderREA3002 (Skriftlig)REA3003 (Muntlig-praktisk) [-]
Les mer
1 år 420 kr
UNIS emphasizes the biological studies (taxonomy, diversity, ecology, physiology) of the fauna and flora of Svalbard related to the physical and chemical environment. [+]
Despite the apparent harshness of the High Arctic, many organisms are well adapted to this environment. The fauna and flora of Svalbard includes more than 1,800 marine invertebrate species, 1,100 terrestrial or freshwater invertebrate species and over 170 higher plant species in addition to the 21 mammal and 28 bird species.   UNIS emphasizes the biological studies (taxonomy, diversity, ecology, physiology) of the fauna and flora of Svalbard related to the physical and chemical environment. Easy access to key habitats gives students and staff at UNIS a unique opportunity to identify and quantify environmental threats in addition to basic knowledge of the Arctic. Field activities are undertaken yearround in combination with regular classroom lectures and laboratory exercises. This integrated approach provides students with a first hand experience of the biological processes and the natural history of the terrestrial, limnic and marine flora and fauna in an Arctic environment.Field activities are undertaken year-roundin combination with regular classroom lectures and laboratory exercises. This integrated approach provides students with a first hand experience of the biologicalprocesses and the natural history of the terrestrial, limnic and marine flora andfauna in an Arctic environment. More information about Arctic biology atUNIS can be found at the biology webpage: www.unis.no/studies/biology [-]
Les mer