Offshore-kurs
Du har valgt: Brønnkontroll
Nullstill
Filter
Ferdig

-

3 dager
Etter gjennomgått kurs skal deltakerne kunne redegjøre for oppbyggingen av en produksjonsbrønn og det utstyret som benyttes under en komplettering [+]
Fokus:  De vanligste brønnproblemene   Målsetting: Etter gjennomgått kurs skal deltakerne kunne redegjøre for oppbyggingen av en produksjonsbrønn og det utstyret som benyttes under en komplettering. Videre skal de kunne beskrive de vanligste brønnproblemer som oppstår, samt redegjøre for hvordan disse kan løses.  Kursinnhold:  Formasjonsutforskning - Seismiske data- MWD/LWD  Kompletteringsstreng design - Produksjonsrør- Sammenmontering, stålkvalitet, belastninger- Temperatur- Trykkforhold i brønnen- Perforering- Komplettering i horisontale brønner/flergrensbrønner  Kompletteringsvæske design- Brønn- og pakningsvæsker, olje- og vannbaserte etc.- Permeabilitet og viskositet  Kompletteringsutstyr -Brønnhodet og ventiltreet- Ventiltreets funksjon på en plattformkomplettert brønn- Setting av produksjonsrør/liner- Produksjonsrørspakninger- Brønnsikringsventiler (SCSSV)- Kompenseringsutstyr/ekspansjonsmuffer- Forankringsprofiler- Glidemuffer- Sidelommer- Rørforsterkninger- Nedre del av produksjonsrøret  Brønnstimulering  - Sandkontroll/Gassløft  - Kjemiske injeksjonsmetoder/syrebehandling  - Vann- og gassinjeksjon  - Gravel pack  Havbunnskompletterte brønner- Lederamme- Ventiltre- Brønnhode- Kontrollsystemet- Undervannsledninger- Beskyttelsesstruktur- Rov/Rot Komplettering i horisontale brønner/flergrensbrønner- Horisontalbrønn fra åpent hull - Horisontalbrønn med perforert bunnforing - Horisontal brønn med grenbrønner Brønnvedlikehold Kabeloperasjoner (wireline) - Utstyr og prinsipper - Fordeler og begrensninger ved bruk av kabeloperasjoner  Kveilerør  (coiled tubing)- Utstyr og prinsipper- Fordeler og begrensninger med operasjoner av kveilerør  Hydraulisk brønnoverhaling (snubbing) - Utstyr og prinsipper- Fordeler og begrensninger innen/med operasjon av hydraulisk   brønnoverhaling Denne beskrivelsen er for vårt standard kurs. Kurset kan også arrangeres internt og skreddersys for hver enkelt bedrift. [-]
Les mer
3 dager 10 000 kr
Modulen gir en innføring i barrierestyring samt praktisk forståelse gjennom case studies. [+]
Modul 3 – Brønnkontroll og barrierestyring Modulen gir en innføring i barrierestyring samt praktisk forståelse gjennom case studies.Modulen tar også for seg emner fra IWCF level 1 – Well Control Awareness Training oglevel 2 - Well Control Training Drilling.   Stavanger offshore tekniske skole arrangerer modulbasert sertifikatrettet utdanning. Kurset er i henhold til Sjøfartsdirektoratets kvalifikasjonskrav i Forskrift om sertifikat og kvalifikasjonskrav for bemanning på flyttbare innretninger av 05. september 2003 § 6. Moduler og stillingskrav:Teknisk sjef (modul 1-6)Stabilitets sjef (modul 1-4 og 7-9)Plattform sjef (modul 1-5 og 7-10) Kurset retter seg mot personell som ønsker å styrke og formalisere sine kunnskaper og erfaringer som dyktige fagpersonell og ledere. Kurset er i henhold til Sjøfartsdirektoratets kvalikasjonsforskrifter i Forskrift om sertifikat og kvalifikasjonskrav for bemanning på flyttbare innretninger av 5. september 2003 § 6. Kurset er tilpasser personell som arbeider i rotasjon offshore. Deltakerne vil ved gjennomført og bestått kurs få kursbevis som danner dokumentasjon nødvendig for å inneha sertifikat. Kursgjennomføring:Kurset består av inntill 10 moduler, hver med en varighet på inntil 4/5 dager. Normal gjennomføring vil skje over 1-2 år. Vitnemål/Eksamen:Hver modul avsluttes med eksamen.Når alle moduler som påkreves inne stillingskategorien er gjennomført, utstedes endelig kursbevis. Last ned brosjure (PDF) og lederkurs kursplan (PDF). For mer informasjon, kontakt:Hadria Rahmouni (51 50 03 03, hra@sots.no). [-]
Les mer
5 dager
To give the professional junior drilling staff the necessary knowledge regarding common formulas and calculations used in the oilfield. [+]
CONTENT   Practise with oilfield calculations and formulas (volume, capacity and displacement) Effect on dynamic system pressures due to changes in density and pump rate  Causes for different pressures and strengths in formations Hydrostatic pressure in gas and fluid U-tube calculations Gas law Pressure versus depth diagrams Basic surface and subsea well control principles Well kill methods IWCF kill sheets surface and subsea Practical exercises on the Drillsim 5000 full-scale simulator Oilfield terminology     OBJECTIVES   To be able to: Understand basic calculations used in well control Drill and shut in well on the Drillsim 5000 simulator Fill in the IWCF kill sheet for surface and subsea kill operations Use the drilling data handbook to obtain various tubular data Obtain sufficient knowledge about the course content to pass a written test with minimum 70% score           [-]
Les mer