Bygg og anlegg
Troms
Du har valgt: Bardu
Nullstill
Filter
Ferdig
36 timer 9 500 kr
På forespørsel
På forespørsel
Kurset er en del i et opplæringsprogram for personell innen betongutførelsesbransjen i henhold til krav til kompetanse i NS 3465. Kurset er godkjent av Betongopplæringsrå... [+]
Kursbeskrivelse: Kursdeltakeren skal gis opplæring i å planlegge, forberede og lede gjennomføring av betongarbeidet å kontrollere og dokumentere at det utførte arbeidet fyller kravene, samt forstå mekanismer som påvirker betongkonstruksjonens bestandighet. Kurset gir dypere forståelse av innholdet i NS 3465 gjennom opplæring i kravene til utførelse ved bruk av produkter som fersk betong. forskaling, armering, prefabrikkerte betongelementer osv. i en konstruksjon for å oppnå det tilsiktede nivået av bestandighet, mekanisk styrke og stabilitet. Det settes fokus på viktige rammebetingelser, korrekt produksjonsunderlag, kontrollplaner, kontroll av utførelsen etc.Kursdeltaker oppfordres til å sette seg godt inn de relevante punktene i NS 3465 i forkant og under kurset og selv følge opp ny revisjon av standarden, NS - EN 13670 (selvstudier eller interne/eksterne kurs).Kursmateriell: Deltakeravgift inkluderer kurskompendium mens deltakere selv må skaffe standarder.     Varighet: Kurset varer i 36 timer inkludert løsning og gjennomgang av hjemme- og gruppeoppgaver og eksamen. Kurset kan arrangeres sammenhengende, 2 delt med eksamen siste dag. Kursbevis tildeles etter gjennomført kurs med bestått eksamen. Kompetansebevis utstedes av BOR når alle kurs i serien er gjennomført og dokumenterte forkunnskaper og praksis foreligger. De aktuelle kurser må gjennomføres i hensiktsmessig og angitt rekkefølge.       Kompetansekravene gjelder for alle arbeider som omfattes av denne standard, og sier bl.a. "Kompetanse kan dokumenteres med kompetansebevis som bekrefter kompetanse" i henhold til etterfølgende punkter. Det stilles krav til dokumenterte kunnskaper i form av forkunnskaper, tilleggskurs med bestått eksamen og minste praksistid. Betongopplæringsrådet (BOR) utsteder slike kompetansebevis.      Standardens kompetansekrav til aktuelle stillingskategorier er forskjellig avhengig om arbeidet utføres henholdsvis i Begrenset - og Normal kontroll eller Utvidet kontroll. Standarden gjelder for utførelse av betongkonstruksjoner på byggeplass og elementmontasje.     Hensikt: Kurset er tilrettelagt opplæring for personell i betongutførelsesbransjen som angitt i NS 3465 og oppfyller kravet til angitt tilleggskurs. [-]
Les mer
Skedsmo Finnmark Og 21 andre steder 105 timer 19 900 kr
28 Jan
04 Feb
04 Feb
ADK1 sertifiseringskurs gir deg nødvendig kompetanse til praktisk utførelse av VA-ledningsanlegg, i samsvar med de krav som lover, forskrifter, normer og standarder. [+]
ADK1 Sertifiseringkurs ADK1-sertifiseringskurs gir nødvendig kompetanse til praktisk utførelse av VA-ledningsanlegg, i samsvar med de krav som lover, forskrifter, normer og standarder stiller til et moderne ledningsanlegg. Krav til ADK-sertifikat kurs Eiere av VA-anlegg stiller krav til at kun de med dokumenter ADK-kompetanse kan gjøre arbeid i VA-anlegget. Med ADK-sertifikat kan man legge både hovedledninger og stikkledninger for vann og avløp i alle dimensjoner og alle tiltaksklasser.   I henhold til Norsk Vann (Tidligere NORVAR) krav, skal minst en person i grøftelaget kunne dokumentere ADK-sertifikat. Kravet gjelder både den som er ansvarlig for opparbeiding av grøft, fundament og om/gjenfylling, og for den som legger rørene i grøfta. Dette betyr at hvis maskinentreprenør er ansvarlig for grøfta, mens rørlegger er ansvarlig for legging av rørene, så skal begge ha ADK-sertifikat. Fra 01.07.2018 må man også ha ADK-sertifikat for å få sentral godkjenning fra tiltaksklasse 1.   Kursinnhold ADK Sertifisering Delmål 1 - Innføring i VA-sektoren. Delmål 2 - Rørmaterialer. Delmål 3 - Bygging av vann og avløpsanlegg. Delmål 4 - Etablering av rørgrøft. Delmål 5 - Rørlegging. Delmål 6 - Nivellering/ laserbruk. Delmål 7 - Montering av kummer og gategods. Delmål 8 - Istandsetting av vei og oppbygging av vegkroppen. Delmål 9 - Helse-, miljø og sikkerhet (Internkontroll). Delmål 10 - Lover og forskrifter. Delmål 11 - Utslipp fra mindre avløpsanlegg. Delmål 12 - Kvalitetssikring og sluttkontroll. Delmål 13 - Grøftefrie rørleggingsmetoder (NO DIG). Delmål 14 - Renovering av ledningsnett. Delmål 15 - Praktiske øvelser. ADK eksamen ADK-kurset har en skriftlig eksamen på 5 timer. Ta kontakt med oss i god tid før kursstart hvis du har lese- og skrivevansker.   ADK sertifikat Ved bestått eksamen og godkjent praksis/utdanning utstedes det ADK1-sertifikat til kursdeltaker. Sertifikatet utstedes av fagrådet for ADK. Sertifikatet gjelder i alle norske kommuner. [-]
Les mer
Tromsø Sarpsborg Og 13 andre steder 2 dager 5 550 kr
11 Feb
13 Feb
18 Feb
ADK 1 Resertifiseringskurs for alle som har ADK1 sertifikater som er iferd med å gå ut. ADK1 sertifikatet har en gyldighetsperiode på 6 år. Dette kurset gir nytt oppda... [+]
Bakgrunn for resertifisering Ved revisjonen av ADK æreplanen i 2008 ble det lagt inn en gyldighetsperiode for ADK sertifikatet av ”Rådet for opplæringsordning ADK1-kompetanse”. Denne gyldighetsperioden ble satt til 6 år. Gyldighetsperioden er rullerende, dvs. de gjelder i 6 år fra utstedelsesdatoen. Hovedmål for opplæring ved resertifisering Gjeldende læreplan for ADK1 kurset inneholder 14 teoretiske og ett praktisk delmål.   Ved resertifisering vil det være et mål å gjennomgå de 14 teoretiske delmål i kortversjon. Ved gjennomgang av disse delmålene, skal det legges spesielt vekt på de nyheter som har skjedd de siste 6 år. Dette betyr at den lokale læreplan for hvert enkelt lærested kontinuerlig oppdateres slik at nyheter som angår respektive delmål fanges opp. Resertifiseringskurset Kurset består av teoretisk opplæring med undervisning i til sammen 15 klokketimer + eksamen, totalt 16 timer. Se læreplan ADK1 resertifisering. Kurset gjennomføres over 2 dager. ADK-Sertifikat nummer må oppgis ved påmelding! Enkel lunsj er inkludert i prisen. [-]
Les mer

Lukk Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies).
Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.