Bygg og anlegg
Du har valgt: Bygningsproduksjon - Betong, tre, stål, mur
Nullstill
Filter
Ferdig

-

3 dager 6 000 kr
På forespørsel
De nye betongstandarder "NS 3465 Utførelse av betongkonstruksjoner", "NS EN 206-1 Betongproduksjon" og "NS 3420 Beskrivelsestekster, Del LY: Betong" inneholder alle nå sp... [+]
Betongopplæringsrådet (BOR) har gitt sin tilslutning til de foreslåtte krav til forkunnskaper, kursinnhold og krav til praksis som kreves for utstedelse av kompetansebevis innen betongrehabilitering. Standard Norge har bekreftet at BORs forslag til krav og opplegg for tildeling av kompetansebevis, er i tråd med intensjonene i de angitte standarder. Disse kompetansekravene gjelder nå for alle arbeider som omfattes av disse standarder og NS 3420 kapittel LY.Innen Betongrehabilitering er det utarbeidet to kurs som dekker BORs krav til kursinnhold og varighet. Dette er kursene:  (R1) - Betongrehabilitering - utførelse for produksjonsleder, kontrolleder og formann/ bas (R2) - Betongrehabilitering - planlegging, gjennomføring og kontroll for produksjonsleder og  kontrolleder   Disse to kurs sammen med kurset (U1) - Praktisk betongteknologi for produksjonsleder og kontrolledergir kompetansebevis i den aktuelle klasse. Det forutsettes at krav til forkunnskaper og dokumentasjon av praksis foreligger før kompetansebevis utstedes.   Les mer om standarden krav og Betongopplæringsrådets premisser for tildeling av kompetansebevis innen betongrehabilitering www.betong.net/BOR     [-]
Les mer
3 dager 6 300 kr
På forespørsel
Å prosjektere og bygge betongkonstruksjoner er ofte en stor og sammensatt prosess med flere aktører. Selve byggeplassutførelsen er det siste og avgjørende leddet i proses... [+]
For å lykkes i utførelsesfasen må det fokuseres på planlegging og støpeteknikk. I tillegg må en ha kunnskaper om forskalings- og armeringsarbeid og kunne ivareta herdebetingelsene i tidlig fase.     I de senere årene har kravene til faglig innsikt, kompetanse samt håndverksmessig dyktighet og nøyaktighet i utførelsen blitt betydelig skjerpet. Betongstandardene "NS 3465 Utførelse av betongkonstruksjoner", "NS-EN 206-1 Betongproduksjon" og "NS 3420 Beskrivelsestekster, Del LY Betongrehabilitering og Del G 75 Bergsikring med sprøytebetong" inneholder alle spesielle krav til arbeidsledelse og personalets kompetanse. Disse kompetansekravene gjelder nå for alle arbeider som omfattes av disse standardene.   I NS 3465 stilles det nå krav til dokumentasjon av kompetanse hos produksjonsleder, formann og bas. Det stilles krav til dokumenterte forkunnskaper, tilleggskurs med bestått eksamen og minste praksistid. Produksjonslederen har det øverste faglige tilsyn med forskaling og armering, videre med transport, støping og etterbehandling av betongen. Det daglige arbeidet utføres under ledelse av formann og bas som er underlagt produksjonsleder.   Betongopplæringsrådet (BOR) har utformet krav til forkunnskaper, kursopplegg og praksis som må være oppfylte for utstedelse av kompetansebevis innen Utførelse av betongkonstruksjoner.     Standard Norge har bekreftet at BORs tolkning av krav og opplegg for tildeling av kompetansebevis, er i tråd med intensjonene i de angitte standarder. Dette kurset med bestått eksamen, kombinert med kurset "Praktisk betongteknologi for produksjosnleder- og kontrolleder, formann/bas (U1)", er godkjent av (BOR) Betongopplæringsrådet for tildeling av Kompetansebevis for "Produksjonsleder og kontrolleder "eller "Formann/Bas". Kompetansebeviset gis for Begrenset, Normal eller Utvidet Kontroll avhengig av dokumenterte forkunnskaper og praksis. For tildeling av Kompetansebevis i de ulike klasser, er kravet til ingeniørkompetanse eller fagbrev blitt betydelig skjerpet.   Les mer om standarden krav og BORs premisser for tildeling av kompetansebevis www.betong.net/bor innen Utførelse av betongarbeider.     Kurset henvender seg i første rekke til utførende av betongkonstruksjoner; anleggsledere, driftsledere, formenn og baser, men også til byggeledere, kontrollører og byggherrer som i sitt daglige arbeider er avhengig av at kunnskap og dokumentasjon av denne kompetanse er til stede. Kurset er også nyttig for rådgivere som i den nye verden av standarder, også vil få et større ansvar utover den konstruktive og beskrivende del.   [-]
Les mer
2 dager 6 900 kr
Kurset omhandler rissproblematikk i betongens plastiske fase og i herdefasen, årsaker til at riss oppstår, og løsninger slik at de kan unngås. [+]
Kurset omhandler rissproblematikk i betongens plastiske fase og i herdefasen, årsaker til at riss oppstår, og løsninger slik at de kan unngås. Utgangspunktet er fagområdet "Spennings basert herdeteknologi" som er en videreføring av tradisjonell herdeteknologi der bare temperatur- og fasthetsutvikling ble beregnet. I den moderne herdeteknologien beregnes også spennings- og tøyningsutviklingen, slik at uønskete riss kan kontrolleres og eventuelt unngås helt med mye større sikkerhet.   Teknologien har vært forskningstema i mange år, og er nå anvendt med suksess i flere større prosjekter (f eks senketunnelen i Bjørvika) og anses derfor moden for ytterligere spredning og anvendelser - også i mindre prosjekter. Dette kan bidra til det overordnete målet for kurset, som er å oppnå en betydelig reduksjon i omfanget av rissproblemer i norske byggeprosjekter. Mange entreprenører, betongprodusenter og andre involverte har allerede et erfaringsgrunnlag innen herdeteknologi og rissproblemer. De siste årene har imidlertid delmaterialene (dvs sementen) endret seg betydelig raskere enn før, og det er derfor behov for å oppdatere erfaringsgrunnlaget. Dette belyses grundig i kurset, ettersom det legges vekt på de nye sementtypene og deres egenskaper, og det vises hvordan den nye teknologien er et hensiktmessig verktøy i denne sammenhengen. Stikkord for den teoretiske delen av kurset er modenhetsprinsippet, autogen deformasjon, termisk dilatasjon, krypegenskaper, materialmodeller og beregningsmetoder. Mens den mer løsningsorienterte delen tar for seg spesielle beregningsprogram, anvendelse av disse og tiltak mot opprissing knyttet til materialsammensetning og praktisk utførelse. Kurset tar utgangspunkt i en del praktiske problemer og eksempler på løsninger, og etter at nødvendig teori er gjennomgått vises det hvordan problemene kan løses i praksis. Bruk av aktuelle beregningsverktøy demonstreres, og det legges vekt på tiltak knyttet til delmaterialer, blandeforhold og valg av resept, samt tiltak knyttet til utførelsesteknikk, seksjonsoppdeling, temperatur, og beskyttelse av overflater. Målgruppe: Ansatte hos entreprenører, rådgivende ingeniører og byggherrer som har ansvar for planlegging og gjennomføring av betongarbeider hvor det stilles krav til rissfrie overflater, vanntetthet, og generell begrensning av rissvidder. [-]
Les mer
36 timer 9 500 kr
På forespørsel
På forespørsel
Kurset er en del i et opplæringsprogram for personell innen betongutførelsesbransjen i henhold til krav til kompetanse i NS 3465. Kurset er godkjent av Betongopplæringsrå... [+]
Kursbeskrivelse: Kursdeltakeren skal gis opplæring i å planlegge, forberede og lede gjennomføring av betongarbeidet å kontrollere og dokumentere at det utførte arbeidet fyller kravene, samt forstå mekanismer som påvirker betongkonstruksjonens bestandighet. Kurset gir dypere forståelse av innholdet i NS 3465 gjennom opplæring i kravene til utførelse ved bruk av produkter som fersk betong. forskaling, armering, prefabrikkerte betongelementer osv. i en konstruksjon for å oppnå det tilsiktede nivået av bestandighet, mekanisk styrke og stabilitet. Det settes fokus på viktige rammebetingelser, korrekt produksjonsunderlag, kontrollplaner, kontroll av utførelsen etc.Kursdeltaker oppfordres til å sette seg godt inn de relevante punktene i NS 3465 i forkant og under kurset og selv følge opp ny revisjon av standarden, NS - EN 13670 (selvstudier eller interne/eksterne kurs).Kursmateriell: Deltakeravgift inkluderer kurskompendium mens deltakere selv må skaffe standarder.     Varighet: Kurset varer i 36 timer inkludert løsning og gjennomgang av hjemme- og gruppeoppgaver og eksamen. Kurset kan arrangeres sammenhengende, 2 delt med eksamen siste dag. Kursbevis tildeles etter gjennomført kurs med bestått eksamen. Kompetansebevis utstedes av BOR når alle kurs i serien er gjennomført og dokumenterte forkunnskaper og praksis foreligger. De aktuelle kurser må gjennomføres i hensiktsmessig og angitt rekkefølge.       Kompetansekravene gjelder for alle arbeider som omfattes av denne standard, og sier bl.a. "Kompetanse kan dokumenteres med kompetansebevis som bekrefter kompetanse" i henhold til etterfølgende punkter. Det stilles krav til dokumenterte kunnskaper i form av forkunnskaper, tilleggskurs med bestått eksamen og minste praksistid. Betongopplæringsrådet (BOR) utsteder slike kompetansebevis.      Standardens kompetansekrav til aktuelle stillingskategorier er forskjellig avhengig om arbeidet utføres henholdsvis i Begrenset - og Normal kontroll eller Utvidet kontroll. Standarden gjelder for utførelse av betongkonstruksjoner på byggeplass og elementmontasje.     Hensikt: Kurset er tilrettelagt opplæring for personell i betongutførelsesbransjen som angitt i NS 3465 og oppfyller kravet til angitt tilleggskurs. [-]
Les mer
2 år
På forespørsel
Vil du jobbe med prosjektledelse og drive med arbeid innen stål, betong, landmåling og kommunalteknikk? [+]
Vil du bli anleggsleder? Vil du jobbe med prosjektledelse og drive med arbeid innen stål, betong, landmåling og kommunalteknikk? Bruk to år av ditt liv på en utdanning som anleggstekniker hos oss. Her vil du lære mer om alle typer anlegg i jord og fjell, både når det gjelder dimensjonering og drift. I tillegg legges det vekt på prosjektsstyring, anbud, økonomi, ledelse og markedsføring.   Arbeidsformen vil være forelesninger, ekskursjoner/bedriftsbesøk både i innland og utland, praktiske oppgaver både individuelt og i grupper, problemorientert undervisning, samarbeidslæring, veiledning og tverrfaglige prosjekter i samarbeid med næringslivet.   Denne fordypningen kan tas over 2 år på heltid eller 4 år på nett.   Fagene: Redskapsfag:• Realfag• Kommunikasjonsfag    Ledelsesfag:• Ledelse• Økonomi• Markedsføring    Fordypningsfag:• Materiallære• Stikking og nivellering• Byggesaken• Konstruksjonslære• Betong- og stålkonstruksjoner• Fjellarbeid• Tegningsforståelse og IKT• Anleggsdrift og byggeplassledelse• Bygg og anleggskonstruksjoner• Komunnalteknikk• Landmåling• Arbeidsstikking• Geoteknikk Jobbmuligheter:Beregning, planlegging og koordinering av produksjon, innkjøp og personressurser i et byggeprosjekt. Konstruksjon og planlegging, byggesaksbehandling og kontroll og drifts- og prosjektledelse. [-]
Les mer

Lukk Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies).
Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.