Alle kategorier
Du har valgt: Eiendomskurs
Nullstill
Filter
Ferdig

-

9 treff i Eiendomskurs
 

Oslo 1 time
25 Jan
Vi arrangerer EiendomsForum med jevne mellomrom for å gi deg som jobber med eiendom et sted å diskutere aktuelle temaer. Tema, lokasjon og foredragsholdere varierer. [+]
Vi arrangerer EiendomsForum med jevne mellomrom for å gi deg som jobber med eiendom et sted å diskutere aktuelle temaer. Tema, lokasjon og foredragsholdere varierer.   Eksempler på tidligere holdte temaer:  Økonomisk forvaltning av eiendom Alt du trenger å vite om utleieforhold Offentlige virkemidler i kommunen Økonomi og organisering av eiendomsprosjekter   Velkommen på neste EiendomsForum! [-]
Les mer
Nettstudier 1 semester 21 950 kr
Eiendomsserviceskolen er utviklet for deg som arbeider i eller som ønsker å arbeide i en bransje som tilbyr drift- og vedlikeholdstjenester innen eiendomsbransjen. Stud..... [+]
Eiendomsserviceskolen er utviklet for deg som arbeider i, eller som ønsker å arbeide i, en bransje som tilbyr drift- og vedlikeholdstjenester innen eiendomsbransjen. Studiet er utviklet i samarbeid med de største aktørene i eiendomsservicebransjen, og tilrettelagt slik at du kan tilpasse det til din yrkeserfaring. Eiendomsserviceskolen er NOKUT-godkjent som fagskoleutdanning og gir 30 fagskolepoeng.   Du oppnår Nivå: Fagskoleutdanning Antall Fagskolepoeng 30 Program Eiendomsserviceskolen - 10H - 11 Krav til deg Krav til forkunnskaper/praksis Fullført videregående skole, fagbrev eller en vurdering av all relevant erfaring i forbindelse med jobb, kurs, frivillig arbeid og verv innen ulike organisasjoner. Send enten vitnemål fra videregående skole, fagbrev eller fyll ut skjema for realkompetanse. Opptakskrav Annet kompetansegrunnlag   Studietid Du kan bruke inntil 12 måneder på å gjennomføre dette studiet. Dersom du ser at du trenger lenger tid på å fullføre kan du søke om forlengelse. Hvis du søker om forlengelse før studietiden har gått ut koster det 350 kroner pr. måned. Hvis du søker om forlengelse etter at den ordinære studietiden har gått ut koster det først 500 kroner i oppstartsgebyr og så 350 kroner pr. måned. Du kan utvide din studietid ved å sende en søknad om forlengelse pr. e-post til studietid@nki.no Studiestart NKI Nettstudier har studiestart hver dag, hele året. Når vi har registrert din bestilling, mottar du passord til Nettskolen - og du er i gang! Antall innsendinger 35 Eksamen Eksamen Eksamen arrangeres to ganger i året. Alle som fullfører studiet og består eksamen, får vitnemål. Alle som fullfører studiet uten å avlegge eksamen, får karakterutskrift. De som ikke fullfører studiet, får kursbevis for de enkeltkurs som er fullført. All informasjon om eksamen. Priser og finansiering Pris kontant Pris fra 21 950,- Pris eksamen 2 eksamener á kr 1 750,- Studiemateriell Studiemateriell fåes kjøpt hos NKI Forlaget. Etter bestilling av nettstudiet får du en link til NKI Forlaget hvor du finner pensumlitteratur og tilbud om å kjøpe de bøkene du trenger. Lånekasse Godkjent for lån / stipend i lånekassen. Finansiering Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller annen betaler. Dette velger du i bestillingen. Tips til finansiering Du kan få støtte fra arbeidsgiver, NAV, fagforeninger eller søke om stipender. [-]
Les mer
4 timer 2 490 kr
Bli med på høstens mest aktuelle eiendomskonferanse [+]
Vi gjentar suksessen!   Konferansen både i 2015 og 2016 ble fulltegnet. Sørg for å sikre deg plass alt nå!   Igjen har vi samlet noen av Norges fremste eksperter innen næringseiendom for å la dem dele av sin kunnskap og sine framtidsutsikter.  Delta på halvdagskonferansen for å få et bedre beslutningsgrunnlag for næringseiendom i 2018.    Program blir oppdatert fortløpende.     [-]
Les mer
1 450 kr
Senter for eiendomsfag, Hjellnes Consult og Adept Arkitekter inviterer til ettermiddagskurs om Skala og byutvikling. [+]
Byutvikling 21 er et faglig treffpunkt i krysningsfeltet by-, eiendoms- og næringsutvikling , som utgjør en aktiv møteplass for kunnskapsdeling og erfaringsutveksling mellom beslutningstakere, rådgivere og saksbehandlere i offentlig og privat sektor. Tid og sted: Onsdag 22. april 2015 kl 13:30 – 15:30. Senter for eiendomsfag, Rådhusgata 27, Oslo. Registrering fra kl 13:15. Program: Erfaringer med skala i norsk byutvikling Direktør Steinar Mejlænder-Larsen, Selvaag Byutvikling Skala og byutvikling Partner Anders Lonka, Adept Arkitekter Nordiske eksempler på fremtidens by Partner Martin Laursen, Adept Arkitekter Adept Arkitekter har de siste årene vunnet en rekke internasjonale konkurranser. [-]
Les mer
1 450 kr
Senter for eiendomsfag og Wiersholm har gleden av å gjenta vårt populære ettermiddagskurs om temaet Når leietaker flytter. [+]
Program: Når leietaker flytter – praktisk håndtering av problemstillinger: Forsinket tilbakelevering Mangelfulle lokaler Etterlatte eiendeler Bruk av garanti og depositum Tips før fraflytting Partner og advokat Ståle O. Meleng, Wiersholm Når leietaker flytter – skatte- og avgiftsrettslige spørsmål Skatt ved overtakelse av leietakers påkostning Merverdiavgift ved overtakelse av leietakers påkostning Overtakelse av leietakers justeringsrett og -plikt (MVA) Justering av merverdiavgift ved bruksendring – tomme lokaler Merverdiavgift på tiltak ifbm. bytte av leietaker Advokat Egil Stefan Eilertsen, Wiersholm [-]
Les mer
2 dager 7 950 kr
Målgruppene for kurset er eiendomsutviklere, byggherrer og deres rådgivere samt saksbehandlere i offentlig sektor. [+]
Formål og målgrupper: Plan- og byggesaksbehandling knyttet til utviklings- og utbyggingsprosjekter volder fagfeltets praktikere betydelig hodebry hva angår ressurser, forutsigbarhet og risko. Saksbehandlings- og godkjennelsesprosedyrene for plan- og byggesaker er et såvidt omfattende og krevende fagområde at dets praktikere må ha et bevisst forhold til det reelle handlingsrom som enhver søknadsprosess befinner seg innenfor. En slik kompetanse fordrer en tverrfaglig og helhetlig tenkning omkring relevante muligheter og strategier – for å påse at ens prosjekt og søknad får en forsvarlig start, en saklig prosess samt et forutsigbart utfall. Etter endt kurs skal deltakerne har oppnådd god forståelse for de muligheter lovverk og andre rammebetingelser tilbyr, for derigjennom å kunne foreta hensiktsmessige vurderinger knyttet til strategivalg for plan- og byggesaker. Målgruppene for kurset er eiendomsutviklere, byggherrer og deres rådgivere samt saksbehandlere i offentlig sektor. Undervisningsform: Undervisningen foregår i form av én intensivsamling á to dager på dagtid. Undervisningen er praktisk rettet, med erfaringer og eksempler hentet fra reelle prosjekter. Lærekrefter:Liv Zimmermann arbeider i Hjorts eiendomsavdeling. Hun har jobbet som advokat siden 2005 – med plan- og byggesaker som sitt spesialområde. Før dette jobbet hun 10 år i Plan- og bygningsetaten i Oslo, både som juridisk spesialrådgiver og i ulike lederstillinger, bl.a. som avdelingsdirektør i avdeling for Områdeutvikling – som har ansvar for etatens behandling av de største plan- og byggesakene i kommunen. Hun har også jobbet med plan- og byggesaker hos fylkesmannen i Oslo og Akershus samt i Kommunal- og regionaldepartementet. Hun var medlem av Bygningslovutvalget som utarbeidet forslag til den nye plan- og bygningsloven som trådte i kraft 2009/2010. Godkjenninger: Dette kurset er godkjent av Finanstilsynet som obligatorisk etterutdanning for eiendomsmeglere. Advokatforeningen har tidligere godkjent timer fra dette kurset på basis av den enkelte deltakers søknad til Advokatforeningen. Søknad sendes til etterutdanning@advokatforeningen.no. [-]
Les mer
2 dager 7 950 kr
Deltageren skal etter kurset kunne utføre avanserte beregninger knyttet til eiendomsinvestering og –finansiering ved hjelp av Excel. [+]
Målgruppe: Alle som arbeider med finansiering av og investeringsanalyse for eiendom. Anbefalte forkunnskaper: Grunnleggende kunnskap om Excel (omtrent tilsvarende «Excel for Eiendom – Grunnkurs). Noe kjennskap til statistikk og økonomi (finans) kan være nyttig for læringsutbyttet. Varighet: 2 dager. Av innholdet i kurset nevnes: Grunnleggende investeringsanalyse for eiendom i Excel Nåverdi (NPV; XNPV) Internrente (IRR: XIRR, med irregulære kontantstrømmer) Andre verdsettelsesmetoder (multipler etc.) Finansiering av eiendom Renteberegninger (effektiv rente) Beregning av avdrag og rente for et lån Risikoberegninger i finansieringen (durasjon, volatilitet) Risikomodellering/ Avanserte statistiske funksjoner Variasjon, standardavvik, korrelasjon Regresjonsanalyse Scenario Manager Opsjoner Opsjonselementet som sentral verdifaktor i eiendom Binomisk modell i Excel for beregning av verdien av en opsjon Black Scholes-modell i Excel for beregning av verdien av en opsjon Modellbygging i Excel Hvordan bygge en modell for verdivurdering av eiendom? Litteratur: «Finansielle modeller i Excel» av Morten Helbæk og Ragnar Løvaas, Universitetsforlaget. Kompendium utarbeidet av kursholder Jon Mjølhus. Regneark og forelesningsnotater vil bli gjort tilgjengelig. [-]
Les mer
2 dager 7 950 kr
Formålet med kurset er å tilby strukturert og anvendbar kunnskap med faglig dybde innen praktisk husleierett, rettet spesifikt mot praktikernes behov i hverdagen. [+]
Formål og målgrupper: Formålet med kurset er å tilby strukturert og anvendbar kunnskap med faglig dybde innen praktisk husleierett, rettet spesifikt mot praktikernes behov i hverdagen. Kurset er anvendelig for utleieforhold innen både nærings- og boligeiendom. Målgruppene for kurset er utleieansvarlige i eiendomsselskaper, eiendomsforvaltere, næringsmeglere, eiendomsutviklere og jurister. Kurset er velegnet både for privat og offentlig sektor. Undervisningsform: Undervisningen foregår i form av én intensivsamling á to dager på dagtid. Undervisningen er praktisk rettet, med erfaringer og eksempler hentet fra reelle prosjekter. Lærekrefter:Undervisningsdagene dekkes tematisk av et tverrfaglig team av medarbeidere hos Føyen advokatfirma, under praktisk ledelse av advokat og partner Ottar F. Egset. Programdelen som omhandler merverdiavgift for utleieforhold håndteres av partner Trond Ingebrigtsen fra PricewaterhouseCoopers. Føyen advokatfirma har vært med på å utarbeide bransjestandarden innen utleiekontrakter for næringseiendom og den benyttes blant annet av bransjeforeningen Norsk Eiendom. Godkjenninger: Dette kurset er godkjent av Finanstilsynet som obligatorisk etterutdanning for eiendomsmeglere. Advokatforeningen har tidligere godkjent timer fra dette kurset på basis av den enkelte deltakers søknad til Advokatforeningen. Søknad sendes til etterutdanning@advokatforeningen.no. Deltakerbegrensning: Vi har satt en antallsbegrensning på maksimalt 30 deltakere, og vi anbefaler å være tidlig ute med påmeldingen. Program – dag 1 av 2: Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Sikkerhetsstillelse og garanti – hva kreves av en garanti? Praktiske oppgaver Partenes vedlikeholdsansvar Om felleskostnader, fraflytting og kontraktsregulering av partenes rettigheter og forpliktelser. Krav til universell utforming. Program – dag 2 av 2: Standard leiekontrakt for næringslokaler. Hva er nytt? Mislighold av kontrakt Betalingsmislighold Forsinkelser og mangler Prosedyre utkastelser Merverdiavgift [-]
Les mer
2 dager 7 950 kr
Målgruppene er utbyggere, kommuner, rådgivere for både privat og offentlig sektor, samt andre aktører som har interesser av utbyggingsavtaler. [+]
Formål og målgrupper: Formålet med kurset er å tilby innsikt i rammene for bruk av utbyggingsavtaler, den praktiske anvendelsen samt håndteringen av forhandlingssituasjonen mellom kommune og utbygger. Kurset skal gi strukturert og anvendbar kunnskap med faglig dybde, rettet spesifikt mot praktikernes behov i hverdagen. Målgruppene er utbyggere, kommuner, rådgivere for både privat og offentlig sektor, samt andre aktører som har interesser av utbyggingsavtaler. Undervisningsform: Kursets første dag er avsatt til intensivundervisning, mens den påfølgende kursdagen i større grad er viet praktiske cases med gruppeoppgaver, hvor rollene fordeles blant deltakerne. Lærekrefter: Undervisningen dekkes av erfarne advokater fra Advokatfirmaet Schjødt, under ledelse av advokat og partner Geir Frøholm. Undervisningen suppleres av gjesteforedragsholder Ove Ellingsen, avdelingsdirektør i Oslo kommune Eiendoms- og byfornyelsesetaten, som vil dele av sine erfaringer om bruk av utbyggingsavtaler, med praktiske eksempler. Program – dag 1 av 2: Hva er en utbyggingsavtale? Nærmere om anvendelsen, bakgrunnen Oversikt over situasjoner Begrepsbruk Parter Forholdet til plan- og bygningsloven med fokus på plansystemet og planbestemmelser Regulering i lov og forskrift – hvilke rammer gjelder nå? Gjennomgang av Plan – og bygningsloven Forskrift Rundskriv Utbyggingsavtalens innhold – hvordan utforme og hva bør reguleres? Nærmere om de avtalerettslige sider Utbygging av regulert område – infrastruktur som nødvendiggjøres av tiltaket Rimelighet/forholdsmessighet – sammensatt forholdsmessighetsvurdering Myndighetsmisbruk Øvrige begrensninger? Eksempler på utbyggingsavtaler Utbyggingsavtaler i Oslo kommune Byveksten i Oslo skjer på privat grunn Erfaringer fra Ensjø og nye utbyggingsområder i Groruddalen Rekkefølgebestemmelser og veiledende planer for det offentlige rom Offentlig og privat gjennomføring Program – dag 2 av 2: Avgift, skatt og reglene om offentlige anskaffelser Praktiske cases med inndeling i grupper, med rollefordeling som kommune og utbygger, eventuelt med respektive rådgivere. Fiktiv forhandlingsprosess frem til eventuell endelig avtaleinngåelse Gruppene forhandler frem endelig avtaleinnhold Saksbehandling og offentlighet Tvist? [-]
Les mer

Lukk Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies).
Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.
;