Alle kategorier
Du har valgt: Eiendomskurs
Nullstill
Filter
Ferdig

-

2 dager 7 950 kr
Målgruppene er utbyggere, kommuner, rådgivere for både privat og offentlig sektor, samt andre aktører som har interesser av utbyggingsavtaler. [+]
Formål og målgrupper: Formålet med kurset er å tilby innsikt i rammene for bruk av utbyggingsavtaler, den praktiske anvendelsen samt håndteringen av forhandlingssituasjonen mellom kommune og utbygger. Kurset skal gi strukturert og anvendbar kunnskap med faglig dybde, rettet spesifikt mot praktikernes behov i hverdagen. Målgruppene er utbyggere, kommuner, rådgivere for både privat og offentlig sektor, samt andre aktører som har interesser av utbyggingsavtaler. Undervisningsform: Kursets første dag er avsatt til intensivundervisning, mens den påfølgende kursdagen i større grad er viet praktiske cases med gruppeoppgaver, hvor rollene fordeles blant deltakerne. Lærekrefter: Undervisningen dekkes av erfarne advokater fra Advokatfirmaet Schjødt, under ledelse av advokat og partner Geir Frøholm. Undervisningen suppleres av gjesteforedragsholder Ove Ellingsen, avdelingsdirektør i Oslo kommune Eiendoms- og byfornyelsesetaten, som vil dele av sine erfaringer om bruk av utbyggingsavtaler, med praktiske eksempler. Program – dag 1 av 2: Hva er en utbyggingsavtale? Nærmere om anvendelsen, bakgrunnen Oversikt over situasjoner Begrepsbruk Parter Forholdet til plan- og bygningsloven med fokus på plansystemet og planbestemmelser Regulering i lov og forskrift – hvilke rammer gjelder nå? Gjennomgang av Plan – og bygningsloven Forskrift Rundskriv Utbyggingsavtalens innhold – hvordan utforme og hva bør reguleres? Nærmere om de avtalerettslige sider Utbygging av regulert område – infrastruktur som nødvendiggjøres av tiltaket Rimelighet/forholdsmessighet – sammensatt forholdsmessighetsvurdering Myndighetsmisbruk Øvrige begrensninger? Eksempler på utbyggingsavtaler Utbyggingsavtaler i Oslo kommune Byveksten i Oslo skjer på privat grunn Erfaringer fra Ensjø og nye utbyggingsområder i Groruddalen Rekkefølgebestemmelser og veiledende planer for det offentlige rom Offentlig og privat gjennomføring Program – dag 2 av 2: Avgift, skatt og reglene om offentlige anskaffelser Praktiske cases med inndeling i grupper, med rollefordeling som kommune og utbygger, eventuelt med respektive rådgivere. Fiktiv forhandlingsprosess frem til eventuell endelig avtaleinngåelse Gruppene forhandler frem endelig avtaleinnhold Saksbehandling og offentlighet Tvist? [-]
Les mer
2 dager 7 950 kr
Formålet med kurset er å tilby strukturert og anvendbar kunnskap med faglig dybde innen praktisk husleierett, rettet spesifikt mot praktikernes behov i hverdagen. [+]
Formål og målgrupper: Formålet med kurset er å tilby strukturert og anvendbar kunnskap med faglig dybde innen praktisk husleierett, rettet spesifikt mot praktikernes behov i hverdagen. Kurset er anvendelig for utleieforhold innen både nærings- og boligeiendom. Målgruppene for kurset er utleieansvarlige i eiendomsselskaper, eiendomsforvaltere, næringsmeglere, eiendomsutviklere og jurister. Kurset er velegnet både for privat og offentlig sektor. Undervisningsform: Undervisningen foregår i form av én intensivsamling á to dager på dagtid. Undervisningen er praktisk rettet, med erfaringer og eksempler hentet fra reelle prosjekter. Lærekrefter:Undervisningsdagene dekkes tematisk av et tverrfaglig team av medarbeidere hos Føyen advokatfirma, under praktisk ledelse av advokat og partner Ottar F. Egset. Programdelen som omhandler merverdiavgift for utleieforhold håndteres av partner Trond Ingebrigtsen fra PricewaterhouseCoopers. Føyen advokatfirma har vært med på å utarbeide bransjestandarden innen utleiekontrakter for næringseiendom og den benyttes blant annet av bransjeforeningen Norsk Eiendom. Godkjenninger: Dette kurset er godkjent av Finanstilsynet som obligatorisk etterutdanning for eiendomsmeglere. Advokatforeningen har tidligere godkjent timer fra dette kurset på basis av den enkelte deltakers søknad til Advokatforeningen. Søknad sendes til etterutdanning@advokatforeningen.no. Deltakerbegrensning: Vi har satt en antallsbegrensning på maksimalt 30 deltakere, og vi anbefaler å være tidlig ute med påmeldingen. Program – dag 1 av 2: Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Sikkerhetsstillelse og garanti – hva kreves av en garanti? Praktiske oppgaver Partenes vedlikeholdsansvar Om felleskostnader, fraflytting og kontraktsregulering av partenes rettigheter og forpliktelser. Krav til universell utforming. Program – dag 2 av 2: Standard leiekontrakt for næringslokaler. Hva er nytt? Mislighold av kontrakt Betalingsmislighold Forsinkelser og mangler Prosedyre utkastelser Merverdiavgift [-]
Les mer

Lukk Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies).
Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.