Kurs: Pleie og omsorg til den eldre pasienten
Kompetansesenter og Bedriftshjelp AS