Offshore-kurs
Beredskapskurs offshore
Du har valgt: Førstehjelp
Nullstill
Filter
Ferdig

-

4 dager
På forespørsel
Etter fullført kurs skal deltakerne være kvalifisert til å gi førstehjelp omgående i tilfelle av ulykke eller sykdom ombord. [+]
Innhold: Etter fullført kurs skal deltakerne ha kunnskap om følgende: - Hjerte- lungeredning - Lukkede brudd, forvridninger og muskelskader - Hjertestans, drukning og kvelning - Undersøkelse av skadd person/pasient - Brannsår, skåldsår og virkninger av varme og kulde Demonstrasjon av kompetanse: Ved bedømmelse av prestasjoner under praktiske øvelse   Målgruppe: Medlemmer av førstehjelpslag, offshore. Forkunnskaper: Grunnleggende sikkerhets og beredskapsopplæring Varighet: [-]
Les mer
9 kr
På forespørsel
OFA101 Førstehjelp Grunnkurs OLF: I henhold til retningslinjene for kurset OFA101 Ved fullf     Oppl     M Å L G R U P P E GSK G... [+]
OFA101 Førstehjelp Grunnkurs OLF: I henhold til retningslinjene for kurset OFA101 Ved fullf     Oppl     M Å L G R U P P E GSK Grunnleggende sikkerhets- og beredskapsoppl     F O R K U N N S K A P 5 dager / 40 timer V A R I G H E T Kurset gir en grundig basisoppl     –       Mentale reaksjoner og stressmestring Skadested med flere skadde – Triage p   Brystskader   å skadested   øling   Hjerte Lunge Redning     Assistanse av sykepleier ved administrasjon av infusjon Generell nedkj   æring innen relevante førstehjelpsemner med klar     vekt på å øve opp praktiske ferdigheter. Beredskap/organisering Generell førstehjelp Pasientundersøkelse Bevisstløshet Blødning og traumatisk amputasjon Bukskader Sirkulasjonssvikt Hodeskader Rygg- og nakkeskade Brann- og etseskader, inkl. elektrisitet og stråling Brudd Blodtrykksmåling Brystsmerter Pustevansker og kramper Livløshet   æring   æringen er tilrettelagt for personell som inngår i den totale     førstehjelpsberedskapen og omfatter følgende: Medlemmer av førstehjelpslag på permanente og flytende installasjoner. Førstehjelpere og MOB-mannskap på beredskapsfartøy   ørt kurs, skal kursdeltakerne kunne:     Utføre livreddende førstehjelp ved alvorlig skadde og sykdom. Assistere sykepleier ved undersøkelse og behandling av pasienter [-]
Les mer
Trondheim Oslo Og 3 andre steder 3 timer 1 690 kr
03 Feb
10 Feb
17 Feb
Førstehjelp - Grunnleggende for bedrifter og offentlige virksomheter [+]
Vi i Maskinopplæring AS tilbyr interessante og lærerike kurs innen sertifisert og dokumentert opplæring på maskiner og utstyr samt vi skreddersyr bedriftsinterne kurs etter ditt behov som kunde. Kursinstruktørene våre sitter på 20 års bransjeerfaring og har som mål å gi deg økt kunnskap og kompetanse for en sikrere arbeidsplass.  Sjekk ut vår hjemmeside: www.maskinopplæring.no for mer informasjon om oss!      Kursinnhold: - Førstehjelp på arbeidsplassen - Opptreden ved ulykker - Vurdering av skader - Akutte hjertelidelser - Sikring av frie luftveier     Kurset gir en innføring i grunnleggende og livsviktig førstehjelp.   [-]
Les mer
40 timer 11 300 kr
Vi kjører 40 timer Grunnkurs førstehjelp, som er nødvendig for å være på førstehjelpslag offshore. Dette kan også gjennomføres sammen med opplæring i bruk av hjertestarte... [+]
Ved fullført kurs, skal kursdeltakerne kunne: • Utføre livreddende førstehjelp ved alvorlig skadde og sykdom. • Assistere sykepleier ved undersøkelse og behandling av pasienter Opplæringen er tilrettelagt for personell som inngår i den totale førstehjelpsberedskapen og omfatter følgende: Medlemmer av førstehjelpslag på permanente og flytende installasjoner. Førstehjelpere og MOB-mannskap på beredskapsfartøy  INNHOLDKurset gir en grundig basisopplæring innen relevante førstehjelpsemner med klar vekt på å øve opp praktiske ferdigheter.• Beredskap/organisering• Generell førstehjelp• Pasientundersøkelse• Bevisstløshet• Blødning og traumatisk amputasjon• Bukskader• Sirkulasjonssvikt• Hodeskader• Rygg- og nakkeskade• Brann- og etseskader, inkl. elektrisitet og stråling• Brudd• Blodtrykksmåling• Brystsmerter• Pustevansker og kramper• Livløshet – Hjerte Lunge Redning• Assistanse av sykepleier ved administrasjon av infusjon• Generell nedkjøling• Mentale reaksjoner og stressmestring• Skadested med flere skadde – Triage på skadested• Brystskader [-]
Les mer