Kurs: 2 timer førstehjelpskurs
MIP Sikkerhetssenter