Kurs: G20, Fastmontert Hydraulikkskran
MIP Sikkerhetssenter