Førstehjelp og livredning
Førstehjelpskurs
Hele landet
Du har valgt: Hele landet
Nullstill
Filter
Ferdig

-

3 timer 6 490 kr
Alle som mangler eller ønsker å repetere grunnleggende kunnskap om førstehjelp. Alle bedrifter uten spesifikk risiko. Tilbys også nettkurs/live streamingkurs. [+]
5 timer: Temaene i førstehjelpskursene er tilrettelagt for den arbeidsrisiko deltagere i de ulikeyrkesgruppene kan komme i. Dette ved å tilpasse/ bytte ut noen av temaene i de ulikeyrkesgruppene.  Kurset passer for: Alle som mangler grunnleggende kunnskap om førstehjelp Alle som ønsker å repetere førstehjelpskunnskap Alle bedrifter uten spesifikk risiko (ta kontakt for rådgiving) Tema på kurset:   Hva er livreddende førstehjelp?   Frie luftveier   Varsling   Pasientundersøkelse   Bevisstløshet og sideleie   Fremmedlegeme i luftveier   Hjerte- lungeredning   Hjertesykdommer    Hjerneslag   Kramper   Blødninger   Trafikkulykke Pris kr. 8.490,- ___________________ 4 timer: Kurset passer for: Alle som mangler grunnleggende kunnskap om førstehjelp Alle som ønsker å repetere førstehjelpskunnskap Alle bedrifter uten spesifikk risiko (ta kontakt for rådgiving) Kursinhold: Hva er livreddende førstehjelp? Frie luftveier Varsling Pasientundersøkelse Bevisstløshet og sideleie Fremmedlegeme i luftveier Hjerte- lungeredning Hjertesykdommer Pris kr. 7.490,- ___________________ 3 timer: Kurset passer for: Alle som mangler kunnskap og ønsker å lære det viktigste innenfor førstehjelp Alle som ønsker å repetere førstehjelpskunnskap Alle bedrifter uten spesifikk risiko (ta kontakt for rådgiving) Kursinnhold: Hva er livreddende førstehjelp? Frie luftveier Varsling Pasientundersøkelse Bevisstløshet og sideleie Fremmedlegeme i luftveier Hjerte- lungeredning Pris kr. 6.490,- ___________________ Ønsker dere en 6. tilleggs time kan dere velge mellom følgende temaer:   Brannskader   Brudd skader   Kuldeskader   Forgiftning   Snekkerulykker” (fallskader, klemskader,kerpistolskader,blødninger) Alle kursdeltakere vil motta en førstehjelpsbok til verdi av kr 149,- som er inkludert i prisen. Instruktøren vil utstede kurs dokumentasjon til deltakerne i etterkant av kurset. Samtlige deltagere vil også få muligheten til å motta et gratis månedlig førstehjelpstips på e-post, dersom de ønsker dette. I tillegg får bedriften klistremerke og bevis på at ansatte har gjennomført kurs. En undervisningstime varer i ca. 45 min med ca. 15 min pause. Undervisningsrommet bør ha god gulvplass, slik at kursdeltagerne har plass til å trene på hjertelungeredningsdukkene. Kurs og kursmateriellet er i henhold til anerkjente nasjonale retningslinjer.     [-]
Les mer
Nettkurs 950 kr
Det er stor sannsynlighet for at du en eller annen gang kommer først til et skadested, eller kommer i en situasjon der en eller flere personer trenger medisinsk hjelp. Da... [+]
Det er stor sannsynlighet for at du en eller annen gang kommer først til et skadested, eller kommer i en situasjon der en eller flere personer trenger medisinsk hjelp. Da er det din plikt å hjelpe. E-læringskurset Førstehjelp for bygg og anlegg viser deg hvordan du utfører livreddende førstehjelp, som å sikre frie luftveier, utføre hjerte- og lungeredning (HLR), stanse store blødninger og forebygge mot nedkjøling inntil profesjonelle helsearbeidere ankommer. E-læringskurset tar også for seg hvilke arbeidsulykker som kan oppstå i forbindelse med arbeid på bygge- og anleggsplasser, og om meldeplikt ved alvorlig personskade eller dødsfall som skjer i forbindelse med arbeid. E-læringskurset inneholder en test. Når denne er bestått får du tilgang til et kursbevis. − Kjeden som redder liv består av ulike tiltak som må utføres tidligst mulig av deg som førstehjelper. − Det er dine handlinger som kan utgjøre forskjellen mellom liv og død for den skadede eller syke. − For å bidra med rask behandling, er det viktig å ha aktuelt førstehjelpsutstyr lett tilgjengelig. − Som førstehjelper ved ulykker er det viktig at du først og fremst tenker på din egen sikkerhet. − Skadestedet må sikres før du setter i gang med førstehjelp, slik at du selv ikke kommer til skade. − Deretter må du ringe medisinsk nødtelefon 1-1-3, mens du får oversikt over situasjonen. − Sett mobilen på høyttaler, så får du veiledning og hjelp underveis. − Få hjelp av andre, organiser arbeidet og fordel oppgaver. − Gi livreddende førstehjelp inntil profesjonelle helsearbeidere ankommer. − Når en person er livløs, skal du starte hjerte- og lungeredning (HLR) umiddelbart. − Dette for å holde blodsirkulasjonen og pusten i gang i påvente av en hjertestarter. − Et tidlig strømstøt fra en hjertestarter kan ofte få hjertet til å begynne å slå igjen. − Andre skader kan være blødninger, brannskader, bruddskader, hode-, nakke- og ryggskader, strømskader og øyeskader. − Akutte sykdommer kan være hjertekrampe (angina), hjerteinfarkt, hjerneslag, astma, diabetes (sukkersyke) og kramper. [-]
Les mer
Bedriftsintern 5 timer 8 490 kr
Vårt grunnkurs i førstehjelp lærer dere både livreddende førstehjelp for livstruende situasjoner og enkel førstehjelp som det kan bli behov for i det daglige. [+]
Hvordan reagerer du når ulykken er ute? Førstehjelp er den første hjelpen alle bør kunne gi ved akutt sykdom eller ulykke med personskader. Vårt grunnkurs i førstehjelp lærer dere både livreddende førstehjelp for livstruende situasjoner og enkel førstehjelp som det kan bli behov for i det daglige. Dette er et aktivt kurs som tar sikte på å gi deltakerne praktisk kunnskap. Varighet: 5 timerMaks antall deltakere: 15 pr. instruktør Kurset tar for seg følgende tema i teori og praksis: Varsle 1-1-3 Undersøkelse av livløs person Puster/puster ikke Hjerte-lungeredning med brystkompresjoner og innblåsninger, 30:2:30 Fremmedlegeme i luftveien Øvelser på stabilt sideleie Akutt livstruende sykdom Opptreden på skadested/trafikkulykke Hverdagsulykker Fjerning av hjelm Indre blødninger [-]
Les mer
Nettkurs 5 timer 950 kr
Det er stor sannsynlighet for at du en eller annen gang kommer først til et skadested, eller kommer i en situasjon der en eller flere personer trenger medisinsk hjelp. Da... [+]
Det er stor sannsynlighet for at du en eller annen gang kommer først til et skadested, eller kommer i en situasjon der en eller flere personer trenger medisinsk hjelp. Da er det din plikt å hjelpe. E-læringskurset Førstehjelp viser deg hvordan du utfører livreddende førstehjelp, som å sikre frie luftveier, utføre hjerteog lungeredning (HLR), stanse store blødninger og forebygge mot nedkjøling inntil profesjonelle helsearbeidere ankommer. E-læringskurset inneholder en test. Når denne er bestått får du tilgang til et kursbevis. − Kjeden som redder liv består av ulike tiltak som må utføres tidligst mulig av deg som førstehjelper. − Det er dine handlinger som kan utgjøre forskjellen mellom liv og død for den skadede eller syke. − For å bidra med rask behandling, er det viktig å ha aktuelt førstehjelpsutstyr lett tilgjengelig. − Som førstehjelper ved ulykker er det viktig at du først og fremst tenker på din egen sikkerhet. − Skadestedet må sikres før du setter i gang med førstehjelp, slik at du selv ikke kommer til skade. − Deretter må du ringe medisinsk nødtelefon 1-1-3, mens du får oversikt over situasjonen. − Sett mobilen på høyttaler, så får du veiledning og hjelp underveis. − Få hjelp av andre, organiser arbeidet og fordel oppgaver. − Gi livreddende førstehjelp inntil profesjonelle helsearbeidere ankommer. − Når en person er livløs, skal du starte hjerte- og lungeredning (HLR) umiddelbart. − Dette for å holde blodsirkulasjonen og pusten i gang i påvente av en hjertestarter. − Et tidlig strømstøt fra en hjertestarter kan ofte få hjertet til å begynne å slå igjen. − Andre skader kan være blødninger, brannskader, bruddskader og hode-, nakke- og ryggskader. − Akutte sykdommer kan være hjertekrampe (angina), hjerteinfarkt, hjerneslag, astma, diabetes (sukkersyke) og kramper. [-]
Les mer
3 timer 6 490 kr
Alle som jobber med strøm og som trenger å dekke minimumskravet til praktisk førstehjelpskunnskap ihht. FSE. Tilbys også nettkurs/live streamingkurs. [+]
Førstehjelpskurs elektro 3 timer Kurset passer for: Personer som jobber innenfor elektrofaget Personer som ønsker førstehjelpskurs godkjent innenfor FSE Personer som ønsker å lære seg det mest grunnleggende innenfor førstehjelp Alle som ønsker å repetere førstehjelpskunnskap Alle bedrifter uten spesifikk risiko (ta kontakt for rådgiving) Varighet: 3 timerMaks antall deltakere: 15 Tema på kurset: Hva er livreddende førstehjelp? Varsling Pasientundersøkelse Bevisstløshet Frie luftveier Hjerte- lungeredning Elektriske skader Førstehjelpskursene som Røde Kors Førstehjelp avholder er gjennomlest av Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) og er i henhold til paragraf 7, Forskrift om sikkerhet ved arbeid og drift av elektriske anlegg (FSE).Deltakerne lærer grunnleggende livreddende førstehjelp på personer over 8 år. Kurset er lagt opp slik at man kombinerer teoretisk undervisning med praktiske øvelser. Mye av undervisningen foregår på gulvet, og deltakerne anbefales å kle seg deretter. Alle kursdeltakere vil motta et førstehjelpshefte som er inkludert i prisen. Instruktør utsteder kursdokumentasjon til deltakerne etter endt kursing. Kurs og kursmateriellet er i henhold til anerkjente nasjonale retningslinjer. Førstehjelpskurs elektro 5 timer   PRIS KR. 8.490,-   Tema på kurset:  Hva er livreddende førstehjelp?  Varsling  Pasientundersøkelse  Bevisstløshet  Fremmedlegeme i luftveier  Frie luftveier  Hjerte- lungeredning  Hjertesykdommer  Hjerneslag  Blødninger   Elektriske skader  Sikkerhet på arbeidsplassen Ønsker dere en 6. tilleggs time kan dere velge mellom følgende temaer: Kramper Brudd skader Kuldeskader  Forgiftning Deltakerne lærer grunnleggende livreddende førstehjelp på personer over 8 år. Kurset er lagt opp slik at man kombinerer teoretisk undervisning med praktiske øvelser. Mye av undervisningen foregår på gulvet, og deltakerne anbefales å kle seg deretter. Alle kursdeltakere vil motta et førstehjelpshefte som er inkludert i prisen. Instruktør utsteder kursdokumentasjon til deltakerne etter endt kursing. Kurs og kursmateriellet er i henhold til anerkjente nasjonale retningslinjer. [-]
Les mer
3 dager 6 700 kr
På kurset lærer man medisinsk førstehjelp for bruk ombord i skip [+]
MÅL: Kunne gi førstehjelp omgående i tilfelle av ulykke eller sykdom om bord. MÅLGRUPPE: Kurset er rettet mot alle sjøfolk (offiserer, mannskap og andre) som skal gi medisinsk førstehjelp om bord på skip. VARIGHET: 3 dager - 24 timer. FORKUNNSKAP: Grunnleggende sikkerhetskurs (STCW60) for skip INNHOLD: Kurset inneholder obligatoriske minstekrav til kompetanse i medisinsk førstehjelp, i henhold til tabel A-VI/4-1 i STCW koden: Medisinkiste Kroppens oppbygning og funksjoner Tokikologiske farer om bord, herunder bruk av "Medical First Aid Guide" - MFAG (Veiledning for medisinsk førstehjelp til bruk i ulykker med farlig gods) eller tilsvarende nasjonal veiledning Undersøkelse av skadd person eller pasient Ryggskader Brannsår, skoldesår og virkninger av varme og kulde Lukkede brudd, forvridninger og muskelskader Medisinsk behandling av reddede personer Medisinsk rådgivning over radio Farmakologi Sterilisering Hjertestans, drukning og kvelning  MYNDIGHETSKRAV: FOR 2011-12-22 nr. 1523: Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk. Sjøfolk som skal gi medisinsk førstehjelp om bord på skip, skal tilfredsstille krav til kompetanse i medisinsk førstehjelp som er fastsatt i avsnitt A-VI/4, punkt 1 til 3, i STCW koden. ANNET: Hvis det er ønskelig med mer informasjon om de enkelte delene av kurset vennligst kontakt senteret. [-]
Les mer
Dette er et kurs som er rettet mot elektrikere og andre som er pålagt teoretisk opplæring i henhold til FSE. Hver deltager skal etter endt kurs ha god kunnsk... [+]
Kurset gir en innføring i livreddende førstehjelp. Etter fullført kurs skal bruker føle seg trygg nok på sine kunnskaper til å kunne gripe inn i en ulykkessituasjon.   Kursinnhold - Introduksjon- Livreddende førstehjelp- Å ringe etter hjelp- Den viktige undersøkelsen- Hjerneslag- Hjerte- og lungeredning- Hjertesykdommer- Indre og ytre blødninger- Brannskader   Webkurs er momsbelagt og priser vises eks mva [-]
Les mer
3 timer
Vi tilbyr kurs i førstehjelp. Kurset er spesielt rettet inn mot skader i elektriske anlegg og følger kravet til førstehjelpsoppplæring som Instruert Person. [+]
Vi tilbyr kurs i førstehjelp. Kurset er spesielt rettet inn mot skader i elektriske anlegg og følger kravet til førstehjelpsoppplæring som Instruert Person. Det å utføre arbeid på eller i nærheten av strømførende deler er forbundet med risiko. Et kurs i førstehjelp kan berge liv dersom en ulykke skulle inntreffe. Et kurs i førstehjelp kan tilbys som klasseromsundervisning eller som webkurs. Kursbevis utstedes etter gjenomført gjennomført kurs. Dette kurset arrangeres på forespørsel [-]
Les mer
1 290 kr
Med førstehjelpskurs står du bedre rustet når ulykken er ute. [+]
Med førstehjelpskurs står du bedre rustet når ulykken er ute. Førstehjelp er den første hjelpen alle bør kunne gi ved akutt sykdom eller ulykke med personskader, og det kan redde liv. Branncompaniet AS samarbeider med erfarne instruktører og kan organisere dette sammen med våre ulike brannvernkurs. [-]
Les mer
Nettkurs 500 kr
10% av inntektene fra dette kurset vil gå til LEGER UTEN GRENSER slik at de raskt kan rykke ut og redde liv der nøden er størst. [+]
Om kurset I løpet av kurset vil du lære deg de grunnleggende prinsippene for å utøve livreddende førstehjelp ute, i hjemmet eller på arbeidsplassen. Kurset er basert på nasjonale retningslinjer, og gir deg nødvendig teoretisk opplæring. Gjennom LMS portalen kan du ta kurset når det måtte passe deg.   INNHOLD Førstehjelp Hva er livreddende førstehjelp? ABC-metoden Hjerte- og lungeredning (inklusiv bruk av hjertestarter) Ekstrem varme og kulde Brannskader og forbrenning (inklusiv elektriske og kjemiske brannskader) Blødning og sårpleie Brudd- og bløtdelsskader Situasjoner Endret bevisst tilstand (hodeskader, hjerneslag og diabetes) Først til et ulykkessted Bevisstløshet Fjellskader og redning på is (valgfri) Bitt og stikk (valgfri) MÅLGRUPPE Alle som ønsker grunnleggende kjennskap til livreddende førstehjelp Alle med behov for å friske opp sin førstehjelpskunnskap SPRÅK Engelsk, Norsk, Polsk   VARIGHET 1 time, 20 minutter   [-]
Les mer
6 000 kr
Er du trygg på hva du skal gjøre om du er førstemann på et ulykkessted? [+]
De første minuttene etter en skade kan være helt avgjørende. For å hindre handlingslammelse bør man stadig repetere og trene på de grunnleggende førstehjelps-handlinger. Er man trykk på egen kunnskap, går det som regel bra. Kurset består av 90 minutter teori og det anbefales at man også setter av tid til å jobbe med frie luftveier og hjerte- og lungeredning. Instruktøren har 25 års erfaring fra ulykkessteder, er utdannet førstehjelpsinstruktør og har samarbeidet med Røde Kors på deres øvelser. [-]
Les mer
12 timer
Forsterket førstehjelp Etter gjennomf   Personell i industriverngruppen til bedrifter som organiserer ”Forsterket f   M Å L G R U P P E 24 ti... [+]
Forsterket førstehjelp Etter gjennomf   Personell i industriverngruppen til bedrifter som organiserer ”Forsterket f   M Å L G R U P P E 24 timers NSO Tverrfaglig Grunnoppl   F O R K U N N S K A P 12 timer V A R I G H E T Behandling av forbrenninger og etseskader S   årbehandling   Brudd Forgiftninger Arbeid på skadestedet Samleplass for skadde personer Skadesortering og prioritering Krisereaksjoner og mental førstehjelp Øvelse æring ørstehjelp” ørt grunnopplæring skal deltakerne selvstendig kunne iverksette   førstehjelp ved skader og akutt sykdom, og som gruppe kunne yte organisert innsats ved ulykker med flere skadde personer. [-]
Les mer
3 timer 4 800 kr
Førstehjelpskurs spesielt rettet mot deg med ansvar for barn. [+]
Kurs i grunnleggende førstehjelp på barn Pris: 4800,- per gruppe (ekstra time 1200,-) Barn er aktive og utforskende vesener og er derfor særlig utsatt for både små og store skader. Når ulykken først er ute er det trygghet i kyndig førstehjelpskompetanse på stedet! Kurset fokuserer på akuttmedisinske problemstillinger hos barn i alle aldre. Barn er ofte utsatt for andre skader og sykdommer enn voksne, og har i tillegg en annen kroppsbygning. Tilnærmingen til barn er derfor litt anderledes enn det man lærer på klassiske førstehjelpskurs for voksne. I tillegg til grunnleggende undersøkelsesteknikk fokuseres det blant annet på fremmedlegemer i luftveiene, akutte barnesykdommer, forgiftninger, ulykker og skader som rammer barn. Kurset varer i utgangspunktet 3 timer, tar for seg relevant førstehjelpsbehandling og har gjennomgående fokus på praktisk trening. Er det særskilte utfordringer på deres arbeidsplass tilpasser vi kurset den aktuelle barnehage, skole, institusjon e.l. slik at dere får trent på det som er mest relevant.Kurset holdes av engasjerte helsepersonell (sykepleiere, ambulansearbeidere, paramedics eller leger) som alle har erfaring og interesse både for akuttmedisin og undervisning.Målgruppen for dette kurset er alle som har omsorg for barn, for eksempel personell i barnehager, skoler, idrettslag eller andre som driver organisert aktivitet for barn. Kurset baserer seg på gjeldene nasjonale retningslinjer fra Norsk Førstehjelpsråd og Norsk Resuscitasjonsråd. Alle deltakere får kursbevis. Se forøvrig: https://akuttundervisning.no/info-kurs/forstehjelp-barn/ [-]
Les mer
6 timer 6 000 kr
Norsk Grunnkurs Førstehjelp varer i totalt 6 timer, og tar for seg alt innenfor førstehjelp, alt fra brudd,skrubbsår til HLR og sideleie [+]
Norsk Grunnkurs Førstehjelp er trolig Norges mest populære førstehjelpskurs, kurset varer i totalt 6 timer, og tar for seg altinnenfor førstehjelp, alt fra brudd,skrubbsår, til HLR og SideleieFørstehjelp er den første hjelpen alle bør kunne gi ved akutt sykdom eller ulykke med personskader. Norsk Grunnkurs i førstehjelp lærer dere både livreddende førstehjelp for livstruende situasjoner og enkel førstehjelp som det kan bli behov for i det daglige.Norsk Grunnkurs Førstehjelp er et aktivt kurs , med mye praktiske øvelser som tar sikte på å gi deltakerne praktisk kunnskapsom kan brukes i det daglige,både på arbeid og privat.Varighet: 6 timer (5t + 1t valgfri modul)Maks antall deltakere: 15 pr. instruktør Kurset tar for seg følgende tema i teori og praksis: Varsling (Medisinsk nødtelefon 1-1-3) Undersøkelse av livløs person Puster/puster ikke Sideleie Hjerte-lungeredning med brystkompresjoner og inn blåsinger, 30:2 Fremmedlegeme i luftveien Akutt livstruende sykdom Opptreden på skadested/trafikkulykke Hverdags ulykker (Skrubbsår, forgiftninger, brann skader, nedkjøling) Fjerning av hjelm - Nytt fra 2014! Indre blødninger Dere velger selv ønsket dato og klokkeslett for kurset.  Alle deltakere får kurshefter og kursbevis. Instruktøren kommer til deres lokaler, og har med seg trenings-dukker og øvrig trenings materiell.Vi anbefaler repetisjon hvert år, og nytt kurs minimum annethvert år.Våre instruktører er godkjent av Norsk Førstehjelpsråd. Ved å bestille kurs hos oss støtter dere nærmiljøet. [-]
Les mer
Klasserom + nettkurs 5 dager 12 430 kr
  Kursnavn Førstehjelp Grunnkurs Godkjenninger Norsk Olje og Gass Varighet 40 timer Målgruppe Krav til for... [+]
  Kursnavn Førstehjelp Grunnkurs Godkjenninger Norsk Olje og Gass Varighet 40 timer Målgruppe Krav til forkunnskap Skal ha gjennomgått grunnleggende sikkerhetskurs Hovedmål Gi kunnskap og ferdigheter som kreves for å kunne organisere og samarbeide optimalt ved ulykker og sykdom om bord. Innhold Livreddende førstehjelpSkadebehandlingHjerte og lunge redningSykepleieSykdommerAlkohol og stoffmisbrukAssistanse utenfraForebygging av sykdomBrannskaderBruddskaderHode,nakke og ryggskader Eksamen Skriftlig test med alternativ svarvalg.Vurdering på praktiske individuelle ferdigheter.     [-]
Les mer