Beskrivelse
Kurset omfatter kraft- og måletransformatorer med tilhørende
teknisk utstyr og gjennomgår konstruksjon, oppbygging, drift og vedlikehold. Det legges vekt på drifts- og belastningsforhold som er bestemmende for fremtidige utskiftninger og vurdering av levetid. Det gis veiledning i hvordan vedlikeholdet kan tilrette-legges for best mulig resultat mht sikkerhet og tilgjengelighet.

Målgruppe
Personer som planlegger, tilrettelegger og står for teknisk drift og vedlikehold av krafttransformatorer.