Håndtverkskurs - fagbrev
Fagbrev
Du har valgt: Finnmark
Nullstill
Filter
Ferdig

-

Nettkurs 112 timer 15 500 kr
Eksamensforberedende fagbrev selvstudie med veiledning. Barne- og ungdomsarbeider er utdanningen for deg som jobber med barn og unge i barnehage, skolefritidsordning elle... [+]
  Påmelding og pris Fortløpende påmelding.Se påmeldingsskjema for pris.   Hvorfor skal du delta på selvstudie? Norsk Fagutdanning ønsker velkommen til et alternativt tilbud enn klasseromsundervisning, hvor du har selvstudie med tett oppfølging fra lærer via nett. Hva selvstudie med veiledning innebærer: Du må sette av tid til selvstudie Skriftlig tilbakemelding på oppgaven din Tilsendt materiell og undervisningsplan som et supplement til bøkene  Lærer med pedagogisk og yrkesfaglig bakgrunn hjelper deg frem til eksamen Vi følger læreplan og kompetansemålene i faget, BUA3102. Eksamensmulighet to ganger i året - juni og november Pensum: Bøker kommer utenom og må kjøpes i bokhandel - pensumslise på portal etter påmelding. Du kan bestille bøkene på www.ark.no eller kjøpe de i din bokhandel. Finansiering: Norsk Fagutdanning er godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse for utdanning. Søknad sendes elektronisk til Lånekassen på www.lanekassen.no. Er du medlem i en fagorganisasjon, vil de fleste ha stipendordninger du kan søke på.  [-]
Les mer
Klasserom + nettkurs 84 timer 23 500 kr
Fagbrevskurs - teoristøttet undervisning for teorieksamen. Du får nødvendig kompetanse til å avlegge den teoretiske prøven for fagbrevet på anleggsmaskinfører. [+]
Hvorfor skal du delta på kurset?  Ved å delta på eksamensforberedene kurs hos Norsk Fagutdanning vil du gjennomføre teoretisk eksamen som praksiskandidat før oppmelding til fagprøven.   Gjennomføring: 6 samlinger lørdag og søndag kl 9.00-16.00 84 timer undervisning Veien videre etter kurset...  Når teoretisk eksamen er bestått må den enkelte dokumentere minimum fem års relevant arbeidserfaring ved oppmelding til fagprøven. Det er Fagopplæringskontoret i fylket du bor i som vurderer praksis og arrangerer fagprøven. Bestått fagprøve fører frem til fagbrev. Krav: Minoritetsspråklige må ha norskferdigheter skriftlig og muntlig på minimum B1-nivå.  Finanisering: Norsk Fagutdanning er godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse for utdanning. Søknad sendes elektronisk til Lånekassen på www.lanekassen.no. Er du medlem i en fagorganisasjon, vil de fleste ha stipendordninger du kan søke på.  [-]
Les mer
14 dager 21 500 kr
Fagbrevkurs -Teoristøttet undervisning. Kurset skal gi eleven et teoretiske grunnlag for å bestå eksamen før fagprøven i tømrerfaget kan avlegges. [+]
Hvorfor skal du delta på kurset?  Ved å delta på eksamensforberedene kurs hos Norsk Fagutdanning vil du gjennomføre teoretisk eksamen som praksiskandidat før oppmelding til fagprøven.   Gjennomføring: 6 samlinger lørdag og søndag kl 9.00-15.00 84 timer undervisning Veien videre etter kurset...  Når teoretisk eksamen er bestått må den enkelte dokumentere minimum fem års relevant arbeidserfaring ved oppmelding til fagprøven. Det er Fagopplæringskontoret i fylket du bor i som vurderer praksis og arrangerer fagprøven. Bestått fagprøve fører frem til fagbrev.   Finanisering: Norsk Fagutdanning er godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse for utdanning. Søknad sendes elektronisk til Lånekassen på www.lanekassen.no. Er du medlem i en fagorganisasjon, vil de fleste ha stipendordninger du kan søke på.  [-]
Les mer
Klasserom + nettkurs Trollåsen 112 timer 22 500 kr
01 Oct
Teorikurs for fagbrev for Barne- og ungdomsarbeider. [+]
Hvorfor skal du delta på kurset?  Ved å delta på eksamensforberedene kurs hos Norsk Fagutdanning vil du forberede deg til å avlegge den teoretisk tverrfaglige eksamenen som praksiskandidat. Dette må fullføres før oppmelding til fagprøven.    Fagkode: BUA3102   Gjennomføring: 6 samlinger fordelt på enkeltdager eller dobbeldager i helg. Vi benytter ZOOM og TEAMS for de virtuelle samlingene. Noen steder i landet gjennomført fysiske samlinger i tillegg til de virtuelle samlingene. Kveldsamlinger benyttes stort sett i ukedager og fysiske på dagtid for helgesamlinger.  Veien videre etter kurset:  Når teoretisk eksamen er bestått og den enkelte kan dokumentere minimum fem års relevant arbeidserfaring, kan kandidaten da melde seg opp til selve fagprøven. Det er Fagopplæringskontoret i fylket du bor i som vurderer praksis og arrangerer fagprøven. Bestått fagprøve fører frem til fagbrev. Krav: Du må kunne lese og skrive på Norsk (eksamen er på Norsk, du bør ha norsk kunnskap tilsvarende B1) Finanisering: Kurset er godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse for utdanning. Søknad sendes elektronisk til Lånekassen på www.lanekassen.no. Er du medlem i en fagorganisasjon, vil de fleste ha stipendordninger du kan søke på.  [-]
Les mer
Klasserom + nettkurs Trollåsen Stavanger Og 1 annet sted 6 timer 22 500 kr
08 Oct
10 Oct
29 Oct
Teorikurs for fagbrev Helsefagarbeider- samlingsbasert - virtuelt og fysisk [+]
Hvorfor skal du delta på kurset?  Norge trenger helsefagarbeidere. Prognoser viser at vi har behov for ca 40.000 nye helsefagarbeidere de neste 10 årene. Kurset gir teoretisk grunnlag for å avlegge tverrfaglig eksamen i helsefagarbeiderfaget.  Hvilke fordeler gir kurset deg? Bidrar til å øke din kompetanse innenfor helsefag. Høyere lønn. Fast stilling Sikker arbeidsplass Muligheter for videreutdanning Gjennomføring: -Våre forelesere er alle sykepleiere med lang fartstid innenfor helse og omsorg og med lang undervisningserfaring i helsefag. 6 samlinger totalt klasseromsundervisning via TEAMS. 2 timer individuell veiledning i eksamensbesvarelse før gjennomføring av eksamen.  Veien videre etter kurset...  Når teoretisk eksamen er bestått og den enkelte kan dokumentere minimum fem års relevant arbeidserfaring, kan kandidaten da melde seg opp til selve fagprøven. Det er Fagopplæringskontoret i fylket du bor i som vurderer praksis og arrangerer fagprøven. Bestått fagprøve fører frem til fagbrev. Eksamensavgift og fagprøveavgift kommer utenom kursprisen Bokpakke:I kurset er det anbefalt å bruke bokpakken iPRAKSIS fra Ascehoug som består av Helsefremmende arbeid 1 og 2, Kommunikasjon og Samhandling, Yrkesutøvelse og håndbok for helsefagarbeidere. NB!Bokpakke er ikke inkl i kursprisen og kommer utenom.  Se vedlagte lenke: https://nettbutikk.undervisning.aschehoug.no/laremiddel/helsearbeiderfag-og-handbok-ipraksis-vg2-vg3   Krav: Minoritetsspråklige bør ha norskferdigheter skriftlig og muntlig på minimum B1-nivå. Finanisering: Kurset er godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse for utdanning. Søknad sendes elektronisk til Lånekassen på www.lanekassen.no. Er du medlem i en fagorganisasjon, vil de fleste ha stipendordninger du kan søke på.  [-]
Les mer