Økonomikurs
Du har valgt: Finans
Nullstill
Filter
Ferdig

-

3 treff i Finans
 

Oslo 4 timer 2 900 kr
17 Nov
Lurer du på hvilke type kostnader man kan få fradrag for ved skattefunnprosjekter og hvilke som inngår ved offentlig støtte fra Innovasjon Norge? [+]
Skattefunn og offentlig støtte Lurer du på hvilke type kostnader man kan få fradrag for ved skattefunnprosjekter og hvilke som inngår ved offentlig støtte fra Innovasjon Norge? Synes du det er vanskelig å sette opp prosjektregnskap som tilfredsstiller kravene?   Få bedre oversikt over støtteordningene Det er flere skattefunn og Innovasjon Norge-prosjekter nå enn noensinne. Mange sliter med å få oversikt over regelverket for å kunne utnytte sitt fulle potensial tilknyttet de ulike støtteordningene. I dette kurset får du vite hvordan du skal forholde deg til regelverket.   Vi ser nærmere på skatteetatens retningslinjer for kostnader knyttet til skattefunnprosjekter og rammene for kostnader som kan inngå ved støtte fra Innovasjon Norge. Hvem kan søke om skattefunn og støtte fra Innovasjon Norge? Hva er rammene for støtteordningene? I et praktisk case gjennomgår vi hvordan et prosjektregnskap settes opp, samt dokumentasjonskrav. Innhold Hvilke kostnader kan man få fradrag/finansiering for? Hvordan sette opp prosjektregnskap? Dokumenteringskrav Hvem kan søke om skattefunn og offentlig støtte? Hva er rammene for skattefunn og utvalgte Innovasjon Norge-prosjekter? Gjennomgang av praktiske case   Kursholder(e) Mette Alfstad Johansen   Autorisasjon 2 timer under fagområdet Skatt/avgift 2 timer under fagområdet Finansregnskap   [-]
Les mer
2 år
På forespørsel
For deg som kan tenkje deg å arbeide som aktuar, er dette det rette studieprogrammet. Her får du ei innføring i teori og teknikkar innanfor forsikringsmatematikk. [+]
  For deg som kan tenkje deg å arbeide som aktuar, er dette det rette studieprogrammet. Her får du ei innføring i teori og teknikkar innanfor forsikringsmatematikk. Det norske regelverket for forsikringsnæringa krev at alle livs- og skadeforsikringsselskap skal ha ein ansvarshavande aktuar som skal passe på at premiar og forsikringstekniske avsetjingar har eit forsvarleg nivå. Blant arbeidsoppgåvene til aktuaren kjem også oppfølging av dei finansielle plasseringane til selskapet. For å bli ansvarshavande aktuar trengst det aktuarkompetanse, noko du får ved å ta dette studiet. Oppbygging av studiet Masterprogrammet i finansteori og forsikringsmatematikk omfattar: 1) Eit sjølvstendig vitskapleg arbeid (masteroppgåve) med eit omfang på 60 sp. (Ein kan også få korte oppgåver med eit omfang på 30 sp, spesialpensumet blir da auka med 30 sp.) 2) Emne/spesialpensum på 60 sp (90 sp ved kort oppgåve) utarbeidd i samråd med rettleiaren Masteroppgåve I samråd med rettleiaren vel du ei masteroppgåve som svarer til 60 sp. (Dersom du vil ha ei oppgåve på 30 sp, blir oppgåva først gitt etter at alle kursa er tekne, og oppgåva må skrivast som eit fulltidsstudium i slutten av mastergradsstudiet.) Oppgåva er eit forskingsbasert arbeid som gir deg innsikt i matematisk metodikk og bruk av matematiske metodar i ulike samanhengar. Temaet for oppgåva er avhengig av forskingsinteressene til rettleiaren. Metode Masterprogrammet skal gi innsikt i statistisk metodikk og statistiske metodar. Emnet for oppgåva er avgjerande for metoden du nyttar deg av. Yrkesvegar Det har lenge vore eit merkbart underskot på aktuarar i landet, og forsikringsselskapa tilbyr interessante arbeidsoppgåver med gode vilkår. Innanfor finans utanom forsikring er moglege arbeidsfelt porteføljeforvalting/overvaking og prissetjing av finansielle derivat, her også innanfor energisektoren. Studiet gir aktuarkompetanse for arbeid i Noreg. Krava til aktuarkompetanse for arbeid i EU er for tida til drøfting. [-]
Les mer
3 år
På forespørsel
Studiet gir solide kunnskaper i økonomi og finans i tillegg til et godt grunnlag i matematikk og statistikk. [+]
Studiet gir solide kunnskaper i økonomi og finans i tillegg til et godt grunnlag i matematikk og statistikk. Aktuelle arbeidsplasser er i privat næringsliv, f.eks. innen bank og forsikring, og i industri med forsknings- og utviklingsavdelinger.   Studiet gir grunnlag for å undervise i matematikk i grunnskole og videregående skole og i økonomi i videregående skole når det kombineres med praktisk-pedagogisk utdanning (PPU).   Studiet kvalifiserer for videre studier i matematikk og økonomi og gir også et godt grunnlag for videre studier i finans. Det kvalifiserer for opptak til masterprogram i økonomi og administrasjon – siviløkonom. Sammen med PPU kvalifiserer det også for opptak til masterprogrammet i matematikkdidaktikk.   Innhold:   1. Studieår  Kalkulus 1 (10) Finansregnskap med analyse (10) Samfunnsvitenskapelig metode (5) Økonomisk tenkning og etikk (5) Kalkulus 2 (10) Statistikk 1 (10) Kostnads- og inntektsanalyse (10)   2. Studieår Organisasjon og ledelse (7,5) Markedsføring (7,5) Makroøkonomi (7,5) Mikroøkonomi (7,5) Statistikk 2 ( 10) Modellering og differensiallikninger 1 (10) Rettslære (5) Organisasjon og ledelse (5) 3. Studieår Beregningsorientert matematikk (10) Lineær algebra (10) Finansiering og investering (10) Derviater og risikostyring (7,5) Corporative Finance (7,5) Stokastiske prosesser og finans (15)       [-]
Les mer

Lukk Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies).
Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.
;