Offshore-kurs
Du har valgt: Flensearbeid
Nullstill
Filter
Ferdig

-

Nettkurs 4 timer 3 500 kr
Repetisjonskurs Flensearbeid NS-EN 1591-4 [+]
KURS I FLENSEARBEID, NS-EN 1591-4 kNm Hydraulikk tilbyr modulbasert opplæring av personell i henhold til NS-EN 1591-4  (tidligere Norsk Olje og Gass og OLF retningslinje 118). Denne standarden tar for seg kvalifisering av kompetanse hos personell som monterer skrueforbindelser på trykkpåkjente systemer i kritiske anvendelser. Kurset øker kompetansen og gir grunnleggende kunnskaper innen forberedelse, planlegging, utførelse og dokumentering av arbeid med boltetrekking av flenseforbindelser på trykksatte systemer Her får utførende personell testet sine ferdigheter under kontrollerte forhold og under kyndig opplæring. Kurset inneholder en kombinasjon av teori og praksis. Standarden inneholder følgende tabeller:*Tabell 1: Foundation level training matrix.*Tabell 2: Training matrix for hydraulic tension tightening.*Tabell 3: Training matrix for hydraulic torque tightening.Tabell 4: Training matrix for heat exchangers and pressure vessels.Tabell 5: Training matrix for flanges made of brittle materials.*Tabell 6: Training matrix for bolt load determination after assembly.*Tabell 7: Training matrix for compact flanges.*Tabell 8: Training matrix for clamp connectors*Tabell 9: Training matrix for special connector/flangesTabell 10: Training matrix for small bore tubing connectorsTabell 11: Training matrix for responsible engineer*kNm Hydraulikk tilbyr kurs i alle modeuler merket med stjerne.Kurset inneholder også tilegg til standarden som går på selskapsrelaterte krav og prosedyrer.     Gyldighet:Kurset har en gyldighet på 5 år. [-]
Les mer
Stavanger Bergen 4 dager 13 000 kr
21 Oct
28 Oct
28 Oct
KURS HVER UKE - FLENSEARBEID iht. NS EN 1591-4. Hytorc Norge er ledende innen kurs i flensearbeid. Kort avstand fra flyplassen. [+]
FLENSEKURS AVHOLDES HVER UKE! NS EN 1591-4  Kursinnhold begrenses ikke til målene i tabellene. Pedagogiske vurderinger kommer i tillegg, samt eventuelle presiseringer i aktuelle styrende dokumentasjon fra operatørselskaper.Kurset starter kl. 10.00 på første dag og kl 08:00 de neste tre dagene.Består av både klasseromsundervisning og praktiske oppgaver.Kurset avsluttes med en teoretisk og praktisk eksamen med sensor.Timeplanen dekker følgende tabeller i EN1591-4:2013 :1, 2, 3, 6, 7, 8 og 9. Note: De som har eksisterende kurs i flensearbeid (med varighet 4 år) i henhold til tidligere krav, skal ta en teoretisk og praktisk test (Repetisjon iht EN1591-4) innen tidsfrist utløper, eller et nytt kurs (EN 1591-4)   Formålet med opplæringen er å gi deltakerne grunnleggende kunnskaper om: ASME,MMS og API-flenser, kompaktflenser (flere typer, NORSOK L-005), boltede mannlokk og klammerforbindelser (type Grayloc). Pakninger, tetteringer og hvordan disse skal behandles. Bolter og smøremiddel. Arbeidsprosedyrer for demontering og montering av pakninger og bolter samt forspenning/trekking av bolter i flenser ved montasje. Verktøy som benyttes i forbindelse med forspenning av bolter: Hydraulisk vriverktøy, Hydraulisk strekkverktøy og Momentnøkler Hjelpeverktøy i forbindelse med splitting og retting av flensede forbindelser. Gjennomgang og forståelse av Trekketabeller. Finne relevant informasjon på rørspesifikasjon (Pipe Class Sheet) (flenstype, pakninger og bolter) (Skal testes både teoretisk og praktisk)Hovedmål med kurset er å gi nødvendig kompetanse, både kunnskaper og ferdigheter til utførende ansvarlig person som skal demontere,montere og forspenne bolter iht. EN 1591-4 kapittel 8.     ANDRE KURS I VÅRT KONSEPT: 1-dags Resertifisering i flensearbeid iht. NS EN 1591-4 Begrenset kurs i flensearbeid med bruk av manuelt og hydraulisk momentverktøy. Brukerkurs, HMS og riktig bruk av verktøy. Prosedyrer o.l Kurs i bruk av manuell momentnøkkel. Kundetilpassede kurs. Vi syr sammen kurs etter kundens ønsker. [-]
Les mer
Stavanger Bergen 1 dag 4 000 kr
25 Oct
01 Nov
01 Nov
KURS HVER ENESTE UKE - RESERTIFISERING FLENSEARBEID iht. NS EN 1591-4. Hytorc Norge er ledende innen kurs i flensearbeid. Kort avstand fra flyplassen. [+]
RESERTIFISERING HVER ENESTE UKE! Repetisjonskurset er mye mer omfattende enn tidligere.Kurset starter presis kl. 08.00 og varer ca til kl.16.00 og avsluttes med en praktisk eksamen med sensor. Etter bestått eksamen må repetisjonskurs tas innen 5 år.Resertifiseringen holdes hver uke i Stavanger, og annenhver uke i Bergen.1) REPETISJONI klasserommet gjennomgås de grunnleggende kunnskapene som:planlegging og forberedelse av arbeidet, demontering, rengjøring og inspeksjon,montering av pakninger, oppretting, tiltrekking av flenser, dokumentering og etterkontroll.ASME RTJ, ASME RF/FF, API, NCF5 Compaktflens og Klammer har hver sin modul.2) EKSAMENBåde teoretisk eksamen og praktisk eksamen med sensor må bestås.Trenger du mer informasjon er det bare å ta kontakt med oss på51715400 (tastevalg 2) eller les mer på www.hytorc.no     [-]
Les mer
Stavanger 4 dager 13 000 kr
4 DAGERS KURS I FLENSEARBEID PÅ ENGELSK [+]
NS EN 1591-4 Course content is not limited to the goals in the tables. Educational assessments are also included, as well as any clarifications in relevant governing documentation from operating companies. The course starts at 10am on the first day and 8am on the next three days. Consists of both classroom teaching and practical assignments. The course concludes with a theoretical and practical exam with an examiner. The schedule covers the following tables in NS EN1591-4: 2013: 1, 2, 3, 6, 7, 8 and 9. Note: Those who have existing courses in flange work (with a duration of 4 years) according to previous requirements, must take a theoretical and practical test (Refresher according to NS EN1591-4) within the deadline, or a new course acc. to NS EN 1591-4. [-]
Les mer
3 000 kr
FLENSEARBEID RESERTIFISERING ihht NS EN 1591-4 (1 dag.) Erstatter tidligere NOG OLF 118 [+]
Repetisjonskurset er et heldagskurs Påmelding / kursdatoer https://www.trainingportal.no/mintra/courses/1/20157/no/flensearbeid-1-dag-resertifisering-ns-en-1591-4 Det blir gjennomgått følgende: De blir gitt teoretisk repetisjon av følgende grunnleggende kunnskaper: Planlegging og forberedelse av arbeidet, Demontering av forbindelser, Rengjøring og inspeksjon av tettningsflater, Montering av pakninger, Oppretting, Tiltrekking av forbindelser, Dokumentering og etterkontroll. ASME RTJ, ASME RF/FF, API, NCF5 Compaktflens og Klammer har hver sin modul.EKSAMENTeoretisk og praktisk eksamen med sensor må bestås.   Etter bestått eksamen må repetisjonskurs tas innen 5 år. [-]
Les mer
3 dager 12 500 kr
Kurs i flensearbeid i henhold til NS-EN 1591-4, tidligere OLF retningslinjer 118. [+]
KURS I FLENSEARBEID, NS-EN 1591-4 kNm Hydraulikk tilbyr modulbasert opplæring av personell i henhold til NS-EN 1591-4  (tidligere Norsk Olje og Gass og OLF retningslinje 118). Denne standarden tar for seg kvalifisering av kompetanse hos personell som monterer skrueforbindelser på trykkpåkjente systemer i kritiske anvendelser. Kurset øker kompetansen og gir grunnleggende kunnskaper innen forberedelse, planlegging, utførelse og dokumentering av arbeid med boltetrekking av flenseforbindelser på trykksatte systemer Her får utførende personell testet sine ferdigheter under kontrollerte forhold og under kyndig opplæring. Kurset inneholder en kombinasjon av teori og praksis. Standarden inneholder følgende tabeller:*Tabell 1: Foundation level training matrix.*Tabell 2: Training matrix for hydraulic tension tightening.*Tabell 3: Training matrix for hydraulic torque tightening.Tabell 4: Training matrix for heat exchangers and pressure vessels.Tabell 5: Training matrix for flanges made of brittle materials.*Tabell 6: Training matrix for bolt load determination after assembly.*Tabell 7: Training matrix for compact flanges.*Tabell 8: Training matrix for clamp connectors*Tabell 9: Training matrix for special connector/flangesTabell 10: Training matrix for small bore tubing connectorsTabell 11: Training matrix for responsible engineer*kNm Hydraulikk tilbyr kurs i alle modeuler merket med stjerne.Kurset inneholder også tilegg til standarden som går på selskapsrelaterte krav og prosedyrer.     Gyldighet:Kurset har en gyldighet på 5 år.   [-]
Les mer
4 dager 11 000 kr
Flensearbeid Grunnkurs - NS 1591 4 dager. [+]
Opplæringsprogram - Flensetrekking Påmelding / kursdatoer https://www.trainingportal.no/mintra/courses/1/20301/no/flensearbeid-4-dagers-grunnkurs-ns-en-1591-4 Målsetting med kurset Hensikten med kurset er å gi deltagerne nødvendig kompetanse som utførende fagperson for demontering, montering og forspenning av bolter i henhold til NS-EN 1591-4:2013, kapittel 8. Praktisk informasjon Kurset går over 4 dager og består av klasseromsundervisning og praktiske oppgaver der hydrauliske vri- og strekkverktøy, samt momentnøkkel blir gjennomgått.  Kurset avsluttes med en teoretisk og praktisk eksamen med sensor. Kursets innhold Kurset tar for seg emnene som angitt i følgende NS-EN1591-4:2013 matriser: 1, 2, 3, 6, 7, 8 og 9. Hovedtemaer under opplæringen • Hva skjer når du tiltrekker bolter og muttere • Pakninger / tetningsringer – Typer og applikasjoner og installasjon • Tetningsflater / overflateruhet • Rett montering/demontering av flensforbindelser • Friksjon og bruk av smøremiddel på bolter og mutter • Sikker bolt last verdi for bolten • Viktigheten av den gjenværende boltelasten • Metoder for bolteopptrekking • Manuelt vri-verktøy • Hydrauliske muttertrekkere • Hydraulisk strekkverktøy • Typer flenser • Rør-detaljer • Prosedyrer og rapportering • Skjeve forbindelser (ikke-parallelle flenser) [-]
Les mer
Porsgrunn 1 dag 3 700 kr
07 Nov
05 Dec
Flensekurs Resertifisering iht NS EN 1591-4 [+]
Våre kursholdere har mange års praktisk erfaring: Våre kursholdere har lang erfaring fra fagfeltet og har avholdt kurs de siste de siste 15 årene.   Hovedmål med opplæringstiltaket er å gi personell grunnleggende kunnskaper om forberedelse, planlegging, utførelse og dokumentering av arbeid med flensmontasje med boltetrekking av flenseforbindelser på høytrykks- og hydrokarbonførende prosessystemer. Kontrollert tiltrekking av flenser, riktig valg av verktøy, pakninger, bolter og smøremidler er avgjørende for å unngå ulykker og tap av verdier på trykksatte anlegg.   Opplæring i flenseforbindelser er i samsvar med NS-EN 1591, inneholder følgende hovedpunkter: • Generelle forholdsregler for helse og sikkerhet ved arbeid på flense forbindelser. • Vanlige årsaker til feil i pakninger i flense forbindelser. • Lagring, håndtering, forberedning og plassering av pakninger. • Sikker demontering av flense forbindelser. • Forberedning av tetningsoverflaten. • Identifisering av feil og mangler. • Sammenstilling av flensoverflatene med likt mellomrom mellom flatene. • Viktigheten av smurning og hvor det skal smøres. • Boltetrekkemønster og viktigheten av mønsteret. • Manuell momenttiltrekking. • Trygg bruk og håndtering av hydraulisk momentverktøy • Bekrefte at en flenseforbindelse kan operere i produksjonen.   Ved bestått eksamen er man sertifisert til å jobbe med flenseforbindelser.   Kurset tilpasses dere: Vi kan selvsagt skreddersy kurs som passer din bedrift. Kontakt oss for tilbud om bedriftsinternt kurs om våre kursdatoer ikke passer deg og din bedrift.   Kundene gir kurset meget god score: Kurset får meget gode tilbakemeldinger. Kurset har i det siste blitt holdt for kompetansebedrifter rundt om i Norge og får meget god score hos kursdeltakerne.   Begrenset med plass - meld deg på nå!     [-]
Les mer
Porsgrunn 4 dager 12 700 kr
04 Nov
02 Dec
Grunnleggende kunnskaper om forberedelse, planlegging, utførelse og dokumentering av arbeid med flens montasje med bolt trekking av flense forbindelser. [+]
HKS sine kursholdere har mange års praktisk erfaring: Våre kursholdere har lang erfaring fra fagfeltet og har avholdt kurs de siste de siste 15 årene.   Hovedmål med opplæringstiltaket er å gi personell grunnleggende kunnskaper om forberedelse, planlegging, utførelse og dokumentering av arbeid med flensmontasje med boltetrekking av flenseforbindelser på høytrykks- og hydrokarbonførende prosessystemer. Kontrollert tiltrekking av flenser, riktig valg av verktøy, pakninger, bolter og smøremidler er avgjørende for å unngå ulykker og tap av verdier på trykksatte anlegg.   Opplæring i flense forbindelser er i samsvar med NS-EN 1591, inneholder følgende hovedpunkter: • Generelle forholdsregler for helse og sikkerhet ved arbeid på flense forbindelser. • Vanlige årsaker til feil i pakninger i flense forbindelser. • Lagring, håndtering, forberedning og plassering av pakninger. • Sikker demontering av flense forbindelser. • Forberedning av tetningsoverflaten. • Identifisering av feil og mangler. • Sammenstilling av flensoverflatene med likt mellomrom mellom flatene. • Viktigheten av smurning og hvor det skal smøres. • Boltetrekkemønster og viktigheten av mønsteret. • Manuell momenttiltrekking. • Trygg bruk og håndtering av hydraulisk momentverktøy • Bekrefte at en flenseforbindelse kan operere i produksjonen.   Ved bestått eksamen er man sertifisert til å jobbe med flenseforbindelser.   Kurset tilpasses dere: Vi kan selvsagt skreddersy kurs som passer din bedrift. Kontakt oss for tilbud om bedriftsinternt kurs om våre kursdatoer ikke passer deg og din bedrift.   Kundene gir kurset meget god score: Kurset får meget gode tilbakemeldinger. Kurset har i det siste blitt holdt for kompetansebedrifter flere steder i Norge og får gjennomgående meget god score hos kursdeltakerne.   Begrenset med plass - meld deg på nå!   Målgruppe Alle som skal lede eller gjøre selvstendig arbeid (utførende fagperson) på flenseforbindelser i rørsystem skal ha gjennomgått en grunnleggende opplæring på flensearbeid som omfatter de typer flenseforbindelser som finnes på anlegget. [-]
Les mer

Lukk Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies).
Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.