Kurs: ”Det er den draumen me ber på.”
Kjersti Wold