Natur- og realfag
Fysikk
Du har valgt: Sør-Trøndelag
Nullstill
Filter
Ferdig

-

2 treff ( i Sør-Trøndelag ) i Fysikk
 

Nettkurs 140 timer 8 200 kr
Fysikk 2 er et programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram fra programområdet realfag. Faget gir 1 realfagspoeng. [+]
Fysikk 2 er et programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram fra programområdet realfag. Faget gir 1 realfagspoeng. Om faget Fysikk 2 er mer teoretisk og matematisk orientert enn Fysikk 1.  Faget har tre hovedområder: Klassisk mekanikk, elektromagnetisme og kvantefysikk. I mekanikken utvides den rettlinjede bevegelsen i Fysikk 1 til kastbevegelse, bevegelse på skråplan, sirkelbevegelse og bevegelse til objekter i verdensrommet under påvirkning av gravitasjonskrefter. Som en anvendelse av begrepet bevegelsesmengde studeres kollisjoner mellom to gjenstander. Det er også en kortfattet kvalitativ omtale av relativitetsteorien. I elektromagnetismen behandles elektriske krefter og felter, magnetiske krefter og felter, og hvordan magnetiske felter kan skape en elektrisk spenning (induksjon). I kvantefysikk beskrives noen fenomener som ikke kan beskrives ved såkalt klassisk fysikk. Eksempler er fotoelektrisk effekt, røntgenstråling, pardanning og Comptonstøt. Kurset er svært eksamensrettet, og tidligere eksamensoppgaver blir presentert med en gang. Fordi det er mye stoff på kort tid, må man regne med en god del hjemmearbeid for å kunne oppnå et godt resultat. Noen laboratorieforsøk som er aktuelle for muntlig eksamen er inkludert i kurset. Nettstudenter kan om ønskelig ta lab-kurs på en av Akademiets skoler. Forkunnskaper Det er nødvendig å ha tatt Fysikk 1 og Matematikk R1 (alternativt Matematikk S1 og S2). Det er en fordel å ha tatt Matematikk R2 eller å ta dette faget samtidig med Fysikk 2. Omfang og støtte i Lånekassen Fysikk 2 utgjør 140 årstimer, dette tilsvarer 33% studiebelastning i Lånekassen dersom du tar faget over ett semester. Du må minimum ha 50% studiebelastning pr. semester for å være støtteberettiget i Lånekassen. Eksamen og fagkoder Du må melde deg opp både til skriftlig og muntlig-praktisk eksamen. REA3005 er fagkoden du skal bruke når du melder deg opp til skriftlig eksamen. Fagkoden til muntlig-praktisk er REA3006. Begge påmeldinger skjer på Privatistweb. Skriftlig eksamen er sentralgitt, som betyr at eksamensdatoen settes av Utdanningsdirektoratet. Muntlig-praktisk eksamen er lokalgitt, som betyr at dato for eksamen settes av ditt eksamenskontor. [-]
Les mer
Nettkurs 140 timer 7 900 kr
Fysikk 1 er et programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram fra programområdet realfag. Faget gir 0,5 realfagspoeng. Du kan bygge videre med Fysikk 2 for å oppnå ... [+]
Fysikk 1 er et programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram fra programområdet realfag. Faget gir 0,5 realfagspoeng. Du kan bygge videre med Fysikk 2 for å oppnå full fordypning i programfaget. Om fagetProgramfaget fysikk skal bidra til forståelse av natur, teknologi og fenomener i dagliglivet. Det gir grunnlag for å bruke fagkunnskap i ulike sammenhenger, fra praktiske situasjoner i hverdagen til avgjørelser som påvirker samfunnsliv, natur og miljø. Programfaget fysikk gir innføring i fysikkens begreper, symboler og språk, og knytter teori og beregninger til observasjoner og praktisk laboratoriearbeid. Forsøk og øvinger er en naturlig del av faget. Sentrale emner er: atom- og kjernefysikk, elektrisitetslære, lys og bevegelse. Det er en fordel å jobbe parallelt med matematikk R1. ForkunnskaperNaturfag og matematikk fra Vg1. Deler av pensum i Fysikk 1 bygger på kunnskaper fra Matematikk 1T. Omfang og støtte i LånekassenFysikk 1 utgjør 140 årstimer, dette tilsvarer 33% studiebelastning i Lånekassen dersom du tar faget over ett semester. Du må minimum ha 50% studiebelastning pr. semester for å være støtteberettiget i Lånekassen. EksamenEksamensformen er muntlig-praktisk. Eksamen er lokalgitt, som betyr at dato for eksamen settes av ditt eksamenskontor. FagkoderREA3004 er fagkoden du skal bruke når du melder deg opp til privatisteksamen på Privatistweb. [-]
Les mer