Offshore-kurs
Gassmåling
Telemark
Du har valgt: Skien
Nullstill
Filter
Ferdig

-

Porsgrunn 2 dager 10 300 kr
08 May
19 Jun
18 Sep
Sertifisering for arbeid i eller på tanker, rom og rørledninger som inneholder brannfarlige eller helsefarlige stoffer. [+]
Våre kursholdere har mange års praktisk erfaring: Vår kursholdere har lang erfaring fra fagfeltet og har avholdt kurs siste de siste 25 årene.   Formål   Etter kurset skal deltakerne: kjenne forskrifter, regelverk og retningslinjer for arbeids- og entringstillatelser i områder med brann- og helsefarlige produkt virkemåter og begrensninger for sensorere som måler brennbare gasser, oksygen og helsefarlige gasser kunne metoder for gassfriing og rengjøring av anlegg   Innhold   regelverk for godkjenning av gasskontrollør betjening av bærbare gassmåleinstrument til bruk ved gassmålinger for HC og O2 kontroll og vedlikeholdsrutiner for instrumentene brann- og eksplosjonsteori måleskalaen %LEL sensorenes virkemåte normer for forurensning i atmosfæren risikofylt og ikke risikofylt entring fremgangsmåte ved inertisering ved bruk av N2; samt lufting for sikker entring relevante prosedyrer og instrukser varsling og kommunikasjon samt praktisk bruk av radio handlingsmønster ved uønskede hendelser og stans av arbeidet teoretiske og praktiske gruppeoppgaver (tester gjøres i vårt prosessanlegg i vår 10” container)   Studieform og avsluttende prøve   Kurset avsluttes med en skriftlig sluttest   Kurset tilpasses dere: Vi kan selvsagt skreddersy kurs som passer din bedrift. Kontakt oss for tilbud om bedriftsinternt kurs om våre kursdatoer ikke passer deg og din bedrift.   Kundene gir kurset meget god score: Kurset får meget gode tilbakemeldinger. Kurset har i det siste blitt holdt for kompetansebedrifter i Norge og får meget god score hos kursdeltakerne.   Begrenset med plass - meld deg på nå! [-]
Les mer
Porsgrunn 3 dager 14 450 kr
08 May
19 Jun
18 Sep
Sertifisering for arbeid i eller på tanker, rom og rørledninger som inneholder brannfarlige eller helsefarlige stoffer. [+]
Våre kursholdere har mange års praktisk erfaring: Våre kursholdere har lang erfaring fra fagfeltet og har avholdt kurs de siste de siste 25 årene.   Innhold Myndighetskrav for bruk av arbeidstillatelse ved utførelse av arbeid på hydrokarbonførende systemer. Kompetansekrav ved utførelse av førstegangs gassmålinger før vedlikehold Gjennomgang av Sikkerhetsdatablad (fysiske og kjemiske begrep) Brann- og eksplosjonsteori med demonstrasjoner  Måleprinsipp, virkemåte og begrensninger for sensorer for brennbare gasser, oksygen og helsefarlige stoff Gjennomgang av Arbeidstilsynets Forskrift 703 §29 med veiledning Betjening og bruk av gassmålingsinstrumenter Gassfriingsprinsipp av hydrokarbonførende system med bruk av nitrogen (N2) Farer ved eksponering av Hydrogensulfid og Benzen, samt kombinasjonspåvirkninger Forberedelser før entring av tanker og beholdere med vurdering av hvilket behov for sikkerhetsutstyr som trengs. Risikoanalyse og bruken av slikt verktøy Klargjøring av separator for entring med bruk av prosedyre og P&ID skjema med div. gassmålinger Skriftlig sluttest   Gruppeoppgaver: Bruke spylingsplan for N2, avstengingsplan og blindingsplan iht prosedyre for klargjøring før og etter vedlikehold. Gassfriing: Praktiske oppgaver og gassmålinger i vårt mobile prosessanlegg iht planer fra gruppeoppgaven over (AT, SJA, før jobb samtale osv)   Kurset tilpasses dere: Vi skreddersyr gjerne kurs som passer din bedrift. Kontakt oss for tilbud om bedriftsinternt kurs om våre kursdatoer ikke passer deg og din bedrift, og om ønskelig kan kurs kjøres hos dere.   Kurset får meget gode tilbakemeldinger. Kurset har i det siste blitt holdt for kompetansebedrifter i Norge og får meget god score hos kursdeltakerne. Kursene fylles raskt opp – så vær tidlig ute med påmeldingen!   Begrenset med plass - meld deg på nå! [-]
Les mer