Prosjekt
Du har valgt: Generell prosjektstyring
Nullstill
Filter
Ferdig

-

Stockholm Jönköping 3 dager 15 900 SEK
12 Oct
12 Oct
26 Oct
Kursen ger dig kunskaper, metoder & verktyg för att planera & driva projekt effektivt & ha koll på tidplanen och riskerna i projektet. [+]
Denna praktiskt inriktade projektledarutbildning är fokuserad på det som är nyckeln till ett lyckat projekt – en genomarbetad och strukturerad planering. Utbildningen ger dig kunskaper, metoder och verktyg för att planera och driva projekt effektivt och ha koll på tidplanen och riskerna i projektet. Vi går även igenom hur lagda planer ska följas upp och avslutas. Efter kursen har du olika verktyg för att lyckas med ditt projekt på bästa sätt. Materialet som används stödjer IPMA/PMI. Kursen genomförs både som traditionell utbildning och på distans. Utbildningens mål Att du som deltagare ska få: Kunskap om grundläggande terminologi inom projektledning Kunskap om resursfördelning, ansvarsroller samt riskhantering i projekt Förmåga att planera, genomföra och avsluta projekt Kunskap om projektets roll och funktion i en organisation Kunskap om vilka verktyg och tekniker som kan finnas för att öka chansen för framgångsrika projekt Kunskap om vikten av kommunikation mellan, om och inom projektet Kunskap om praktisk tillämpning av projektledning   Kursinnehåll Planera Projekt Vad är projekt? Projektmodell Att definiera ett projekt – Kravspecifikation Projektdefinition Projektmål Aktiviteter WBS – leveranser Tidplaner GANT & PERT Riskanalys Projektorganisation Informationshantering Styrning Ändringshantering Projektgranskning Projektavslut Uppföljning av projekt Utbildningen använder sig av en generell projektmodell som används under hela kursen och som sedan kan användas fritt av deltagarna i sina kommande projekt. Upplägg Utbildningen inleds med ett teoretiskt avsnitt som belyser olika roller, aktiviteter och dokument som behövs för att ett projekt skall bli lyckat. Sedan följer flera avsnitt som innehåller både teoripass och praktiska övningar. Deltagarna kommer att delas in i grupper och arbeta med ett fiktivt projekt genom hela utbildningen. När kursen genomförs på distans är den anpassad för detta. Det innebär att upplägget ser lite annorlunda ut. Kontakta oss för mer information. [-]
Les mer