Alle kategorier
Du har valgt: Prosjekt
Nullstill
Filter
Ferdig

-

Mer enn 100 treff i Prosjekt
 

Nettbasert kurs 1 år 25 500 kr
Denne utdanningen gir deg kompetanse til å lede prosjektarbeid og sikre effektiv og profesjonell gjennomføring av et prosjekt i både små og store bedrifter. Dette er ... [+]
Denne utdanningen gir deg kompetanse til å lede prosjektarbeid og sikre effektiv og profesjonell gjennomføring av et prosjekt i både små og store bedrifter. Dette er kritisk og etterspurt kompetanse i næringslivet. Prosjektlederskolen er NOKUT-godkjent som fagskoleutdanning og gir 30 fagskolepoeng.   Du oppnår Nivå: Fagskoleutdanning Antall Fagskolepoeng 30 Program Prosjektlederskolen - 10F - 9 Krav til deg Krav til forkunnskaper/praksis Fullført videregående skole, fagbrev, eller erfaring i forbindelse med jobb, kurs, frivillig arbeid og verv innen ulike organisasjoner. Det anbefales at du har yrkeserfaring som arbeids- eller mellomleder. Krav til utstyr Det er nødvendig at du har tilgang til PC med programmene Microsoft Word og Excel. Andre kontorpakker som f.eks. OpenOffice kan også benyttes, men illustrasjoner og fremgangsmåter i studiemateriell vil da i enkelte tilfeller ikke stemme overens med programvaren. Opptakskrav Annet kompetansegrunnlag   Studietid Du kan bruke inntil 12 måneder på å gjennomføre dette studiet. Dersom du ser at du trenger lenger tid på å fullføre kan du søke om forlengelse. Hvis du søker om forlengelse før studietiden har gått ut koster det 350 kroner pr. måned. Hvis du søker om forlengelse etter at den ordinære studietiden har gått ut koster det først 500 kroner i oppstartsgebyr og så 350 kroner pr. måned. Du kan utvide din studietid ved å sende en søknad om forlengelse pr. e-post til studietid@nki.no Studiestart NKI Nettstudier har studiestart hver dag, hele året. Når vi har registrert din bestilling, mottar du passord til Nettskolen - og du er i gang! Antall innsendinger 18 Eksamen Eksamen Studiet har eksamener: Eksamen 1 (Eks.nr. 8016) er en skriftlig, individuell 4-timers hjemmeeksamen basert på fagene Kommunikasjon, Teamarbeid og Teamutvikling Eksamen 2 (Eks.nr. 8017) er en skriftlig, individuell 1 døgns hjemmeeksamen basert på fagene Prosjektledelse, Prosjektstyring og Prosjektøkonomi. Eksamen 2 forutsetter tilgang til PC, prosjektstyringsverktøyet Goal Director, Word, Excel og Internett. Begge eksamener arrangeres to ganger i året (vår og høst). Alle trykte og skriftlige hjelpemidler er tillatt.   All informasjon om eksamen. Priser og finansiering Pris kontant Pris 25 500,- Pris eksamen 1 eksamen á kr 1 750,- 1 eksamen á kr 1 950,- Studiemateriell Studiemateriell fåes kjøpt hos NKI Forlaget. Etter bestilling av nettstudiet får du en link til NKI Forlaget hvor du finner pensumlitteratur og tilbud om å kjøpe de bøkene du trenger. Lånekasse Godkjent for lån / stipend i lånekassen. Finansiering Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller annen betaler. Dette velger du i bestillingen. Tips til finansiering Du kan få støtte fra arbeidsgiver, NAV, fagforeninger eller søke om stipender. [-]
Les mer
3 dager 14 900 kr
En sertifisering som gir deg en innføring og innsikt i god praksis for porteføljestyring. [+]
Management of Portfolios, MoP®, er et rammeverk og en veiledning for styring av prosjekter og programmer i en portefølje. Veiledningen gir deg en rekke prinsipper, teknikker og anbefalinger knyttet til organisering, utvelgelse og prioritering av investeringer i en portefølje. Dette for at du fra et strategisk perspektiv skal kunne styre porteføljens innhold, kostnader, risiko, fremgang og hvilken innvirkning dette har på «business as usual» og organisasjonens strategiske mål. Sertifiseringen MoP Foundation gir deg en innføring i porteføljestyring med MoP. Du vil lære om metodens begreper, prinsipper, sykluser og porteføljestyringspraksiser. [-]
Les mer
1 semester 23 000 kr
Hensikten med kurset er å tilegne deltakerne nødvendig kunnskap om de begreper og metoder som benyttes for å fatte investeringsbeslutninger. [+]
Målgruppe Kurset passer for deltakere som allerede er deltakere i Executive MBA-programmet. Det legges vekt på økonomiske analyser innen prosjektering. Innhold Introduksjon - Plassering av kursets innhold i finansfaget. • Kontantstrømmer • Renteregning/Finansmatematikk • Beslutningskriterier (Nettonåverdi, Internrente, Payback m.m) • Risikobegrepet • Kapitalverdimodellen • Gjennomsnittlig kapitalkostnad • Markedseffisiens Læringsutbytte Etter endt kurs skal studentene: • Forstå investeringsanalysens plass i finansfaget. • Forstå hvorfor vi fokuserer på kontantstrømmer og ikke resultat. • Forstå hva størrelsen på en kontantstrøm betyr. • Forstå hva som menes med de ulike diskonteringsprinsippene i renteregningen/finansmatematikken. • Forstå hva som menes med diskonteringsrente/kapitalkostnad. • Forstå betydningen av, og forskjellene mellom, de ulike beslutningskriteriene for en investering. Herunder; Nettonåverdi, Internrente, Payback m.m. • Forstå hva som menes med rentens terminstruktur og terminrenter. • Forstå hva som ligger i begrepene total risiko, relevant risiko og irrelevant risiko. • Forstå innholdet i porteføljeteorien og dens betydning for det vi kaller diversifiseringsgevinster. • Forstå hva som menes med Beta samt å kunne tolke størrelsen på denne. • Forstå Kapitalverdimodellen (CAPM) og hvordan denne fremkommer. •  Forstå hva som menes med gjennomsnittlig kapitalkostnad (WACC) og når denne skal brukes.* • Forstå begrepet markedseffisiens. Ferdigheter Etter endt kurs skal studentene kunne: • Budsjettere kontantstrømmer, både etter egenkapitalmetoden og totalkapitalmetoden. • Anvende de ulike diskonteringsreglene (forrentnings-reglene) både ved hjelp av kalkulator og rentetabeller. • Anvende de ulike beslutningskriteriene på både aksjer og obligasjoner. • Kalkulere terminrenter. • Anvende porteføljeteorien på ulike investeringsalternativer. • Kalkulere Betaverdier. • Utlede Kapitalverdimodellen • Anvende Kapitalverdimodellen.* • Kalkulere gjennomsnittlig kapitalkostnad. [-]
Les mer
2 dager 17 950 kr
2-dagers instruktør-ledet kurs som fører frem til MOP Practitioner sertifisering. [+]
MoP®-kurs og -sertifisering | Sopra Steria Akademiet MoP (Management of Portfolios) er et rammeverk for porteføljestyring. Veiledningen inneholder et sett av prinsipper, teknikker og prosedyrer for å innføre porteføljestyring, og passer for senior ledere og praktikere som er ansvarlige for planlegging og implementering av porteføljer. Porteføljestyring Prosjekter og programmer brukes for å innføre større og mindre endringer. Det overordnede målet med å innføre endringer er å forbedre noe, gjerne den daglige driftsituasjonen. For at forbedringene skal være mest mulig effektive må de velges med omhu, slik at endringene støtter opp under den overordnede strategien eller visjonen. Porteføljestyring handler om å ha en rutine for å velge hvilke endringer man skal investere i for å oppnå de overordnede målene man jobber mot. God porteføljestyring vil føre til at man etablerer de riktige nye tjenestene, gjennomfører betydningsfulle og meningsfulle endringer og avvikler tjenester og rutiner som ikke lenger bidrar med verdi. Fordeler ved MOP Effektiv porteføljestyring innebærer fordeler for alle organisasjoner, enten de er store eller små og enten de tilhører offentlig eller privat sektor. Fordeler omfatter blant annet:- Oppnår de beste resultatene i forhold til den totale investeringen i endringsprogrammer og -prosjekter- Sikrer vellykket levering- Realiserer alle fordelene når det gjelder besparelser gjennom bedre effektivitet og bidrag til strategisk måloppnåelse på tvers av alle sektorer- Stiller til rådighet verktøy og teknikker som trengs for å identifisere og prioritere den overordnede investeringen MoP® Practitioner-kurs MoP® Practitioner-kurset er en detaljert gjennomgang av MoP, i hovedsak i form av øvelser og oppgaveløsning. Omfanget til pensum går ikke ut over det som er gjennomgått i MoP Foundation-kurset, men deltakerne øves i å tilpasse metoden til et gitt prosjekt beskrevet i et scenario.  Passer MoP Practitioner-kurset for meg? Etter kurset vil deltakerne være i stand til å tilpasse MoP på en effektiv måte, blant annet ved å kunne definere en god business case for portfolio management, planlegge implementasjonen, velge ut og tilpasse prinsipper, praksis og teknikker til formålet og evaluere dokumenter og rollebeskrivelser. Deltakerne vil også være forberedt til å bestå sertifiseringstesten som følger kurset. KursdokumentasjonOmfattende kursdokumentasjon vil bli utdelt ved kursets oppstart. For detaljert oversikt over pensum klikk her Praktisk informasjon Kurset varer i 2 dager. Undervisningen er på norsk, kursmateriell og eksamen er på engelsk. Eksamen varer i 3 timer. Eksamen på slutten av siste kursdag om ikke annet er avtalt. Det bør beregnes tid til selvstudium.   [-]
Les mer
13 500 kr
Make PRINCE2 Agile your next step after PRINCE2 Foundation! [+]
Adding Value Consulting (AVC)AVC is a leading ATO (Accredited Training Organization), which organizes courses in the Nordics, regarding the following leading practices; PRINCE2, PMP, IPMA, MSP, MoP, P3O, MoR, Managing Benefits, Change Management, ITIL, and many others.   AVC introduced PRINCE2 in Norway in 2006 and has since promoted the method's growth in the Nordic region.   Exciting news   From October 2016 the prerequisite for PRINCE2 Agile certification is lowered to PRINCE2 Foundation level!   Make PRINCE2 Agile your next step after PRINCE2 Foundation! In addition, the certification is also now open to other recognized project management certifications, such as: PMI and IPMA.   PRINCE2 Agile combines the flexibility and responsiveness of agile delivery with the established and proven best practice framework of the world’s most recognized project management method, PRINCE2. It is supported by a manual, training, an examination and a globally recognized certification.   SIGN UP TODAY!   The workshop is designed for all project professionals who have an interest in Agile, regardless of which Project Management method they are practicing. After the training/workshop, participants will have the opportunity to sit the PRINCE2 Agile exam. This 3 day workshop provides participants with a thorough understanding of the PRINCE2 Agile guidance, and is aligned to the current version of PRINCE2. During the course we introduce the basic concepts of common agile ways of working, discuss the purpose and context for combining PRINCE2 and the agile way of working, evaluate the focus areas to a project in an agile context, fix and flex the six aspects of a project in an agile context, and be able to apply or tailor the PRINCE2 principles, themes, processes and management products to a project in an agile context. This workshop is including: PRINCE2 Agile manual, workshop handouts, two sample exam papers, e-Certificates, lunches, coffee and refreshments. Price 3-day PRINCE2 Agile workshop: NOK 13.500 (ex moms) Date: Oslo: 19-21 December 2016 After we received your booking, we will directly send you the pre-reading package, including the official PRINCE2 Agile manual   Flexible solutions and in-company training AVC can help you with customized and flexible solutions for you or your company.   You are welcome to email or call us if you have questions or would like to receive more information about PRINCE2 and current rates. Sign up today!   We are looking forward to hear from you. The AVC team [-]
Les mer
3 dager 17 500 kr
SPL® bygger på tradisjonell prosjektledelse og tilfører strategi, innovasjon og ledelse som viktige tilleggsdimensjoner. Delta på kurs og bli bevisst hvordan du gjenn... [+]
SPL® bygger på tradisjonell prosjektledelse og tilfører strategi, innovasjon og ledelse som viktige tilleggsdimensjoner. Delta på kurs og bli bevisst hvordan du gjennom nye perspektiver og verktøy kan sikre verdiskapning, oppnå konkurransefortrinn og bedre forretningsmessige resultater. Strategisk Prosjektledelse (SPL®) utviklet av Dr. Aaron Shenhar, er en innovativ og forskningsbasert metode for å definere, planlegge og gjennomføre prosjekter fra et forretningsmessig perspektiv. SPL® bygger på tradisjonell prosjektledelse og tilfører strategi, innovasjon og ledelse som viktige tilleggsdimensjoner. INNHOLD I KURSET I dagens raskt skiftende og konkurransepregede verden er det mange prosjekter som ikke oppfyller målene for levering eller forretningsmessige mål på grunn av en utilstrekkelig tenkemåte og verktøysett. Flere og flere organisasjoner innser at de trenger en bedre, mer avansert metode for å skape verdier gjennom vellykkede prosjekter. SPL utfordrer prosjektledere til å ta det forretningsmessige ansvaret for sine prosjekter og utstyrer dem med riktig verktøy. Målet er å samordne alle prosjekter i virksomheten for å sikre verdiskapning, konkurransefortrinn og forretningsmessige resultater. SPL fremmer presis levering og driftseffektivitet ved å tilpasse prosjektledelse til riktig nivå av innovasjon. SPL er et supplement til tradisjonell prosjektledelse, ikke en erstatning. Hvorfor trenger vi den neste generasjonen av prosjektledere? Dagens marked og behovet for endring i fremtidens prosjektledelse Introduksjon til Strategisk Prosjektledelse (SPL®): Oversikt, prinsipper og verktøy Hva er prosjektstrategi, og hvorfor trenger du en? «Diamond of Innovation»: Det komplekse forholdet mellom innovasjon, markedsføring og modenhet Hvordan lede og inspirere prosjektmedarbeidere og skape den rette kulturen?  LÆRINGSUTBYTTE Etter gjennomført kurs skal deltakerne: Kjenne forskjellen mellom tradisjonell og strategisk prosjektledelse Vite hvordan ivareta og forsterke en business-fokusert tilnærming av virksomhetens prosjektledelse Vite hvordan utvikle og anvende en strategisk tilnærming til prosjektplanlegging og gjennomføring Kunne skille mellom ulike prosjekttyper og være i stand til å tilpasse egen lederstil Vite hvordan inspirere prosjektteamet og engasjere alle i verdiskapingen Kunne ta i bruk «Diamond of Innovation» modellen for effektiv usikkerhetsstyring   KURSDETALJER OG FORBEREDELSER Kurset er svært interaktivt og kombinerer teori og praksis med diskusjoner og praktiske oppgaver. Du vil jobbe i team og anvende begreper og verktøy på reelle prosjekter fra egen prosjekthverdag. [-]
Les mer
Nettbasert kurs 14 900 kr
Kurs i PRINCE2 Foundation og Practitioner fra Metier. Norges ledende ekspert på PRINCE2 og prosjektledelse. [+]
Sertifiseringen i PRINCE2 Foundation og Practitioner gjennomføres som nettbasert selvstudie. Etter påmelding vil du få tilgang til læringsportalen myMetier hvor du forbereder deg på egenhånd ved hjelp av e-læringskurs og testeksamener. Forberedelsestiden er på ca 40 timer per sertifisering og kurset gir deg: Forståelse for PRINCE og hvordan metoden kan anvendes i praksis En praktisk tilnærming til metodikken med eksempler, sjekklister, fallgruver, caseoppgaver og tester som støtter effektiv læring og forståelse En samlet oversikt over PRINCE2s temaer, prosesser og aktiviteter Nødvendige forkunnskaper for å bestå eksamen Fleksibilitet til å studere når og hvor du vil ved hjelp av nettbasert læring Kunnskap om hvordan PRINCE2 kan tilpasses ulike typer prosjekter [-]
Les mer
Oslo 3 dager 16 850 kr
29 May
3-dagers instruktør-ledet kurs som fører frem til PRINCE2 Agile sertifisering. [+]
Sopra Steria Akademiet er en del av Sopra Steria, og tilbyr kurs og opplæring innen: IT Service Management Prosjekt- og programstyring It-styring og kontroll Våre instruktører jobber til daglig som rådgivere innen disse områdene i Sopra Steria.  PRINCE2® PRINCE2(PRojects IN Controlled Environments)er en strukturert prosjektstyringsmetode basert på erfaring fra tusenvis av prosjekter, og fra bidrag fra talløse prosjektsponsorer, prosjektledere, prosjektteam, akademikere, instruktører og konsulenter. Metoden er en etablert og velprøvd praksis innen prosjektstyring. PRINCE2 er utviklet av britiske myndigheter, og er i utstrakt bruk i alle sektorer både i Storbritannia og internasjonalt. Prosjektstyring Den vanligste måten å innføre endringer på er ved å gjennomføre et prosjekt. Prosjektstyring er en disiplin knyttet til gjennomføringen av prosjekter og handler om å styre prosjektet på en måte som gjør at man leverer forventet resultat innenfor de begrensningene som er gitt, og samtidig unngår eller begrenser negative konsekvenser som dukker opp. En systematisk tilnærming til prosjektstyring vil øke sannsynligheten for å lykkes i enkeltprosjekter, og samtidig legge til rette for å kunne gjenta suksess og lære av erfaringer man gjør seg. Fordeler ved PRINCE2 -Utprøvd metode for prosjektstyring som er i utstrakt bruk-Sikrer at du tar hensyn til alt som skal til for å fullføre et prosjekt etter planen-Kan anvendes på alle typer prosjekter For mer informasjon om PRINCE2 metodeverket se her. PRINCE2® Agile-kurs PRINCE2 Agile er en ny tilleggsmodul til det etablerte og velbrukte prosjektstyringsrammeverket PRINCE2®. Modulen er spesielt tilpasset fremtidsrettede organisasjoner og individer som allerede benytter PRINCE2, og som ønsker å kombinere fleksibiliteten fra smidig/agil metodikk med de tydelige rammene som prosjektstyringsmetoden gir. PRINCE2 Agile gir deg det beste fra to verdener, og vil hjelpe deg mot en enda bedre kombinasjon av kontroll og fleksibilitet. Passer PRINCE2 Agile for meg? Hoveddelen av modulen består av nytt materiale, og vil gå i dybden på hvordan man kan kombinere og tilpasse PRINCE2 og smidige/agile metoder for å skape gevinster for prosjektstyring generelt. Sertifiseringen egner seg for deg som jobber i prosjekter og benytter smidige metoder. Praktisk informasjon Kurset varer i 3 dager Vi stiller med erfarne norske instruktører. Kursmateriell og eksamen er på engelsk. Eksamen varer i 2,5 timer. Eksamen på dag 3. Det bør beregnes ca 6 timer til selvstudium i løpet av kursets varighet. [-]
Les mer
Oslo Tromsø 3 dager 11 900 kr
06 Dec
11 Dec
PRINCE2® Agile er Axelos sitt nye PRINCE2 tilbud og kurset tar sikte på å forene PRINCE2 sitt rammeverk med smidighet. PRINCE2® Agile bygger på PRINCE2 metodikken og... [+]
Kurset passer for alle fremtidsrettede moderne bedrifter som er opptatt av å kunne styre prosjektene sine innenfor et PRINCE2 rammeverk, men som vil kunne bruke Agile metoder når dette kreves. Kurset skal gi deg: Påbygging til PRINCE2 kunnskap Forståelse av en Agile måte å jobbe på Forståelse av hvordan Agile og PRINCE2 kan fungere sammen Forståelse av PRINCE2 i en Agile kontekst Læring gjennom praktiske oppgaver Forberedelse til PRINCE2 Agile eksamen Kursinnholdet er på engelsk, men instruktør snakker norsk. Instruktør er Brendan Martin. Kursmaterial: Du får tilgang til kursmaterial noen dager før kursstart - dette er elektronisk. Du trenger derfor å ta med PC eller et nettbrett på selve kurset På første kursdag får du i tillegg utdelt den offisielle PRINCE2 Agile boken Agenda Dag 1 Projects and Business as usual An overview of agile Blending PRINCE2 and Agile together MoSCoW prioritisation Requirements and User Stories Organization (PRINCE2 and Agile roles) Dag 2 Agile principles and behaviours in PRINCE2 The Agilometer assessment tool Scrum, Kanban Frequent Releases and Retrospectives Directing a Project Dag 3 Agile Contracts Closing a Project Management Products Communication between PRINCE2 and Agile Kanban, Lean Start-up, Scrum Moving from “strict PRINCE2” to more Agile Examination preparation Examination [-]
Les mer
Oslo Bergen 2 dager 11 900 kr
23 Nov
14 Dec
15 Feb
Målet er å gi deg en dypere forståelse av PRINCE2 sine prosesser, temaer og teknikker samt hvordan disse kan tilpasses ulike prosjekters omgivelser og forutsetninger. ... [+]
Kursinstruktør Svein Kvinnsland Svein har lang erfaring i å utvikle og holde kurs og workshops i prosjektledelse, alt fra grunnleggende struktur til lederskapsutfordringer og kommunikasjon, til sertifiseringskurs innen PRINCE2 metodikken. Svein har jobbet med prosjektledelse i store og små prosjekter i over 25 år, og har erfaring fra et bredt spekter av prosjekter innen IT, opplæring, organisasjons- og lederutvikling, samt Bygg og anlegg. Sveins styrke er å tilpasse kurs og workshop til ulike prosjektsituasjoner som måtte dukke opp, og hele tiden gi kursdeltakerne konkrete innspill på problemstillinger som oppstår i praksis. Svein er sertifisert PRINCE2® Practitioner, PMP (Project Management Professional) og ITIL Foundation.   Kursinnhold Kursdato: 9.-10. mai, kursmateriell på engelsk og eksamen på engelskKursdato: 14.-15. juni, kursmateriell på norsk og eksamen på norskKursdato: 31. august - 1. september, kursmateriell på engelsk og eksamen på engelsk. Kurset undervises på engelsk.Kursdato: 28.-29. september, kursmateriell på norsk og eksamen på norskKursdato: 26.-27. oktober, kursmateriell på engelsk og eksamen på engelskKursdato: 23.-24. november, kursmateriell på norsk og eksamen på norskKursdato: 14.-15. desember, kursmateriell på engelsk og eksamen på engelsk Hva er PRINCE2?PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environments) er en prosessbasert tilnærming til prosjektledelse. Metoden består av syv prosesser som beskriver de aktiviteter som kreves for å styre, lede og gjennomføre et vellykket prosjekt. Beskrivelsen av prosessene veileder prosjektet gjennom hele dets livssyklus, fra oppstart, gjennomføring og leveranse til avslutning.  PRINCE2 PractitionerPRINCE2 er bygget på ett antall grunnleggende prinsipper, temaer og prosesser. Practitionerkurset fokuserer på anvendelsen av metoden i et prosjektmiljø. Målet er å gi deg en dypere forståelse av PRINCE2 sine prosesser, temaer og teknikker samt hvordan disse kan tilpasses ulike prosjekters omgivelser og forutsetninger. Grunnleggende prinsipperEt mål med PRINCE2 er å tilby en metode som kan tilpasses uansett prosjektets: størrelse, type, organisering, geografi og kultur. Dette er mulig fordi PRINCE2 metoden er prinsippbasert. Prinsippene er basert på erfaringer fra prosjekter som er gjennomført i løpet av de siste 25 årene. TemaPRINCE2 temaer beskriver aspekter/sider av prosjektledelse som kontinuerlig må adresseres under ett prosjekts livssyklus. En prosjektleder som følger metodens «tema» nøye vil kunne oppfylle sin rolle på en profesjonell måte. PRINCE2 temaer består av: - Business Case - Organisering - Kvalitet - Planlegging- Risiko- Endringshåndtering- Status og oppfølging En av styrkene med PRINCE2 er hvordan temaene er integrert. I PRINCE2 er hvert tema nøye utformet for kunne passe til de andre.KursforberedelserCa. 2 uker før kursstart vil vi sende deg kursboken "Managing Successful Projects with PRINCE2" samt en study-guide. Kurset er intensivt og krever at du forbereder deg i forkant av og under kurset for å lykkes med sertifiseringen. Hvor mye tid du legger i forstudiet avhenger naturligvis av dine forkunnskaper og kjennskap til metoden.  Vi anbefaler at du setter av minimum 5 timer i forkant av kurset til å gjøre deg kjent med kursmateriellet. Vi anbefaler også at du setter av ca. 4 timer på kveldsarbeid under kursdagene. SertifiseringEksamen gjennomføres om ettermiddagen siste kursdag.  Sertifiseringen er ikke inklusiv i kurset og velges som et tilvalg ved påmelding. Dette må oppgis i kommentarfeltet i påmeldingsskjemaet. Prisen for en PRINCE2 Practitioner sertifisering er kr. 3.700,- + mva. Tilbakemelding om reslutat gis av APMG.Vi gir deg sertifiseringsgaranti. Består du ikke på første forsøk får du andre forsøk gratis. Practitionertesten er casebasert med multiple-choice spørsmål og  PRINCE2® manualen er det eneste tillatte hjelpemiddelet under eksamen. For å bestå testen må du oppnå 55% rett svar. Sertifiseringen er internetbasert og gjøres online. Makstid for testen er 2t og 30 min. Du får 30 minutter ekstra dersom du ikke har engelsk som morsmål. Du må ha bestått Foundationtesten for å ta Practitionertesten. Sertifiseringsbevis for bestått Foundationtest må medbringes til kurset. Fornyelse av PRINCE2 sertifiseringenDe som har tatt en PRINCE2 Practitioner sertifisering må fornye denne innen 5 år for å beholde sin tittel. Sertifiseringen tar ca. en time og gjøres online.   PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited. ed. [-]
Les mer
Oslo 3 dager 14 000 kr
04 Dec
This 3-day foundation course discusses Managing Benefits guidance at a foundation level. [+]
The purpose of the Managing Benefits™ guidance and certification scheme is to provide managers and practitioners from different disciplines / in a variety of organizations with applicable guidance in benefits management principles, practices and techniques. This 3-day foundation course discusses Managing Benefits guidance at a foundation level, ensuring that the candidate has sufficient knowledge and understanding of the principles, practices and techniques of this domain. Individuals certified at this level have a demonstrated understanding of: Definitions, scope and objectives of benefits management, barriers to its effective practice, and the key characteristics of success. Principles and approaches to successful benefits management. Five practices contained within the Benefits Management Cycle and relevant techniques applicable for each practice. Key elements of portfolio-based benefits management. Scope of key roles and responsibilities for benefits management and the typical contents of the main benefits management documentation. The various approaches to implementation and the factors to consider in sustaining progress. Agenda:  DAY 1 DAY 2 DAY 3 1. Overview and Principles 1. Realize 1. Mock Exam Review 2. Identify and Quantify 2. Review 2. Recap 3. Value and Appraise 3. Portfolio based application 3. Exam 4. Plan 4. Implement, Sustain and Measure     5. Take Mock Exam   [-]
Les mer
1 dag 5 800 kr
Selskaper over hele verden tar i bruk Lean som operasjonsstrategi for å beholde konkurranseevnen i et krevende marked. Hvordan gjør de det? Er det noe min organisasjon ... [+]
Kursinstruktør Heidi Maier Sagstad  Heidi er en erfaren forretningsutvikler og Lean Six Sigma rådgiver. Hun er «black-belt» sertifisert og har vært ansvarlig for implementeringen av Lean i et internasjonalt biomedisinsk selskap. Heidi:• Er sertifisert I Lean og Six Sigma• Har rullet ut Lean på 65 lokasjoner, for 3800 ansatte• Har sertifisert 80 kandidater i yellow-belt, green-belt og black-beltHeidi vil dele sine erfaringer og fortelle om hvordan Lean prinsipper, verktøy og metoder har hjulpet bedrifter til å oppnå bedre resultater, samtidig som de har øket både de ansattes og kundenes tilfredshet.  Kursinstruktør Anamarija Carotta  Anamarija er en erfaren fasilitator og jobber for tiden som prosessdesigner for å kartlegge, forbedre, modellere og implementere nye og eksisterende arbeidsprosesser i styringssystemet til en av de ledende aktørene innen olje og gass i Norge.Hun behersker forskjellige teknikker (projective og elicitation techniques) som bidrar til bedre gruppedynamikk og at man får avdekket dypere holdninger, behov og meninger. Anamarija er en dyktig analytiker innen bruker- og markedsanalyse med fokus på databasert beslutningstaking.  Forkunnskaper Grunnleggende forståelse for Lean filosofien, metodene og verktøyene Kursinnhold I dette kurset går vi gjennom grunnlaget for Lean filosofien, verdier, prinsipper, metoder og verktøy. Du vil få en forståelse for viktigheten av flyteffektivitet og hvordan bedriften din kan dra nytte av det. Du vil få full oversikt over hva som kreves av ressurser, struktur og aktiviteter for å etablere en Lean organisasjon.KursagendaGrunnlaget for Lean• Lean filosofien• Flyteffektivitet versus ressurseffektivitet • Åtte typer sløsing (waste)• Verdistøms kartlegging• Verdiskaping• Lean operasjonsstrategiÅ etablere en Lean organisasjonsstruktur:• Strategisk planlegging• Driftsmekanismer• Ledelses- og kontrollsystemer• Lean ressurser• Lean-utrulling• Kompetanser• Lærende organisasjoner MålgruppeLedere på alle nivåer som ønsker å ta i bruk en Lean operasjonsstrategi. Kan anvendes i alle industrier og for alle typer tjenester. KursstrukturKursform er en kombinasjon av presentasjon av case og teori og oppgaver der bruk av ulike verktøy står sentralt.Kurset gjennomføres i hovedsak på engelsk. Bedriftsinternt kursDette kurset egner seg også godt som bedriftsinternt kurs. Vi har lang erfaring i å skreddersy kurs for ulike bedrifter og bransjer. Kurset legges opp slik at dere får akkurat det dere er på jakt etter. Ta kontakt for mer informasjon og et tilbud. [-]
Les mer
1 dag 5 900 kr
PRINCE2® Agile er Axelos sitt nye PRINCE2 tilbud og kurset tar sikte på å forene PRINCE2 sitt rammeverk med smidighet. PRINCE2® Agile bygger på PRINCE2 metodikken og... [+]
Lean oppstart er en metode for å utvikle bedrifter og produkter først foreslått i 2011 av Eric Ries. Han beskriver hvordan startups kan forkorte deres produktutviklingssykluser ved å vedta en kombinasjon av forretnings hypotesedrevet eksperimentering , iterative produktlanseringer , og det han kaller validert læring. Lean Startup workshop passer for alle som vil vite mer om hvordan bruke Lean startup i prosjektene sine. Kurset skal gi deg: Forståelse av en Agile/Lean Startup måte å jobbe på Forståelse av Bygg-Mål-Lær konseptet Påbygging til prosjektledelse kunnskap Forståelse av hvordan Lean Startup og PRINCE2 kan fungere sammen Læring gjennom praktiske oppgaver [-]
Les mer
3 dager 17 500 kr
Bli med på sertifiseringskurset og få kunnskap, struktur og verktøy som hjelper deg å realisere ønskede gevinster i ditt prosjekt eller organisasjon. [+]
Vårt 3-dagers kurs med sertifisering gir deg og din virksomhet et rammeverk med prinsipper og praktiske verktøy som støtter en effektiv integrering av gevinstrealisering i din organisasjon. LÆRINGSUTBYTTE Etter endt sertifiseringskurs vil du: – forstå og få et overblikk over gevinstrealisering– kunne beskrive de 7 prinsippene som «Benefit Management» bygger på og hvordan utføre dette i praksis– foreslå løsninger gjennom å bruke de 5 metodene som utgjør «Benefit Management»– identifisere behov, krav og muligheter, spesifisere, planlegge, realisere og følge opp gevinsten ved den aktuelle satsningen– kunne guide, innføre og ta i bruk «Benefit Management» på ulike nivå i din organisasjon   KURSDETALJER OG FORBEREDELSER Managing Benefits™ Foundation kurset går over 3 dager og avslutter med en eksamen på slutten av dag 3. Kurset og eksamen er på engelsk. Litt info om eksamen Managing Benefits Foundation:• 40 minutter• 50 multiple choice spørsmål• 50 % riktig besvart = bestått sertifisering• Hjelpemidler er ikke tillatt Forberedelser: Ved påmelding får du tilsendt Managing Benefits manualen. Denne bør gjennomgås i forkant av kurset og inngår som en del av eksamensforberedelsene. Managing Benefits™ er en guide, og en beste praksis innen Gevinstrealisering fra APMG. Andre standarder som fungerer veldig godt sammen med Managing Benefits™ er PRINCE2®, MSP®, P3O® og MoP og ITIL®. [-]
Les mer
Trondheim Stavanger 2 dager 8 990 kr
11 Dec
11 Dec
Kurs i MS Project gir deg en innføring i hvordan du lager prosjektplaner, administrerer ressurser og tidsplaner. I tillegg til oversikt over kostnader, og hvordan du ana... [+]
Lær å ta i bruk MS Project som verktøy for prosjektstyring.   Kurset gir deg en innføring i hvordan du lager prosjektplaner, administrerer ressurser og tidsplaner. Etter kurset vil du være i stand til å  jobbe målrettet og effektivt med MS Project.   I tillegg til oversikt over kostnader, og hvordan du analyserer og publiserer prosjektinformasjon. Under kurset vil du lære å utvikle en prosjektmal som kan brukes som grunnlag for egen planlegging og oppfølging i jobben.  Etter kurset vil du være i stand til å  jobbe målrettet og effektivt med MS Project. Emneoversikt, dette lærer du:   Viktige prinsipper for bruk av programvaren MS Project Forutsetninger for planen: arbeidstid og kalenderfunksjon God planleggingsmetodikk med MS Project - lær hvordan et prosjekt kan bygges opp med aktiviteter og milepæler i logoiske fase Oppsett og innstillinger - en vesentlig forutsetning for enkel bruk Opprettelse av maler - så slipper du å gjøre samme rutineøvelsene om igjen for hver plan Praktisk ressurshåndtering med MS Project Lagre opprinnelige plan (baseline) som grunnlag for oppfølging av faktisk framdrift Framdriftsstyring og identifisering av avvik - kanskje det viktigste i hele prosjektstyringen Rapportering - få frem riktig informasjon til alle interesserte på en enkel måte   Varighet: 2dag Hvem passer kurset for: Prosjektledere og -medarbeidere       Våre kursholdere Våre kursholdere er av de beste i landet på sitt felt, med lang erfaring i undervisning for næringslivet. En god kursopplevelse starter med en dyktig og inspirerende kursleder, og nettopp derfor er kurslederen en av våre høyeste prioriteringer. Gjennom grundige kursevalueringer får vi bekreftet at våre kursledere er i en særklasse.     [-]
Les mer

Lukk Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies).
Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.
;