Alle kategorier
Du har valgt: Prosjekt
Nullstill
Filter
Ferdig

-

Ullensaker 7 timer 7 900 kr
17 Oct
Ønsker du å effektivisere prosjektarbeidet? Og få bedre oversikt og kontroll? Et kurs rettet mot elektro-bransjen. [+]
Prosjektadministrasjon Prosjekter mislykkes ofte pga mangelfull koordinering og kontroll. At ulike faggrupper må vente på hverandre fører gjerne til sløsing av tid og reduserer lønnsomheten. Hvordan kan du du unngå slakk og bedre leveransen? Kurset gir deg innspill på hvordan du håndterer disse viktige temaene. Ønsker du dette kurset internt i din bedrift, ta kontakt med oss på services@sti-norway.no   Prosjektkoordinatoren holder gjerne i mange tråder. Og deltakerne i prosjektet er avhengig av ditt overblikk. Derfor er planlegging, arbeidsmetodikk og effektivitet viktige tema på kurset. I prosjektets gjennomføringsfaser er det ikke uvanlig at det fremkommer nye behov og ønsker om endringer og tillegg. Å takle endringer uten å miste styringen er viktig. Kurset gir deg gode verktøy for å lykkes. Tema på kurset Dag 1 Hva er et godt prosjekt Hva vektlegger oppdragsgiver på byggeplassen  Hvordan dele prosjektet inn i faser og arbeidspakker Hvordan benytte milepælsplan Hvordan ha oversikt over tilgjengelige ressurser Hvordan lage en fremdriftsplan som virker i praksis Dilemma mellom tid, kost og kvalitet Fallgruver som ødelegger et godt økonomisk bidrag i prosjektet Dag 2 Hvordan håndtere endringer og avvik underveis Hvordan takle vanskelige personer og situasjoner Hvordan bidra til godt samarbeidsklima i prosjektet Hva må du må legge vekt på for å bli tydelig i rollen som administrator Ulike påvirkningsteknikker som får folk til å like deg og som gjør at du får gjennomslagskraft for dine synspunkter Bli kjent med dine egne styrker, svakheter og muligheter i administratorrollen   Kursholder er Sverre Gjestrum, han har 20 års erfaring med å hjelpe ledere i entreprenørbransjen med å ta ut sitt potensial. Han får gjennomgående meget gode tilbakemeldinger. [-]
Les mer
Stavanger 3 dager 16 850 kr
25 Sep
PRINCE2 Agile er en ny tilleggsmodul til det etablerte og velbrukte prosjektstyringsrammeverket PRINCE2®. [+]
PRINCE2 Agile er en ny tilleggsmodul til det etablerte og velbrukte prosjektstyringsrammeverket PRINCE2®. Modulen er spesielt tilpasset fremtidsrettede organisasjoner og individer som allerede benytter PRINCE2, og som ønsker å kombinere fleksibiliteten fra smidig/agil metodikk med de tydelige rammene som prosjektstyringsmetoden gir. PRINCE2 Agile gir deg det beste fra to verdener, og vil hjelpe deg mot en enda bedre kombinasjon av kontroll og fleksibilitet. Kursets formål Lær å styre og lede et prosjekt basert på PRINCE2 ® beste praksis. Hvem bør delta? Prosjektledere som allerede benytter PRINCE2, aspirerende prosjektledere, programledere som ønsker større forståelse rundt hvordan prosjekter møter krav til leveranser. Forkunnskap Kurset krever gyldig PRINCE2 Foundation-sertifisering.  Faglige kvalifikasjoner PRINCE2 Agile-sertifisert etter bestått eksamen Passer PRINCE2 Agile for meg? Hoveddelen av modulen består av nytt materiale, og vil gå i dybden på hvordan man kan kombinere og tilpasse PRINCE2 og smidige/agile metoder for å skape gevinster for prosjektstyring generelt. Sertifiseringen egner seg for deg som jobber i prosjekter og benytter smidige metoder. Kun personer med gyldig PRINCE2 Foundationsertifisering har anledning til å ta dette kurset. Praktisk informasjon om kurset Kurset varer i 3 dager Vi stiller med erfarne norske instruktører. Kursmateriell og eksamen er på engelsk. Eksamen varer i 2,5 timer. Eksamen på dag 3. Det bør beregnes ca 6 timer til selvstudium i løpet av kursets varighet. Pris for kurset er NOK 16.850,- Dette inkluderer kursdokumentasjon og sertifisering. Kontakt oss på uis-ikt@uis.no eller på telefon 51831073 ITIL®, PRINCE2®, MoV®, MoP®, MoR®, MSP® and P3O® are registered trade marks of AXELOS Limited [-]
Les mer
Oslo kommune 3 dager 14 900 kr
24 Sep
10 Dec
11 Feb
This course covers the new qualification from AXELOS which represents an extension to PRINCE2®. The course is equally divided between practical exercises and theory as i.... [+]
Forkunnskaper You can only take the PRINCE2 Agile Practitioner exam if you are currently a registered PRINCE2 Practitioner.  This means that you have either taken the PRINCE2 Practitioner exam in the last 5 years or you have kept your registration up to date by taking the PRINCE2 Practitioner re-registration exam.There is very little time spent on recapping PRINCE2 and therefore out of date knowledge or gaps in understanding of PRINCE2 will put the delegate at a disadvantage as PRINCE2 Agile builds on the candidates existing PRINCE2 knowledge. Kursinnhold Objectives The course explains to delegates how to tailor PRINCE2 to work in the best way possible in an agile context.  It looks at how to blend and weave the principles, processes and themes of PRINCE2 with many of the common ways of working in an agile way.  It examines how to configure PRINCE2 when in different situations and how to incorporate the agile frameworks, behaviours, concepts and techniques in the best way possible to increase the chances of successful project delivery. Content Fundamentals Projects and BAU What is agile? The PRINCE2 Agile Journey The PRINCE2 Agile Hexagon - what to fix and what to flex Starting Up a Project and Initiating a Project Assessing value, Cynefin Requirements and User Stories Prioritisation (including MoSCoW) Change (including the feedback loop) Organisation Servant Leadership Principles and behaviours The Agilometer and Risk Managing Product Delivery The Scrum Framework Plans and Progress Estimation, Burn charts and Information Radiators Work Packages Quality (including the definition of 'Done') Controlling a Stage and Managing a Stage Boundary Frequest releases and Retrospectives Directing a Project Closing a Project The PRINCE2 Management Products Rich communication (including Workshops) Kanban and The Kanban Method Lean Startup General guidance (including Project Health Check, transitioning, Project Managements hints and tips PRINCE2 Agile Practitioner exam CertificationThe PRINCE2 Agile Practitioner exam is a 2½ hour (extra time for non-native English), open book, objective testing style exam.  The exam is taken during the afternoon of the third day and you are permitted to use your PRINCE2 Agile Manual during the exam.  The exam is structured using 5 questions with a total of 50 marks. [-]
Les mer
14 500 kr
You've finished the project, time to move on, right? Wrong. You can't just expect the benefits automatically to drop out of your project with no effort. [+]
AVC introduced Managing Benefits in Norway in 2012, and has since promoted the method's growth in the Nordic region. Adding Value Consulting (AVC)AVC is a leading ATO (Accredited Training Organization), which organizes courses in the Nordics, regarding the following leading practices; PRINCE2, PMP, IPMA, MSP, MoP, P3O, MoR, Managing Benefits, Change Management, ITIL, and many others.     You've delivered your project on time, within budget, the customer has signed it off and you've completed your end project report. The end! You've finished the project, time to move on, right? Wrong! You can't just expect the benefits automatically to drop out of your project with no effort.     Managing Benefits; why is it important?   Too often, projects focus exclusively on delivering outputs on time, within budget and to an acceptable quality. However, project outputs, such as IT systems, re-engineered processes or new buildings are not benefits in their own right, nor do they necessarily deliver benefits to the business. Indeed, projects may end up with results which are disadvantageous i.e. dis-benefits. Against a backdrop of financial and resource pressures, the continuing drive towards effeciency and growing public expectation, it is increasingly important that investment in change is actively managed to produce measurable and beneficial outcomes. Benefits management provides the structures to help achieve this goal. It’s focus on actively assessing and managing the realisation of benefits allows for practical intervention throughout the change process, in effect, allowing for adjustments to be made along the way (including post project).   Participants will learn: This Foundation level course aims to enable delegates to understand the benefits management principles, practices, techniques, roles, responsibilities, and documents. Specifically to know and understand the: Definitions, scope and objectives of benefits management, barriers to its effective practice, and the key success characteristics Principles upon which successful approaches to benefits management are based Five practices contained within the Benefits Management Cycle and relevant techniques applicable to each practice Key elements of portfolio-based benefits management Scope of key roles and responsibilities for benefits management and the typical contents of the main benefits management documentation The various approaches to implementation and the factors to consider in sustaining progress   Flexible solutions and in-company training AVC can help you with customized and flexible solutions for you or your company.   You are welcome to email or call us if you have questions or would like to receive more information about Managing Benefits and current rates. Sign up today!   We are looking forward to hear from you. The AVC team [-]
Les mer
2 dager 14 900 kr
Sertifisering i programstyring som MSP® Practitioner [+]
Verden er dynamisk, og det eneste vi kan si med sikkerhet, er at forandring vil skje.Nye markedsforhold, utfordringer og muligheter krever endrede strategier og nye løsninger. MSP® (Managing Successful Programmes) er en internasjonalt anerkjent metode, beste praksis og sertifisering for styring og ledelse av programmer. Programmer samler relaterte endringsprosjekter under en paraply. Slik kan din virksomhet navigere stødig gjennom endringer. Programledelse staker ut retning for, koordinerer organiseringen av, og implementerer relaterte prosjekter. Dette bidrar til å oppnå resultater og realisere gevinster med strategisk viktighet for virksomheten.  [-]
Les mer
1 dag 4 000 kr
Lean fokuserer på kundeverdi og verdiskapende aktiviteter, og i dette kurset lærer du hvordan lean prinsipper kan anvendes innen engineering og prosjektarbeid. [+]
Kurs i Lean engineering  Lean fokuserer på kundeverdi og verdiskapende aktiviteter, og i dette kurset lærer du hvordan lean prinsipper kan anvendes innen engineering og prosjektarbeid.   Kurset er for deg som: Ønsker motivasjon til forbedringsarbeid i egen arbeidshverdag Vil lære Lean verktøy og metoder som egner seg for engineering og prosjektarbeid  Liker å lære gjennom praktiske oppgaver og involvering.  Du lærer følgende: Aktuelle problemstillinger i administrative prosesser LEAN forbedringsfilosofi Endring og involvering Introduksjon til Lean begrepene Muda (sløsing), Muri (overbelastning) og Mura (variabel produksjon) Introduksjon til 6 S (sortere, strukturere, skinne, standardisere, selvdisiplin og sikkerhet) Kvalitet og kvalitetskostnader Feilsikring (Poka-Yoke) Fokus på kundeverdi og klargjøring av hvem kunden er Verdistrømsanalyse og identifisering av ikke verdiskapende aktiviteter Gjennomløpstid og kødannelser Push vs Pull Lean ledelse Forbedringstavle og visualisering Mål og resultatstyring Læring skjer gjennom deltagelse i et Lean spill hvor hver deltager få tildelt en rolle innen salg, økonomi, prosjektleder, engineering etc. Det er tilsammen 11 ulike roller som fordeles på deltagerne. Spillet gjennomføres i 3 runder, med læring mellom hver runde.   Spillet går ut på å produsere et gitt antall varer til kunden ut fra kundens spesifikasjoner. I hver spill runde vil deltagerne bli målt på ulike måltall /KPI'er (key performance indicators). I etterkant av hver runde går vi gjennom resultater og kommer med forslag til forbedringer.    Kombinasjonen av teori og praksis gjør det enklere å forstå Lean prinsipper, og vite hvordan Lean kan benyttes i egen arbeidshverdag. De ulike rollene i spillet gjør det enklere å få en forståelse av helheten og hvordan egen rolle påvirker andre i prosjekt organisasjonen.     Kursholder Kursholder Sissel Pedersen Lundeby er IASSC (International association for Six Sigma certification) akkreditert kursholder (eneste i Norge per november 2017): "This accreditation publically reflects that you have met the standards established by IASSC such that those who participate in a training program led by you can expect to receive an acceptable level of knowledge transfer consistent with the Lean Six Sigma belt Bodies of Knowledge as established by IASSC."  Statistisk prosesskontroll er et av verktøyene som benyttes innen Lean Six Sigma, og Sissel har bred erfaring med anvendelse av dette verktøyet. Hun implementerte online statistisk prosesskontroll hos et legemiddelfirma. Sissel er utdannet sivilingeniør i kjemiteknikk fra NTNU, og har mer enn 18 års erfaring innen produksjon, engineering og miljøteknologi. Hennes Lean Six Sigma opplæring startet i 2002, hos et amerikansk firma, hvor hun ble Black Belt sertifisert. I 2017 ble hun også Black Belt sertifisert gjennom IASSC. Sissel har svært god erfaring med å bruke Lean Six Sigma til forbedringer innen ulike bransjer, og fokuserer på å skape målbare resultater. Kursene bruker praktiske, gjenkjennelige eksempler, og formidler Lean & Six Sigma på en enkel, forståelig måte.     Tilbakemeldinger "Inspirerende, faglig dyktig, folkeliggjør et teoretisk fagområde" Espen Fjeld, Kommersiell direktør hos Berendsen "Faglig meget dyktig og klar fremføring. Morsom og skaper tillit" Jon Sørensen, Produksjonsleder hos Berendsen "10/10 flink til å nå alle" Erlend Stene, Salgsleder hos Berendsen "Tydelig og bra presentert. God til å kontrollspørre og lytte (sjekke forståelse)" Morten Bodding, Produksjonsleder hos Berendsen "Utgjorde en forskjell, engasjert og dyktig" Kursdeltager fra EWOS "Du er inspirerende, positiv og dyktig i faget" Kursdeltager fra EWOS "Jeg var veldig imponert over Sissels Lean Six Sigma kunnskap. Hun gjør det enkelt å identifisere forbedringer og skape resultater" Daryl Powell, Lean Manager, Kongsberg Maritime Subsea "Sissel sin evne til å raskt sette seg inn i problemstillingen, samt hennes engasjement og kompetanse er imponerende. Hennes analytiske og gjennomgående bidrag til vårt måleprogram har vært presis og målrettet, samt meget lærerik" Thomas Løvik, TWMA Norge [-]
Les mer
2 dager 12 400 kr
Neste steg for deg som er Foundation sertifisert. Lær metoden i praksis. Med PRINCE2® Practitioner utvikler du dine ferdigheter innen prosjektledelse og praktisk anvend..... [+]
LÆRINGSUTBYTTE Som deltaker lærer du å detaljere og forklare alle PRINCE2®-prosesser, temaer og teknikker, og vil etter endt kurs kunne gjøre rede for anvendelsen av konkrete PRINCE2®-elementer (ledelsesprodukter med mer) i eksempler i et gitt prosjektscenario. Kurset vektlegger også forståelse av forholdet mellom prosesser, temaer og teknikker, samt PRINCE2® ledelsesprodukter. Det er et mål at du skal kunne demonstrere forståelse av bakenforliggende motivasjon for de konkrete prosessene, temaene og teknikkene i PRINCE2®, og også vite hvordan PRINCE2® kan tilpasses forskjellige prosjekt og prosjektomgivelser.   INNHOLD I KURSET Kurset inneholder: • Gjennom en rekke eksamensøvelser får du trene på konkrete scenarioer, som for eksempel hvordan prosjektlederen skal håndtere organisering eller usikkerhetsstyring av prosjekt.• Sertifiseringseksamen gjennomføres siste kursdag.   KURSDETALJER OG FORBEREDELSER I forkant av kurset anbefaler vi at du repeterer manualen «Styring av vellykkede prosjekter med PRINCE2®». Kurset gjennomføres som et to dagers klasseromskurs med avsluttende eksamen.   Kompetanseformalisering: Sertifisert PRINCE2® Practitioner 2,5 timers eksamen med 9 spørsmålsområder Høyest mulig score er 108 Kun PRINCE2® manualen er tillatt Krav til bestått eksamen er 55% riktige svar PRINCE2® sertifisering gir PDU (30 PDU på Foundation og 20 PDU på Practitioner) for PMP® sertifiserte. Eksamen kan gjennomføres på norsk eller engelskSERTIFISERINGSGEBYR ER IKKE INKLUDERT I PRISENEkstra kostnad på 2.500,- kommer i tillegg til kursprisen. Totalbeløp: 14.900,-  [-]
Les mer
Oslo kommune 2 dager 14 900 kr
Professional Scrum Master (PSM) is THE cutting-edge course for effective Scrum Masters and anyone supporting a software development team's efficiency and effectiveness. [+]
The Professional Scrum Master class introduces the principles and (empirical) process theory underpinning the Scrum framework. These are foundational insights upon which the rules and roles of Scrum are explored and discussed. The focus on the Scrum Master role includes advanced thinking tools for servant-leadership and behavioural shifts, working with people and teams, coaching and facilitation, and scaling Scrum.    Topics Scrum Basics – What is Scrum and how has it evolved? Scrum Theory – Why does Scrum work and what are its core principles? How are the Scrum principles different from those of more traditional software development approaches, and what is the impact? Scrum Framework and Meetings – How Scrum theory is implemented using time-boxes, roles, rules, and artifacts. How can these be used most effectively and how can they fall apart? Scrum and Change – Scrum is different: what does this mean to my project and my organization? How do I best adopt Scrum given the change that is expected? Scrum and Total Cost of Ownership – A system isn't just developed; it is also sustained, maintained and enhanced. How is the Total Cost of Ownership (TCO) of our systems or products measured and optimized? Scrum Teams – Scrum Teams are self-organizing and cross-functional; this is different from traditional development groups. How do we start with Scrum teams and how do we ensure their success? Scrum Planning – Plan a project and estimate its cost and completion date. Predictability, Risk Management, and Reporting – Scrum is empirical. How can predictions be made, risk be controlled, and progress be tracked using Scrum. Scaling Scrum – Scrum works great with one team. It also works better than anything else for projects or product releases that involve hundreds or thousands of globally dispersed team members. How is scaling best accomplished using Scrum? Audience Those who who will be Scrum Masters on a Scrum project, leaders, change agents, process owners, and anyone involved in helping the organization adopt Scrum. The Professional Scrum Master course is primarily targeted at those responsible for the successful use and/or rollout of Scrum in a project or enterprise.   [-]
Les mer
2 timer
Orientering om IPMA-sertifisering [+]
Norsk Forening for Prosjektledelse (NFP) og Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening sertifiserer prosjektledere i henhold til prosedyrer og innhold, som er utviklet og validert av IPMA – International Project Management Association.   I orienteringsmøtet gjennomgås krav til de ulik enivåene i sertifiseringen, samt sertifiseringsprosessen. [-]
Les mer
Nettbasert kurs 90 dager 4 990 kr
Elæringskurs som er tilgjengelig i 90 dager [+]
Sopra Steria Akademiet er en del av Sopra Steria, og tilbyr kurs og opplæring innen: IT Service Management Prosjekt- og programstyring It-styring og kontroll Våre instruktører jobber til daglig som rådgivere innen disse områdene i Sopra Steria.  PRINCE2® Foundation-kurs PRINCE2® Foundation-kurset er en grunnleggende innføring i metodeverket PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environments versjon 2) og dekker blant annet følgende emner: - Kjennetegn, karakteristikker og kontekster knyttet til prosjekter - Fordeler ved å benytte PRINCE2 som rammeverk - Formålet med roller, ledelsesprodukter og temaer i PRINCE2 - Prinsippene i PRINCE2 - Formål, målsetting og konteksten til prosessene i PRINCE2   Passer PRINCE2 Foundation-kurset for meg? Kurset går gjennom PRINCE2 rammeverket slik at du kan jobbe effektivt i prosjektstyringsteam som jobber innenfor et miljø som støtter PRINCE2. Foundation-sertifiseringen er en forutsetning for Practitioner-sertifisering.   Etter kurset vil du være i stand til å jobbe effektivt i prosjekter som benytter PRINCE2 som rammeverk. Praktisk informasjon Kurset er tilgjengelig i 3 måneder. Kurset er på engelsk. Eksamen varer i 75 min eksamen. Eksamen bestilles når kandidaten har gjennomført kurset. Anbefalt lenge på studiet er 19 timer.     [-]
Les mer
Oslo kommune Stavanger 3 dager 16 850 kr
25 Sep
23 Oct
3-dagers instruktør-ledet kurs som fører frem til PRINCE2 Agile sertifisering. [+]
Sopra Steria Akademiet er en del av Sopra Steria, og tilbyr kurs og opplæring innen: IT Service Management Prosjekt- og programstyring It-styring og kontroll Våre instruktører jobber til daglig som rådgivere innen disse områdene i Sopra Steria.  PRINCE2® PRINCE2(PRojects IN Controlled Environments)er en strukturert prosjektstyringsmetode basert på erfaring fra tusenvis av prosjekter, og fra bidrag fra talløse prosjektsponsorer, prosjektledere, prosjektteam, akademikere, instruktører og konsulenter. Metoden er en etablert og velprøvd praksis innen prosjektstyring. PRINCE2 er utviklet av britiske myndigheter, og er i utstrakt bruk i alle sektorer både i Storbritannia og internasjonalt. Prosjektstyring Den vanligste måten å innføre endringer på er ved å gjennomføre et prosjekt. Prosjektstyring er en disiplin knyttet til gjennomføringen av prosjekter og handler om å styre prosjektet på en måte som gjør at man leverer forventet resultat innenfor de begrensningene som er gitt, og samtidig unngår eller begrenser negative konsekvenser som dukker opp. En systematisk tilnærming til prosjektstyring vil øke sannsynligheten for å lykkes i enkeltprosjekter, og samtidig legge til rette for å kunne gjenta suksess og lære av erfaringer man gjør seg. Fordeler ved PRINCE2 -Utprøvd metode for prosjektstyring som er i utstrakt bruk-Sikrer at du tar hensyn til alt som skal til for å fullføre et prosjekt etter planen-Kan anvendes på alle typer prosjekter For mer informasjon om PRINCE2 metodeverket se her. PRINCE2® Agile-kurs PRINCE2 Agile er en ny tilleggsmodul til det etablerte og velbrukte prosjektstyringsrammeverket PRINCE2®. Modulen er spesielt tilpasset fremtidsrettede organisasjoner og individer som allerede benytter PRINCE2, og som ønsker å kombinere fleksibiliteten fra smidig/agil metodikk med de tydelige rammene som prosjektstyringsmetoden gir. PRINCE2 Agile gir deg det beste fra to verdener, og vil hjelpe deg mot en enda bedre kombinasjon av kontroll og fleksibilitet. Passer PRINCE2 Agile for meg? Hoveddelen av modulen består av nytt materiale, og vil gå i dybden på hvordan man kan kombinere og tilpasse PRINCE2 og smidige/agile metoder for å skape gevinster for prosjektstyring generelt. Sertifiseringen egner seg for deg som jobber i prosjekter og benytter smidige metoder. Praktisk informasjon Kurset varer i 3 dager Vi stiller med erfarne norske instruktører. Kursmateriell og eksamen er på engelsk. Eksamen varer i 2,5 timer. Eksamen på dag 3. Det bør beregnes ca 6 timer til selvstudium i løpet av kursets varighet. [-]
Les mer
2 dager 17 950 kr
2-dagers instruktør-ledet kurs som fører frem til MSP Foundation sertifisering. [+]
MSP®-kurs og -sertifisering | Sopra Steria Akademiet MSP (Managing Successful Programmes) er en beste praksis for alle organisasjoner - store eller små, i offentlig eller privat sektor - og bidrar til å styre strategiske initiativer. MSP bidrar til å utvikle organisasjonen ved å forbedre prosesser, tilby bedre tjenester og forbedre evnen til å møte fremtidens krav. Programstyring Et prosjekt eksisterer sjelden i total isolasjon. Det er svært vanlig at flere prosjekter leverer hver sin del av en endring som er så stor og kompleks at den ikke kan håndteres av ett enkelt prosjekt. Da er det behov for en sentral enhet som koordinerer alle prosjektene og aktivitetene som er involvert, slik at det endelige resultatet svarer til forventningene. Programstyring er en disiplin knyttet til gjennomføringen av flere prosjekter som jobber mot et felles mål. Programmer har normalt som mål å innføre større endringer eller produsere større resultater enn det som kan oppnås gjennom ett enkelt prosjekt. På samme måte som med prosjektstyring vil en systematisk tilnærming til programstyring basert på et etablert metodeverk bidra til å øke sjansen for å nå de overordnede målene. God programstyring vil også legge til rette for å redusere dobbeltarbeid, utnytte ressurser på en mer effektiv måte og sørge for at prosjektene leverer i henhold til helheten. Fordeler ved MSP MSP-rammeverket er en beste praksis som hjelper organisasjoner til å utforme, planlegge og implementere programmer, der hensikten er å understøtte selskapets strategiske endringer.  - Dele opp ulike initiativer i klart definerte prosjekter gjennom programstyring - Definere ansvar og kommunikasjonslinjer - Styre risiko gjennom programmets livssyklus - Sikre involvering av sentrale interessenter - Sikre gevinstrealisering på tvers av prosjektene - Sikre leveransene innenfor omfang, tid og kost- Kontrollere og sikre kvaliteten på leveransene MSP® Practitioner-kurs MSP® Practitioner-kurset er en detaljert gjennomgang av MSP (Managing Successful Programmes), i hovedsak i form av øvelser og oppgaveløsing. Omfanget til pensum går ikke ut over det som er gjennomgått i MSP Foundation-kurset, men deltakerne øves i å tilpasse og anvende metoden til et gitt scenario. Passer MSP Practitioner-kurset for meg? Etter kurset vil deltakerne være i stand til å styre, lede, støtte eller gi råd til programarbeid i et MSP-orientert arbeidsmiljø, og vil kunne anvende MSP som metodeverk i relativt enkle programsammenhenger. Deltakerne vil også være forberedt til å bestå sertifiseringstesten som følger kurset. Kursdokumentasjon Omfattende kursdokumentasjon utdeles ved kursets oppstart. For detaljert oversikt over pensum klikk her  Praktisk informasjon Kurset varer i 2 dager. Undervisningen er på norsk, materiell og eksamen er på engelsk. Eksamen varer i 2,5 time. Eksamen på slutten av siste kursdag om ikke annet er avtalt. Det bør beregnes tid til selvstudium. [-]
Les mer
2 dager 16 750 kr
2-dagers instruktør-ledet kurs som fører frem til MoV Foundation sertifisering. [+]
MoV®-kurs og -sertifisering | Sopra Steria Akademiet MoV (Management of Value) er et metodeverk som gir essensiell veiledning om den mest effektive måten å bruke ressurser på og maksimere fordelene fra prosjekter, programmer og porteføljer. Retningslinjene har utviklet seg fra velprøvd og vellykket verdistyring i mange sektorer og over mange år.  Fordeler med MoV Krav om å oppnå reell avkastning byr på store problemer for organisasjoner som i økende grad møter krav om at de må redusere sine finansielle ressurser. En problemstilling er at verdivurderinger er subjektive og avhenger av forbrukerens behov. Dette problemet er ikke nytt og verdimaksimering blir sjelden særlig vellykket. Effektiv ressursstyring innebærer fordeler for alle organisasjoner, enten de er store eller små og enten de tilhører offentlig eller privat sektor. Fordeler omfatter blant annet: - En verdidefinisjon som gjenspeiler både monetære og ikke-monetære fordeler - En metode og passende teknikker for å allokere begrensede ressurser så effektivt som mulig MoV® Foundation-kurs MoV® Foundation-kurset gir en grunnleggende innføring i metodeverket MoV (Management of Value), og dekker blant annet følgende emner: Verdikonseptet, innføring i MoV, prinsippene, prosessene og teknikkene i MoV, samt implementering av MoV. Passer MoV Foundation-kurset for meg? Etter kurset vil deltakerne være i stand til å forstå og forklare MoV til andre, og bidra effektivt til MoV-aktiviteter ledet av andre.  Deltakerne vil også være forberedt til å bestå sertifiseringstesten som følger kurset. Kursdokumentasjon Omfattende kursdokumentasjon vil bli utdelt ved kursets oppstart. For detaljert oversikt over pensum klikk her Praktisk informasjon Kurset varer i 2 dager. Undervisning, kursmateriell og eksamen er på engelsk Eksamen varer i 40 minutter. Eksamen på slutten av siste kursdag om ikke annet er avtalt. Det bør beregnes tid til selvstudium.     [-]
Les mer
Oslo kommune Trondheim 2 dager 9 990 kr
25 Jun
28 Jun
Med Microsoft Project får du et godt verktøy for planlegging og oppfølging av prosjekter. Dette kurset lærer deg å håndtere ressurser, aktiviteter og budsjett. [+]
Med Microsoft Project får du et godt verktøy for planlegging og oppfølging av prosjekter. Dette kurset lærer deg å håndtere ressurser, aktiviteter og budsjett. Du kan opprette, oppdatere og gjøre enkel oppfølging i et prosjekt. Vi går igjennom hvordan du, både grafisk og i tekst, ser effekten av forandringer i prosjekt og hvordan du kan skrive ut dine prosjektplaner.    Innhold: Prosjektterminologi Arbeidsmåte Angi aktiviteter Dele opp aktiviteter i ulike faser (opprette Work Breakdown Structure) Angi milepæler i prosjektet Simulere forandringer i prosjektstart/prosjektavslutning Lage sammenheng mellom aktiviteter Grunnleggende ressursplanlegging Budsjettering av prosjekt Prosjektoppfølging Sammenligning mellom opprinnelig plan og virkelig utfall Skrive ut ferdige rapporter Tilpasse Gantt-diagram Arbeide med ulike tidsenheter Arbeide med tidsfrister og betingelsesdatoer Arbeide med ressursers ulike arbeidstid Skjemalegging av repeterende aktiviteter Andre tilpasninger og kobling mot andre programmer   [-]
Les mer
Stavanger 3 dager 15 950 kr
02 Oct
27 Nov
Kurset passer for alle som arbeider i prosjekter og som ønsker kunnskap om beste praksis prosjektmetodikk. Foundation-kurset gir kandidatene en detaljert kunnskap om pro.... [+]
Kursets formålFoundation-kurset gir kandidatene en detaljert kunnskap om prosessene, temaene og prinsippene. Kandidaten vil etter avsluttet kurs ha fått en god forståelse for hvilke roller og hvilke aktiviteter som inngår i et prosjekt. Hvem bør delta?Kurset passer for alle som arbeider i prosjekter og som ønsker kunnskap om beste praksis prosjektmetodikk. Faglige kvalifikasjonerPRINCE2 ® Foundation Certificate. LæringsmålLær hvordan en bruker de viktigste begrepene innenfor PRINCE2 ® metoden Lær å styre et prosjekt Lær å delta effektivt i et prosjekt i samsvar med PRINCE2 ® metoden Lær å beskrive formål og innhold i alle roller, de syv temaene, de syv prosesser og delprosesser, og de syv prinsippene Lær om inn- og utdata fra prosessene Lær hensikt og målsetninger med de mest sentrale produktene Lær å beskrive forholdet mellom prosesser, leveranser, roller og ledelsesdimensjonen i et prosjekt PRINCE2 ® er en prosessbasert tilnærming for prosjektledelse som gir en skreddersydd og skalerbar metode for håndtering av alle typer prosjekter. PRINCE2 ® er et anerkjent internasjonalt rammeverk og har blitt en de facto standard for prosjektledelse. PRINCE2 ® er i samme familie som ITIL ® beste praksis og bruker i stor grad samme anerkjente prosesstilnærming der en identifiserer aktiviteter, inn- og ut-data, roller og resultater. Metoden inneholder syv prosesser, sju temaer og syv prinsipper som er sentrale for å kjøre et prosjekt. Kurset leveres med: eKurs eDokumentasjon via webportal Boken Managing Successful Projects with PRINCE2™ 2009 Edition PRINCE2 ® System i web (html) format via portal eKurset og sertifiseringstesten gjennomføres på engelsk. Vi leverer som en del av kursopplegget også med et komplett system i web-format (html) som inneholder alle PRINCE2® prosesser og maler. Systemet kan brukes i kurset for å praktisere faget i et systemmessig perspektiv. Her vil en se sammenhengen mellom prosessene, aktivitetene, rollene og hvilke maler som bør brukes. Brukernavn og passord gis ved kursstart. [-]
Les mer

Lukk Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies).
Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.