Natur- og realfag
Du har valgt: Geofag
Nullstill
Filter
Ferdig

-

Nettkurs 140 timer 7 900 kr
Geofag 1 et programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram fra programområdet realfag. Faget gir 0,5 realfagspoeng. Du kan bygge videre med Geofag 2 for å oppnå ful... [+]
Geofag 1 gir en innføring i oppbygningen av jorda og to av prosessene som former overflaten til jorda. Geofag 1 et programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram fra programområdet realfag. Faget gir 0,5 realfagspoeng. Du kan bygge videre med Geofag 2 for å oppnå full fordypning i programfaget. Om fagetGeofag består av 3 programfag: Geofag 1, Geofag 2 og Geofag X. Geofag 1 og Geofag 2 er bygd opp slik at de kan velges uavhengig av hverandre. Geofag X er spesielt beregnet på elever på Vg2 som velger matematikk programfag. Det er bare Geofag 1 og Geofag 2 som gir full fordypning.Geofag 1 og Geofag X har tre hovedområder felles: jorda i forandring, naturkatastrofer og geofaglig verktøykasse. Geofag 1 omfatter i tillegg hovedområdet geoforskning. ForkunnskaperAnbefales på det sterkeste at du har et godt grunnlag fra geografi og naturfag. Eventuelt kan disse fagene tas parallelt. Det er også en fordel å ha tatt andre realfag, spesielt Fysikk 1 eller å ta dette parallelt med Geofag 1. Omfang og støtte i LånekassenGeofag 1 utgjør 140 årstimer, dette tilsvarer 33% studiebelastning i Lånekassen dersom du tar faget over ett semester. Du må minimum ha 50% studiebelastning pr. semester for å være støtteberettiget i Lånekassen Eksamen og fagkoderREA3008 er fagkoden du skal bruke når du melder deg opp til privatisteksamen på Privatistweb.Eksamensformen er muntlig-praktisk. Eksamen er lokalgitt, som betyr at dato for eksamen settes av ditt eksamenskontor. [-]
Les mer
Nettkurs 140 timer 8 200 kr
Geofag 2 er et VG3 fag, gir realfagspoeng og er en fordypning sammen med Geofag 1. [+]
Geofag 2 er et VG3 fag, gir realfagspoeng og er en fordypning sammen med Geofag 1. Faget inneholder blant annet læring om mineralressurser i Norge, ulike fremtidige energikilder samt olje og gass. Værvarsel og skredfare utgjør to fordypningsemner. Geofag 2 gir sammen med Geofag 1 en realfaglig fordypning. Faget gir 0,5 i realfagspoeng. ForkunnskaperGeofag1, evntuelt å ta Geofag 1 og 2 samtidig. Om fagetGeofag handler om grunnleggende elementer i naturmiljøet, som berggrunn, løs masser, luft og vann. NettstudierGeofag 2 tilbys som et nettstudium hvor du har tilgang til fagkyndig og vil i lag med fagkyndig legge opp et progresjonsløp som passer deg. Som nettstudieelev hos AOF har du tilgang i 18 måneder på kurset. Omfang og støtte i Lånekassen:Geofag 2 utgjør 140 årstimer, dette tilsvarer 33% studiebelastning i Lånekassen dersom du tar faget over ett semester. Du må minimum ha 50% studiebelastning pr. semester for å være støtteberettiget i Lånekassen EksamenSkriftlig og muntlig-praktisk FagkoderSkriftlig: REA3009Muntlig-praktisk: REA3010 [-]
Les mer