Natur- og realfag
Du har valgt: Geologi
Nullstill
Filter
Ferdig

-

2 dager
Etter dette kurset vil deltakerne kunne beskrive jordas oppbygging og de indre og ytre krefter som påvirker jorda. Grunnleggende petroleumsgeologi. [+]
Fokus:  Hvordan olje og gass dannes og hvorfor vi finner olje på norsk kontinentalsokkel   Målsetting:  Etter dette kurset vil deltakerne kunne beskrive jordas oppbygging og de indre og ytre krefter som påvirker jorda, for eksempel dannelse av kontinenter, fjellkjeder, vulkaner, jordskjelv og naturens ulike terrengformer: fjell, daler, strandflater og havbunnen og de vil kjenne de viktigste mineraler og bergarter.  Videre vil deltakerne kunne omtale hovedtrekkene i geologien på norsk sokkel og metodene vi bruker for lete etter og bestemme egenskapene til olje- eller gassfelt.      Letevirksomhet på norsk sokkel    Generell geologi - Jordas oppbygning- Prosesser som utformer jordskorpa- Sedimentologi- Mineraler og bergarter (med vekt på sedimentære bergarter)- Historisk geologi Dannelse og oppsamling av petroleum -  Hva er olje?-  Hvor og hvordan finner vi oljen?- Hva skjer når oljen produseres? Letemetoder - Geofysiske undersøkelser       Magnetometri, Gravimetri, Seismikk- Geologiske undersøkelser og boring      Forundersøkelser, Boring, Prøvetaking, Borehullslogging Begreper og deres betydning  - Porøsitet- Permeabilitet- Metning- Væske/gass-fordeling i reservoaret- Beregning av olje- og gassinnhold- Fluidegenskaper- Sammensetning av petroleum- Faseoppførsel- Hvilke analyser kan vi bruke vi når og hvordan Norges oljegeologi - Feltgeologi i Nordsjøen; Ekofisk-området, Oseberg, Statfjord m.m. - Geologien i Norskehavet - Regionalgeologi i Barentshavet Denne beskrivelsen er for vårt standard kurs. Kurset kan også arrangeres internt og skreddersys for hver enkelt bedrift.     In english http://www.petconipc.no/kurs_og_opplaringEng.cfm?artid=161793 [-]
Les mer