Kurs: Sjøfolk med særlige sikringsplikter
Sikkerhetssenteret Rørvik AS (SSRAS)