Alle kategorier
Du har valgt: Maritime kurs og shipping
Nullstill
Filter
Ferdig

-

Mer enn 100 treff i Maritime kurs og shipping
 

Haugesund 4 dager 18 700 kr
14 Aug
11 Sep
16 Oct
Skal du ha oppgaver som båtfører eller crew på sliskelivbåt offshore? Da er dette kurset for deg. Her lærer du hva du gjør i tilfell... [+]
Oppstår det havari eller andre årsaker til evakuering, er det viktig at du vet hvordan du tar kommandoen på en livbåt eller mann over bord-båt. Du vil få opplæring i hele gangen i evakueringsprosessen, fra situasjonen blir oppdaget og livbåten satt på sjøen, til du skal fordele mat og vann i redningsfarkosten. Skal du ha ansvar som maritimt livbåtmannskap? Meld deg på det STCW-godkjente livbåtførerkurset. Undervisning og sertifisering Kurset varer i 4 dager (32 timer) og avsluttes med en skriftlig og muntlig test. Kurset er gyldig i 24 måneder før det må repeteres. Kurset er gyldig i 24 måneder før det må repeteres. Dette lærer du Livreddende førstehjelp Nødkommunikasjon Praktisk øvelse under aktuelle båttyper Berge folk opp fra sjøen Organisasjon under beredskap Les mer og meld deg på kurs hos oss! Andre kurs Vi har et bredt tilbud av kurs for både offshore -og onshore. Når du melder deg på kan du også søke om å finansiere kursene med betalingsutsettelse. Les mer om våre kurs. Prøv vår yrkesguide. [-]
Les mer
3 000 kr
For å få internasjonalt båtførersertifikat ICC må du bestå en praktisk prøve. Vi er godkjent av Sjøfartsdirektoratet som tilbyder av praktisk prøve. [+]
For å få ICC må du bestå en praktisk prøve. Vi er godkjent av Sjøfartsdirektoratet som tilbyder av praktisk prøve. Prøven kan du avlegge på en av våre godkjente seilbåter eller på egen godkjent seilbåt etter nærmere avtale. Hvis du planlegger å reise med egen fritidsbåt eller leie fritidsbåt på inntil 15 meter i utlandet, kan det hende at myndighetene i landet eller utleieren krever at du har internasjonalt båtførersertifikat (ICC), eller annet gyldig kompetansebevis. ICC er et høyere kompetansebevis enn det ordinære norske båtførerbeviset.I Norge kan du søke om ICC for motorbåt og/eller seilbåt i kystfart, men ikke for kanalfart. Mange omtaler det internasjonale båtførersertifikatet som International Certificate of Competence, eller bare ICC, i stedet for den offisielle betegnelsen. For å få ICC må du avlegge en praktisk prøve på godkjent fritidsbåt hos en tilbyder som er godkjent av Sjøfartsdirektoratet. Engelsviken Båtskole er godkjent av Sjøfartsdirektoratet som tilbyder av praktisk prøve ICC.Selve prøven går ut på at du gjennom forskjellige øvelser skal vise at du kan føre båt og har nødvendig nautisk og teknisk kunnskap for sikker navigering i kystfarvann. De konkrete øvelsene er nærmere beskrevet i egen kompetansematrise fastsatt av Sjøfartsdirektoratet. Øvelsene skal gjøres med en fritidsbåt som er lengre enn 10 meter, men kortere enn 15 meter, og under oppsyn av godkjent sensor.For deg som skal ta ICC for seilbåt, vil den praktiske prøven også omfatte øvelser i manøvrering for seil og pakking og vedlikehold av seil. Vi må ha minst 3 påmeldte kandidater for å arrangere praktisk prøve. [-]
Les mer
3 dager
Kurset er for navigatører som jobber til daglig på "FPSO", som har mindre en 12 mnd. fartstid de siste 5 år på andre fartøy. [+]
Kurset er for navigatører som jobber til daglig på "FPSO" Kurset er for navigatører som jobber til daglig på "FPSO", som har mindre en 12 mnd. fartstid de siste 5 år på andre fartøy. Krav til forkunskap: Dekksoffisersertifikat, BRM og ECDIS i henhold til emneplan fra NMA. Læremål: Etter kurset får deltakerene mulighet til å revitalisere sitt dekksoffisersertifikat. Kurset er i henhold til: STCW-78, med endringer (inkl. 2010 Manila-endringene) Varighet: 20 timer på 3 dager. Pris: Det tilkommer MVA på kursprisen Overnatting:  www.ssras.no [-]
Les mer
2 dager 7 000 kr
Oppdateringskurs for personell som har sikkerhetsfunksjon som HMOB båtfører. [+]
MÅL:Etter kurset skal deltakerne kunne utføre minimumskrav i STCW kodens tabell A-VI/2-2. FREKVENS:Gyldig i 5 år. MYNDIGHETSKRAV:Kurset tilfredsstiller gjeldende emneplan utgitt av Sjøfartsdirektoratet ihht. STCW 78 konvensjonens regel VI/2 , STCW kodens avsnitt A-VI/2 og tabell A-VI/2-2, minimum kompetansekrav for fører av hurtiggående mann over bord båt. INNHOLD:Kurset inneholder obligatoriske minstekrav til oppdatering av hurtiggående mann over bord båt personell i henhold til STCW konvensjonen og STCW koden. Forståelse av hurtiggående mann over bord båter sin konstruksjon, vedlikehold, reparasjon og utrustning.Ta ansvar for utsettingsutstyr og redskaper slik det er montert, under utsetting og berging.Ta kommandoen over en hurtiggående mann over bord båt under og etter utsetting.Betjene motor på en hurtiggående mann over bord båt.   For mer informasjon og oversikt over ledige kursplasser se: www.kursibodo.no  [-]
Les mer
8 timer 1 990 kr
Vi tilbyr innovative kurs av høy kvalitet for din trygghet! KVALITETSGARANTI - PRISGARANTI - EKSAMENSGARANTI [+]
Båtførerkurset m/eksamen inneholder: Kartforståelse Navigasjon Praktisk kartarbeid Sjømannskap Sjøveisregler Førstehjelp Eksamen / Båtførerprøven  Trygg Sektor er en kursbedrift som  har hovedfokus på å levere innovative og kunnskapsrike kurs med høy kvalitet, for din trygghet. Vi jobber kontinuerlig for å forbedre våre kurs og instruktører for å gi våre kurskandidater den beste læringen.  Vi har sett at ved å øke kompetansen innenfor det maritime feltet, kan vi bidra positivt med å forebygge ulykker på sjøen. Når vi har gått gjennom kurset, og når alle kandidatene føler at de har de nødvendige kunnskapsnivået for å løse eksamen, så avlegger vi denne. Dette gjøres gjennom våre datamaskiner. Eksamen inneholder 50 spørsmål som du må svare på i løpet av 60 minutter. Etter du leverer eksamen, så får du resultatet med en gang. For å bestå eksamen må du ha 80% rett (40 av 50 spm) Våre instruktører har svært høy kompetanse innenfor det maritime fagfelt, og har lang erfaring som instruktører og foredragsholdere. Våre instruktører er også svært engasjerte, og har gode pedagogiske evner til å lære vekk stoffet til deg. Alt dette gjør vi for å sørge for at du som kunde får en god opplevelse på våre kurs, og sitter igjen med maksimalt læringsutbytte. Våre Kurs har er utviklet av pedagoger, grafiske designere og sjøfolk med lang erfaring.  Vi har valgt å legge mye vekt på at det skal være lett Våre Garantier vi gir våre kursdeltakere garantier for å gi deg kvaliteten du fortjener KVALITETSGARANTI Vi garanterer at våre kurs følger pensum gitt av Sjøfartsdirektoratet,  og i tillegg oppdaterer vi alle våre fagplaner kontinuerlig. PRISGARANTI Vår prisgaranti gjør at vi garanterer deg den beste prisen i ditt område.  Hvis du finner en rimligere pris på tilsvarende kurs, matcher vi den! EKSAMENSGARANTI Vi garanterer at dersom du ikke består eksamen hos oss første gang,  får du GRATIS kurs frem til du består [-]
Les mer
5 dager 13 000 kr
5 dagers fornyingskurs GMDSS - GOC [+]
Kurset gir en grundig innføring i operasjonell og prosedyremessig bruk av GMDSS skipsradioutstyr som VHF, MF, HF med DSC og satelittbaserte systemer som Inmarsat B og C. Bruk og sjekk av bærbartnødradioutstyr samt nødbatterier blir også sterkt vektlagt. GOC sertifikatet kvalifiserer til tjeneste som radiooperatør på skip og offshore over hele verden. Innhold i kurset:• Prosedyrer for nød, haster, trygging og rutine• Bærbart nødradioutstyr• Navtex• Satelittsystemer• VHF, MF, HF m/DSC• Frekvenser• Kraftforsyning• Teknikk og antenner• Reglement• Radiovakthold • Kandidaten skal ved fremmøte til kursets første dag kunne identifisere seg med godkjent legitimasjon (pass, førerkort eller annen godkjent legitimasjon).• Kandidaten skal ha fylt 18 år for å få utstedt GOC sertifikat.• Kandidaten skal gjøres oppmerksom på at han/hun, for å kunne mønstre på skip, plattform e.l. ha tilfredsstillende helseattest fra godkjent helsemyndighet. Målgruppe for kurset For de som ønsker en repetisjon av kurset Kursmateriell Kursmateriell, eksamensgebyr og lunsj er inkludert i [-]
Les mer
40 timer 16 200 kr
Radiokurs som fører fram til begrenset radiooperatørsertifikat. 5 års gyldighet. [+]
Kurset dekker STCW-kravene til opplæring og sertifisering. Kurset blir forelest på norsk. Noe kveldsarbeid må påregnes. Kurset gjennomføres med forelesninger, gruppearbeider og individuelle oppgaver. Bl.a. så gjennomgås: GMDS-systemoppbygging Radioprosedyrer med vekt på nød-, haster-, og tryggingsituasjoner Korrekt apparatbehandling Nødradioutstyret og radiobatterier SAR-øvelser i simulator [-]
Les mer
20 timer 6 000 kr
Hovedformålet med kurset er å gi grunnleggende kunnskap og innsikt i opplæring og bedømming av kadetter og BRM/ERM-kompetanse, samt introdusere nødvendige hjelpereds... [+]
Metode/Gjennomføring: Opplæringen skjer gjennom egenstudier på 4 timer og en kombinasjon av teoretisk klasseromsundervisning og praktiske øvelser, hvor deltakerne introduseres for lærestoffet via en kombinasjon av forelesning og dialog i plenum, arbeid i grupper og øvelser i form av tabletops, spill og scenarier. Forelesningene støttes av PowerPoint-presentasjoner og videofilmer. Hvert emne avsluttes med en oppsummering. Hver øvelse gjennomgås i etterkant for repetisjon av lærestoff, praktisk tilnærming og refleksjon. Sluttest: Etter endt kurs gjennomføres det en pålagt skriftlig prøve. Ved bestått prøve utstedes kursbevis. [-]
Les mer
Alta 5 dager 16 500 kr
25 Sep
Kurset skal sikre at deltakerne får en grunnleggende sikkerhetsopplæring som gjør dem i stand til å opprettholde sikkerheten. [+]
Grunnleggende sikkerhetskurs er rettet mot sjøfolk som er ansatt eller engasjert i hvilken som helst stilling om bord på skip innenfor skipets virksomhet, som en del av besetningen, og som er tildelt plikter som angår sikkerhet eller hindring av forurensning under driften av skipet. Undervisningen er basert på forelesninger, demonstrasjoner og praktiske øvelser. Etter kurset skal deltakerne kunne demonstrere kompetanse gitt i STCW tabeller A-VI/1-1, 1-2, 1-3 og 1-4. [-]
Les mer
Vikna 1 dag
07 Dec
07 Dec
07 Dec
Sertifikatprøven for de som mangler fartstid ved fornying av sertifikat [+]
Sertifikatprøven skal verifisere at kandidaten har den kompetanse som kreves i STCW for ulike typer dekksoffisers sertifikater Metoden som er valgt for å vurdere kompetanse er relevante i forhold til å kunne avgjøre om kandidaten har den kompetanse de skal ha i henhold til STCW konvensjonens krav Ved bestått prøve gir rett på fornyelse av sertifikat dersom kandidaten innehar alle pålaget kurs iht. STCW 2010  Husk også: FORKURS TIL SERTIFIKATPRØVE [-]
Les mer
Vikna 3 dager
17 Oct
28 Nov
12 Dec
Den maritime næringens ambisiøse miljømålsetting om reduksjon av utslipp av klimagasser og miljøgifter blir stadig mer sentral. Med EcoShip – vårt egenutviklede ... [+]
EcoShip er fartsoptimalisering i praksi Kursdeltakerne skal tilegne seg nødvendig kunnskap, ferdighet og kompetanse til å planlegge og gjennomføre drivstofføkonomiske kjøringer av typiske pendelferjer/hurtigbåter i den hensikt å minimalisere utslipp av klimagasser og miljøgifter. Kursdeltakerne skal også forstå sammenhengen mellom drivstofføkonomisk kjøring og økt sikkerhet for både skip, last og passasjerer – spesielt ved manøvreringer til og fra land. Krav til forkunskap:Gyldig kvalifikasjonsbevis for hurtigbåt Læremål: Etter kurset skal deltakerene kunne demonstrere kompetanse for å spare miljø og utgifter knyttet til skipsfart samt oppdatering av hurtigbåt kompetansen. Kurset er i henhold til: Emneplan for oppdatering hurtigbåt og STCW-78, med endringer (inkl. 2010 Manila-endringene) Varighet: 3 dager. Overnatting:  www.ssras.no [-]
Les mer
Stavanger 5 dager 12 000 kr
04 Sep
16 Oct
20 Nov
Restricted Operator Certificate er et begrenset radiooperatørsertifikat som gir deg lov til å bruke radioutstyr innenfor bestemte områder på have... [+]
For å kunne betjene GMDSS-radioutstyr må du ha et sertifikat som sier at du vet hvordan, og det vil dette kurset gi deg. GMDSS står for Global Maritime Distress and Safety System. Det er et internasjonalt maritimt nød- og sikkerhetssystem som legger føringer for radiobruken på havet. Undervisning og sertifisering Kurset varer i 5 dager (40 timer) inkludert eksamen. Kurset avsluttes med en skriftlig og en praktisk/muntlig eksamen, i tillegg til minimum 3 Search And Rescue-øvelser/nødøvelser. Det er Telenor Maritim Radio som utsteder sertifikatet. Ta med deg godkjent legitimasjon første kursdag, som førerkort eller pas. Du trenger også et passbilde til sertifikatet. Det kan du også få ordnet på kursstedet. Lunsj er inkludert i prisen. Dette lærer du Teknikk og antenner Regler og forskrifter Satelittsystemer Bruk av bærbart utstyr for nødradio Bruk av nødbatterier Radiovakthold Trygge rutiner under nød- og hastesituasjoner GMDSS-systemene VHF og DSC Meld deg på ROC-kurs hos oss! Andre kurs Vi har et bredt tilbud av kurs for både offshore -og onshore. Når du melder deg på kan du også søke om å finansiere kursene med betalingsutsettelse. Les mer om våre kurs. Prøv vår yrkesguide. [-]
Les mer
Ålesund 2 dager
24 Aug
11 Sep
03 Oct
Innhold: -Personlige redningsteknikker-Forebyggende brannvern og brannslukking-Grunnleggende f&oslas... [+]
Innhold: -Personlige redningsteknikker-Forebyggende brannvern og brannslukking-Grunnleggende førstehjelpKurset er basert på praktiske øvelser og demonstrasjoner [-]
Les mer
Ålesund Frøya 5 dager
31 Jul
28 Aug
04 Sep
Kurset går over 5 dager og innbefatter grunninnføring i følgende fag:&... [+]
Kurset går over 5 dager og innbefatter grunninnføring i følgende fag:  STCW Tabell A-VI/1-1    Sjøredning STCW Tabell A-VI/1-2    Brannvern og røykdykking STCW Tabell A-VI/1-3    Grunnleggende førstehjelp STCW Tabell A-VI/1-4    Personlig sikkerhet Undervisningen er basert på forelesning, demonstrasjoner og praktiske øvelser. [-]
Les mer
Vikna 3 dager
04 Dec
04 Dec
04 Dec
Forkurs for sertifikatprøven for de som mangler fartstid ved fornying av sertifikat [+]
Forkurs for sertifikatprøven som skal verifisere at kandidaten har den kompetanse som kreves i STCW for ulike typer dekksoffisers sertifikater Metoden som er valgt for å vurdere kompetanse er relevante i forhold til å kunne avgjøre om kandidaten har den kompetanse de skal ha i henhold til STCW konvensjonens krav Ved bestått prøve gir rett på fornyelse av sertifikat dersom kandidaten innehar alle pålaget kurs iht. STCW 2010  Husk også: SERTIFIKATPRØVE [-]
Les mer

Lukk Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies).
Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.
;