Helse- og sosialfag
Helseyrker
Du har valgt: Helseassistent
Nullstill
Filter
Ferdig

-

Nettkurs 55 timer 7 900 kr
Ønsker du å jobbe med pleie- og omsorg men mangler kompetanse? Kurset Helseassistent passer for ufaglærte, vikarer og andre som trenger innføring innen pleie- og omsorgsy... [+]
Helseassistent Ønsker du å jobbe med pleie- og omsorg men mangler kompetanse? Kurset Helseassistent passer for ufaglærte, vikarer og andre som trenger innføring innen pleie- og omsorgsyrker. Helseassistenter jobber på for eksempel sykehjem, i hjemmesykepleien, som støttekontakt eller ved omsorgsboliger. Hvem kan følge kurset? Kurset krever ingen forkunnskaper og har ingen formelle opptakskrav. Læremidlene du får tilgang til som deltaker på kurset består i stor grad av video og illustrasjoner. Dette gjør at du som kursdeltaker ikke trenger høyt nivå i skriftlig norsk. Kurset er også tilpasset studenter under norskopplæring og innleveringsoppgaver kan gjøres muntlig gjennom video- og lydfiler. Tema på kurset Helseassistent Gjennom kurset vil vi gå gjennom tema som er relevante for deg som skal jobbe som helseassistent. Hva innebærer etikk i omsorgsarbeid Taushetspliktens innhold og betydning Observasjon av pasient og bidrag til journalrapport Besøk av familien, måltider og sosiale aktiviteter for hjelpetrengende God kommunikasjon og samhandling med beboere som har demenstilstand og personer med nedsatt kognitiv evne Hovedbud­skapet er hvordan vi kan bidra til å skape en god hverdag for den hjelpetrengende ved hjelp av persontilpasset omsorg, støtte og veiledning. Kurset tar også opp hvordan få til en god etterlevelse av retningslinjene for hygiene. Vårt mål er å gi en praktisk og konkret opplæring i god hygiene, med tanke på å forebygge sykdom og forhindre smittespredning i omgang med hjelpetrengende personer. Riktig håndhygiene (håndvask og hånddesinfisering) Bruk av hansker og smitteforebyggende utstyr Hygiene i desinfiseringsrommet Hygiene ved måltider Hygiene ved toalettbesøk Hvordan bistå beboere med personlig hygiene Ved bestått kurs får deltakeren kursbevis. Hvis du har yrkespraksis fra arbeide innen helsesektoren, kan du også ta Fagbrev Helsefagarbeider for praksiskandidater. Fleksible nettkurs Vi arbeider for at du skal bli best mulig forberedt til eksamen. Våre fleksible nettkurs for Helseassistenter gir deg tilgang til kurs med videoer, oppgaver, tekster og linker. Du trenger ikke logge deg på til faste tidspunkt, men jobber deg gjennom leksjonene i ditt eget tempo og leverer inn en oppgave etter hver leksjon. Læreren retter oppgaven og kommer med sine tilbakemeldinger når du er ferdig. Du vil også få veiledning med læreren på telefon, Skype eller mail. Ved slutten av kurset vil du gjennomføre en avsluttende prøve med faglærer. Bestått prøve gir deg kursbevis slik at du kan dokumentere kompetansen din på arbeidsmarkedet. Du kan selvfølgelig også kontakte læreren når du har spørsmål. [-]
Les mer
Nettstudier 7 300 kr
Dette er utdanningen for deg som ønsker å arbeide innen pleie- og omsorgssektoren, men som mangler formell utdanning på området. [+]
Dette er utdanningen for deg som ønsker å arbeide innen pleie- og omsorgssektoren, men som mangler formell utdanning på området. Studiet Pleieassistent kvalifiserer deg til å jobbe som ekstravakt, støttekontakt eller fast ansatt i omsorgsbolig, sykehjem eller hjemmetjenesten. Pleieassistent gir deg innsikt og en faglig forståelse og trygghet, og opplæringen dekker viktige områder som rolleforståelse og holdninger, grunnleggende kunnskaper om ulike psykiske og fysiske lidelser og grunnleggende elementer i pleie- og omsorgsarbeid. Denne korte yrkesrettede utdanningen gir deg også et godt grunnlag for en rekke videre studier til andre yrker og profesjoner innen pleie- og omsorgssektoren.     Nivå: Yrkesrettet utdanning       Anbefalte forkunnskaper:    Ingen spesielle.   Studietid:   Du kan bruke inntil 6 måneder på å gjennomføre dette studiet. Dersom du ser at du trenger lenger tid på å fullføre kan du søke om forlengelse. Hvis du søker om forlengelse før studietiden har gått ut koster det 350 kroner pr. måned. Hvis du søker om forlengelse etter at den ordinære studietiden har gått ut koster det først 500 kroner i oppstartsgebyr og så 350 kroner pr. måned. Du kan utvide din studietid ved å sende en søknad om forlengelse pr. e-post til studietid@nki.no Studiestart:   Studiet har studiestart hver dag, hele året. Når vi har registrert din bestilling, mottar du passord til Nettskolen - og du er i gang!   Eksamen:   Eksamen arrangeres to ganger i året. All informasjon om eksamen.     Pris:   Pris 7 300,-     Studiemateriell:    Studiemateriell fåes kjøpt hos NKI Forlaget. Etter bestilling av nettstudiet får du en link til NKI Forlaget hvor du finner pensumlitteratur og tilbud om å kjøpe de bøkene du trenger. Finansiering:   Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller annen betaler. Dette velger du i bestillingen. Tips til finansiering:   Du kan få støtte fra arbeidsgiver, NAV, fagforeninger eller søke om stipender. [-]
Les mer